Legge til en betinget modusendring i en prosedyre

Du kan angi betingelser for en modusendring slik at konverteringen kan gjøres i en prosedyre, som er en serie med kommandoer som brukes sekvensielt på en enkeltfil eller en gruppe med filer. Når en modusendring er en del av en prosedyre, kan det oppstå feil hvis kildemodusen for filen som åpnes, ikke er den samme som den som er angitt i prosedyren. Tenk deg at ett av trinnene i prosedyren er å konvertere et bilde med kildemodusen RGB til målmodusen CMYK. Hvis prosedyren brukes på et bilde i gråtonemodus eller en annen kildemodus enn RGB, vil det oppstå feil.

Når du tar opp en prosedyre, kan du bruke kommandoen Betinget modusendring til å angi en eller flere moduser for kildemodusen og én modus for målmodusen.

  1. Start opptaket av en prosedyre.
  2. Velg Fil > Automatiser > Betinget modusendring.
  3. I dialogboksen Betinget modusendring velger du en eller flere moduser for kildemodusen. Bruk knappene Alle eller Ingen for å velge alle mulige moduser eller ingen modus.
  4. Velg en målmodus på hurtigmenyen Modus.
  5. Klikk OK. Den betingede modusendringen vises som et nytt trinn i prosedyrepanelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet