Overgangsmodusen til et lag avgjør hvordan bildepunktene blandes med underliggende bildepunkter i bildet. Du kan lage en rekke spesialeffekter ved hjelp av overgangsmodi.

Angi generell tetthet og fylltetthet for valgte lag

Tettheten til et lag bestemmer i hvilken grad det dekker eller avdekker laget under. Et lag med 1 % tetthet ser nesten gjennomsiktig ut, mens et lag med 100 % tetthet er helt ugjennomsiktig.

I tillegg til å angi generell tetthet, noe som påvirker lagstiler og overgangsmodi som er brukt på laget, kan du angi fylltetthet. Fylltettheten påvirker kun bildepunktene, eller tekst på lag, uten å ha noen innvirkning på tettheten til lageffektene (f.eks. skygger).

Merk:

Du kan ikke endre tettheten for et bakgrunnslag eller et låst lag. Se Konvertere bakgrunn og lag hvis du vil konvertere et bakgrunnslag til et vanlig lag som støtter gjennomsiktighet.

 1. I Lag-panelet velger du ett eller flere lag, eller én eller flere grupper.
 2. Endre verdiene for Tetthet og Fyll. (Hvis du har valgt en gruppe, er det kun Tetthet som er tilgjengelig.)

  Merk:

  Du kan se alle overgangsalternativene ved å velge Overgangsalternativer fra ikonet Legg til en lagstil  nederst i lagpanelet.

Angi en overgangsmodus for et lag eller en gruppe

Som standard er overgangsmodusen for en laggruppe Gjennomgang, som betyr at gruppen ikke har egne overgangsegenskaper. Når du velger en annen overgangsmodus for en gruppe, endres rekkefølgen for grupperingen av komponentene i bildet. Alle lagene i gruppen grupperes først. Den sammensatte gruppen behandles deretter som et enkeltbilde og blandes med resten av bildet ved hjelp av den valgte overgangsmodusen. Derfor kan ingen av justeringslagene eller overgangsmodiene i gruppen brukes på lag utenfor gruppen hvis du velger en annen overgangsmodus enn Gjennomgang for gruppen.

Merk:

Det finnes ingen slettemodus for lag. Modiene Lysne farge, Mørkne farge, Gjør mørkere, Gjør lysere, Differens, Utelatelse, Trekk fra og Del er utilgjengelige for Lab-bilder. Se Funksjoner som støtter HDR-bilder med 32 bpc angående HDR-bilder.

 1. Velg et lag eller en gruppe i lagpanelet.
 2. Velg en overgangsmodus:
  • Velg et alternativ på hurtigmenyen for overgangsmodus i lagpanelet.

  • Velg Lag > Lagstil > Overgangsalternativer, og velg deretter et alternativ på hurtigmenyen Overgangsmodus.

  Merk:

  I hurtigmenyen Overgangsmodus kan du holde musepekeren over de ulike alternativene for å se hvordan de ser ut på bildet ditt. Photoshop viser en forhåndsvisning av overgangsmodiene på lerretet i sanntid.

Se beskrivelser og eksempler av hver modus i Overgangsmodi.

Gruppere overgangseffekter

Som standard blandes lag i en maske med de underliggende lagene ved hjelp av overgangsmodusen til det nederste laget i gruppen. Du kan imidlertid velge å bruke overgangsmodusen til det nederste laget bare på det laget, og dermed beholde det opprinnelige blandeutseendet på de maskerende lagene. (Se Vise lag med masker.)

Du kan også bruke overgangsmodusen til et lag på lageffekter som endrer ugjennomsiktige bildepunkter, for eksempel Indre glød eller Fargeoverlapping, uten å forandre lageffekter som bare endrer gjennomsiktige bildepunkter, for eksempel Ytre glød eller Skygger.

 1. Velg laget du vil behandle.
 2. Dobbeltklikk en lagminiatyr og velg Overgangsalternativer på lagpanelmenyen, eller velg Lag > Lagstil > Overgangsalternativer.

  Merk:

  Hvis du vil vise overgangsalternativer for et tekstlag, velger du Lag > Lagstil > Overgangsalternativer, eller du velger Overgangsalternativer fra knappen Legg til en lagstil nederst på lagpanelmenyen.

 3. Angi området for overgangsalternativer:
  • Merk av for Bland innvendige effekter som gruppe hvis du vil bruke lagets overgangsmodus på lageffekter som endrer ugjennomsiktige bildepunkter, for eksempel Indre glød, Sateng, Fargeoverlapping eller Graderingsoverlapping.

  • Velg Bland beskårede lag som gruppe hvis du vil bruke overgangsmodusen for bakgrunnslaget på alle lagene i masken. Hvis du fjerner markeringen for dette alternativet, som alltid er markert som standard, beholdes den opprinnelige overgangsmodusen og det opprinnelige utseendet for hvert lag i gruppen.

  Alternativer for avansert overgang i Photoshop
  Alternativer for avansert overgang

  • Velg Gjennomsiktig formlag for å begrense lageffekter og utstansinger til ugjennomsiktige områder på laget. Hvis du fjerner markeringen for dette alternativet, som alltid er markert som standard, brukes disse effektene i hele laget.

  • Merk av for Lagmaske skjuler effekter hvis du vil begrense lageffekter til området som er definert av lagmasken.

  • Merk av for Vektormaske skjuler effekter hvis du vil begrense lageffekter til området som er definert av vektormasken.

 4. Klikk OK.

Utelate kanaler fra overgang

Du kan begrense blandingseffekter til en angitt kanal når du blander et lag eller en gruppe. Som standard er alle kanaler inkludert. Hvis du for eksempel bruker et RGB-bilde, kan du velge å utelate den røde kanalen fra blandingen. Da vil bare informasjonen i den grønne og den blå kanalen i det sammensatte bildet påvirkes.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk en lagminiatyr.

  • Velg Lag > Lagstil > Overgangsalternativer.

  • Velg Overgangsalternativer fra ikonet Legg til en lagstil  nederst i lagpanelet.

  Merk:

  Hvis du vil vise overgangsalternativer for et tekstlag, velger du Lag > Lagstil > Overgangsalternativer, eller du velger Overgangsalternativer fra knappen Legg til en lagstil nederst på lagpanelmenyen.

 2. Under Avansert overgang i dialogboksen Lagstil fjerner du merket for kanalene som ikke skal tas med når laget blandes.

Angi et tonespekter for blanding av lag

Med skyvekontrollene i dialogboksen Overgangsalternativer kan du angi hvilke bildepunkter fra det aktive laget og hvilke bildepunkter fra de underliggende, synlige lagene som skal vises i det endelige bildet. Du kan for eksempel slippe mørke bildepunkter ut av det aktive laget eller tvinge lyse bildepunkter fra de underliggende lagene til å vises gjennom. Du kan også angi at et område av delvis blandede bildepunkter skal lage en jevn overgang mellom blandede og ublandede områder.

 1. Dobbeltklikk en lagminiatyr, velg Lag > Lagstil > Overgangsalternativer, eller velg Legg til en lagstil > Overgangsalternativer på lagpanelmenyen.

  Merk:

  Hvis du vil vise overgangsalternativer for et tekstlag, velger du Lag > Lagstil > Overgangsalternativer, eller du velger Overgangsalternativer fra knappen Legg til en lagstil nederst på lagpanelmenyen.

 2. Under Avansert overgang i dialogboksen Lagstil velger du et alternativ på hurtigmenyen Bruk overgang hvis.
  • Velg Grå hvis du vil angi et overgangsområde for alle kanaler.

  • Velg en individuell fargekanal (for eksempel rød, grønn eller blå i et RGB-bilde) hvis du vil angi blanding i den kanalen.

 3. Bruk skyvekontrollene Dette laget og Underliggende lag til å angi lysstyrkeområdet for de blandede bildepunktene – målt på en skala fra 0 (svart) til 255 (hvitt). Dra den hvite skyvekontrollen for å angi den øvre verdien for området. Dra den svarte skyvekontrollen for å angi den nedre verdien for området.

  Merk:

  Hvis du vil definere et område av delvis blandede bildepunkter, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og drar en halvdel av en trekant i skyvekontrollen. De to verdiene som vises over den delte skyvekontrollen, angir det delvise overgangsområdet.

  Ha følgende retningslinjer i tankene når du angir blandeområder:

  • Bruk skyvekontrollen for Dette laget hvis du vil angi hvilket bildepunktområde på det aktive laget som skal blandes, og derfor vises, i det endelige bildet. Hvis du for eksempel drar den hvite skyvekontrollen til 235, vil bildepunkter med høyere lysstyrkeverdier enn 235 forbli ublandet, og de vil utelates fra det endelige bildet.

  • Bruk skyvekontrollen for Underliggende lag hvis du vil angi hvilket bildepunktområde på de underliggende, synlige lagene som skal blandes i det endelige bildet. Blandede bildepunkter kombineres med bildepunkter på det aktive laget for å lage sammensatte bildepunkter, mens ublandede bildepunkter vises gjennom overliggende områder av det aktive laget. Hvis du for eksempel drar den svarte skyvekontrollen til 19, vil bildepunkter med lavere lysstyrkeverdier enn 19 forbli ublandet, og de vil vises gjennom det aktive laget i det endelige bildet.

Fylle nye lag med en nøytral farge

Enkelte filtre (for eksempel lyssettingsfilteret) kan ikke brukes på lag uten bildepunkter. Hvis du velger Fyll med nøytral farge for modus i dialogboksen Nytt lag, løses problemet ved først å fylle laget med en forhåndsinnstilt, nøytral farge. Denne usynlige, nøytrale fargen tilordnes basert på lagets overgangsmodus. Hvis det ikke er brukt noen effekt, har det ingen virkning på de andre lagene når du fyller med en nøytral farge. Alternativet Fyll med nøytral farge er ikke tilgjengelig for lag som bruker modusen Vanlig, Dryss, Hard fargeblanding, Kulør, Metning, Farge eller Lysstyrke.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet