I Photoshop kan du vise en liste over alle hurtigtastene og redigere eller opprette hurtigtaster. Dialogboksen Hurtigtaster fungerer som et redigeringsprogram for hurtigtaster, og inkluderer alle kommandoer som støtter hurtigtaster, hvorav noen ikke finnes i standardoppsettet for hurtigtaster.

Merk:

I tillegg til thurtigtastene får du tilgang til mange kommandoer ved hjelp av kontekstavhengige menyer, som er relevante for det aktive verktøyet, den aktive markeringen eller det aktive panelet. Du viser en kontekstavhengig meny ved å høyreklikke i dokumentvinduet eller panelet.

Definere nye hurtigtaster

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Hurtigtaster.

  • Velg Vindu > Arbeidsområde > Hurtigtaster og menyer, og klikk kategorien Hurtigtaster.

 2. Velg et sett med hurtigtaster på Sett-menyen øverst i dialogboksen Hurtigtaster og menyer.
 3. Velg en hurtigtasttype fra Hurtigtaster for-menyen:

  Programmenyer

  Lar deg tilpasse hurtigtastene for elementer på menylinjen.

  Panelmenyer

  Lar deg tilpasse hurtigtastene for elementer på panelmenyene.

  Verktøy

  Lar deg tilpasse hurtigtastene for verktøy i verktøykassen.

  Oppgaveområder

  Lar deg tilpasse hurtigtaster for arbeidsområdene Innholdstilpasset fyll og Merk og masker.

 4. I Hurtigtast-kolonnen i rullefeltlisten velger du hurtigtasten du vil endre.
 5. Skriv inn en ny hurtigtast.

  Hvis hurtigtasten allerede er tilordnet en annen kommando eller et annet verktøy i settet, vises en advarsel. Klikk Godta for å tilordne hurtigtasten til den nye kommandoen eller verktøyet og fjerne den tidligere tilordnede hurtigtasten. Når du har tilordnet en hurtigtast på nytt, kan du klikke Angre endringer for å angre endringen, eller klikke Godta og gå til konflikt for å tilordne en ny hurtigtast til den andre kommandoen eller det andre verktøyet.

 6. Når du er ferdig med å endre hurtigtastene, gjør du ett av følgende:
  • Hvis du vil lagre alle endringene i det gjeldende hurtigtastsettet, klikker du Lagre sett-knappen . Endringer i et egendefinert sett er lagret. Hvis du lagrer endringer i settet Photoshop-standarder, åpnes dialogboksen Lagre. Skriv inn et navn for det nye settet, og klikk Lagre.

  • Hvis du vil opprette et nytt sett basert på gjeldende sett med hurtigtaster, klikker du knappen Lagre sett som . Skriv inn navnet på det nye settet i Navn-tekstboksen i dialogboksen Lagre, og klikk Lagre. Det nye hurtigtastsettet vil vises i hurtigmenyvinduet med det nye navnet.

  • Hvis du vil fjerne den siste lagrede endringen uten å lukke dialogboksen, velger du Angre.

  • Hvis du vil returnere en ny hurtigtast til standarden, klikker du Bruk standard.

  • Hvis du vil fjerne alle endringene og lukke dialogboksen, velger du Avbryt.

Merk:

Hvis du ikke har lagret gjeldende sett med endringer, kan du klikke Avbryt for å forkaste alle endringer og gå ut av dialogboksen.

Fjerne hurtigtaster fra en kommando eller et verktøy

 1. Velg Rediger > Hurtigtaster.
 2. I dialogboksen Hurtigtaster merker du navnet på kommandoen eller verktøyet som du vil slette hurtigasten for.
 3. Klikk Slett hurtigtast.

Slette et sett med hurtigtaster

 1. Velg Rediger > Hurtigtaster.
 2. På hurtigmenyen Sett velger du hurtigtastsettet du vil slette.
 3. Klikk sletteikonet , og klikk deretter OK for å lukke dialogboksen.

Vise en liste med gjeldende hurtigtaster

Du kan vise en liste med gjeldende hurtigtaster ved å eksportere dem til en html-fil som du kan vise eller skrive ut med en nettleser.

 1. Velg Rediger > Hurtigtaster.

 2. Fra menyen Hurtigtaster for velger du en type hurtigtast: Programmenyer, Panelmenyer eller Verktøy.

 3. Klikk Oppsummer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet