Opprette en utstansing

Med alternativer for utstansing kan du angi hvilke lag som skal «hulles ut» for å vise innhold fra andre lag. Du kan for eksempel bruke et tekstlag til å stanse ut et fargejusteringslag og vise en del av bilde ved hjelp av de opprinnelige fargene.

Når du skal lage en utstansingseffekt, må du bestemme hvilket lag som skal danne formen på utstansingen, hvilke lag som skal hulles ut, og hvilket lag som skal vises. Hvis du vil vise et annet lag enn bakgrunnen, kan du plassere lagene du vil bruke, i en gruppe eller maske.

Utstansing i Photoshop
Farmlogo med grunn utstansing til Bakgrunn-laget

 1. Gjør ett av følgende i lagpanelet:
  • Hvis du vil vise bakgrunnen, plasserer du laget som skal lage utstansingen, over lagene som skal stanses ut. Det nederste laget i bildet må være et bakgrunnslag. (Velg Lag > Ny > Bakgrunn fra lag for å konvertere et vanlig lag til et bakgrunnslag.)

  • Hvis du vil vise et lag over bakgrunnen, plasserer du lagene du vil hulle ut, i en gruppe. Det øverste laget i gruppen vil hulle ut gjennom de grupperte lagene til det neste laget nedenfor gruppen.

  • Hvis du vil vise bakgrunnslaget for en maske, plasserer du lagene du vil bruke, i en maske. (Se Vise lag med masker.) Kontroller at det er merket av for alternativet Bland beskårne lag som gruppe for bakgrunnslaget. (Se Gruppere overgangseffekter.)

 2. Velg det øverste laget (laget som skal danne utstansingen).
 3. Hvis du vil vise overgangsalternativer, kan du enten dobbeltklikke laget (hvor som helst utenfor lagnavnet eller -miniatyren), velge Lag > Lagstil > Overgangsalternativer eller velge Overgangsalternativer på lagpanelmenyen.

  Merk:

  Hvis du vil vise overgangsalternativer for et tekstlag, velger du Lag > Lagstil > Overgangsalternativer, eller du velger Overgangsalternativer fra knappen Legg til en lagstil nederst på lagpanelmenyen.

 4. Velg et alternativ på hurtigmenyen Utstansing:
  • Velg Grunn for å stanse ut til det første mulige stoppestedet, for eksempel det første laget etter laggruppen eller bakgrunnslaget for masken.

  • Velg Dyp hvis du vil stanse ut til bakgrunnen. Hvis det er noen bakgrunn, vil Dyp stanse ut til gjennomsiktighet.

  Merk:

  Hvis du ikke bruker laggruppe eller maske, vil Grunn eller Dyp gi en utstansing som viser bakgrunnslaget (eller gjennomsiktighet, hvis det nederste laget ikke er et bakgrunnslag).

 5. Hvis du vil opprette utstansingseffekten, gjør du ett av følgende:
  • Reduser fylltettheten.

  • Ved hjelp av alternativene i Overgangsmodus-menyen endrer du overgangsmodusen for å vise de underliggende bildepunktene.

 6. Klikk OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet