Rediger bildestørrelsen

Finn ut hvordan du enkelt kan endre dimensjonen og oppløsningen til Photoshop-dokumentet ditt for å få den utdatastørrelsen du trenger for prosjektet.

Når du redigerer et bilde i Photoshop på iPad, kan du raskt kontrollere bildeegenskapene og endre bildestørrelsen etter behov. Du kan stille inn Bildestørrelse, Dimensjoner, Bredde, Høyde, Oppløsning og bruke diverse Oppdater-alternativer.

Følg denne enkle fremgangsmåten for å vise bildeegenskapene og redigere størrelsen:

 1. Åpne dokumentet i Photoshop på iPad.

 2. Trykk på tannhjulikonet () for å åpne Dokumentegenskaper-panelet, som viser B og H, Oppløsning og Fargemodus for det åpne dokumentet.

  • B og H: Beskriver lerretstørrelsen og totalt antall bildepunkter i dokumentet.
  • Oppløsning: Oppløsning er et mål på hvor detaljert bildet er, og viser hvor mange bildepunkter det er per tomme når du skriver ut. 72 PPI er standardinnstillingen for visning på nettet og på mobilskjermer. For utskrift kreves det en standardoppløsning på minst 300 PPI.
  • Fargemodus: Ulike fargemoduser resulterer i ulike nivåer av fargedetalj og filstørrelse. Standardinnstillingen for utskrift er CMYK-fargemodus. Standardinnstillingen for visning på nettet, e-post og mobilskjermer er avhengig av RGB-fargemodusene for å beholde fargeintegriteten.
 3. Trykk på Bildestørrelse for å åpne bildestørrelsesmodusen som inneholder tre områder – forhåndsvisning av bilde og dimensjon (kan ikke redigeres), oppdatering og bildestørrelse.

  Åpne dialogboksen Bildestørrelse, og endre dokumentegenskapene.
  Åpne dialogboksen Bildestørrelse, og endre dokumentegenskapene.

  Oppdatere

  Med oppdatering kan du enkelt gjøre bildet større eller mindre. For å holde antall bildepunkter konstant kan du deaktivere alternativet Oppdater. Eksperimenter med forskjellige forhåndsinnstillinger for Modus og Tilpass til som du finner på rullegardinmenyen når Oppdater er aktivert. Modus gir deg en liste med forhåndsinnstillinger for interpolering for å justere det samlede antallet bildepunkter proporsjonalt. Tilpass til gir deg en forhåndsinnstilling for å endre størrelsen på bildet. Endringene dine gjenspeiles i forhåndsvisningsvinduet.

  • Automatisk: Photoshop velger oppdateringsmetoden basert på dokumenttypen og om dokumenttypen skalerer opp eller ned.
  • Behold detaljer (forstørrelse): Når denne metoden er valgt, vil en glidebryter for Støyreduksjon gjøres tilgjengelig, slik at du kan jevne ut støy mens du oppskalerer bildet.
  • Bikubisk glattere (forstørrelse): En god metode for å forstørre et bilde. Denne metoden er basert på bikubisk interpolering, men er utformet for å gi jevnere resultater.
  • Bikubisk skarpere (reduksjon): En god metode for å redusere størrelsen på et bilde. Denne metoden er basert på bikubisk interpolering, men gir større skarphet. Detaljene i et omsamplet bilde beholdes med denne metoden. Hvis Bikubisk skarpere gjør noen områder av bildet for skarpe, kan du prøve å bruke Bikubisk.
  • Bikubisk (jevnere graderinger): En langsom, men mer nøyaktig metode basert på en undersøkelse av verdiene til omkringliggende bildepunkter. Bikubisk bruker mer komplekse beregninger og gir jevnere tonegraderinger enn Nærmeste nabo og Bilineært.
  • Nærmeste nabo (harde kanter): En rask, men mindre nøyaktig metode som replikerer bildepunktene i et bilde. Denne metoden bevarer harde kanter og gir en mindre fil i illustrasjoner som inneholder kanter som ikke er utjevnede. Metoden kan imidlertid gi en takkete effekt, som blir synlig når du fortegner eller skalerer et bilde eller utfører flere manipuleringer på et merket område.
  • Bilineært: En metode som legger til bildepunkter ved å beregne den gjennomsnittlige fargeverdien for omkringliggende bildepunkter. Denne metoden gir resultater av middels kvalitet.

  Bildestørrelse

  • Enheter: Du kan velge å tilpasse størrelsen på bildet ved hjelp av en rekke ulike mål avhengig av arbeidsflytene dine når Oppdater er deaktivert. Ved utskrift brukes for eksempel ofte tommer og centimeter. Bildepunkter brukes ofte når man lager innhold for nettet og mobilenheter.
  • B og HDu kan endre feltene B og H når Oppdater er deaktivert. Når du endrer enten bredde eller høyde i Photoshop på iPad, bevares sideforholdet automatisk. Klikk på låsikonet for å låse opp og endre både bredden og høyden uavhengig av hverandre.
  • Oppløsning: Når alternativet Oppdater er deaktivert, blir Oppløsning-kategorien oppdatert automatisk når du endrer alternativene for B og H. Feltene for bildepunktdimensjoner blir større eller mindre når du oppdaterer Oppløsning-kategorien.
 4. Trykk på Ferdig nederst på Bildestørrelse-modusen for å lagre alternativene for endring av bildestørrelse. Trykk på Avbryt for å avslutte Bildestørrelse-modusen uten å lagre noen av endringene.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din