Filtre som brukes på smarte objekter, er smartfiltre. Smartfiltre vises i lagpanelet under smartobjektlaget der de er brukt. Smartfiltre er ikke-ødeleggende og kan justeres, fjernes eller skjules.

Du kan bruke alle Photoshop-filtre (som fungerer med smartfiltre), bortsett fra Objektivuskarphet, Flammeramme for bilder, Trær og Forsvinningspunkt, som et smartfilter. Du kan også bruke skygge/markering som smartfiltre.

Du arbeider med smartfiltre ved å merke et smartobjektlag, velge et filter og deretter angi filteralternativer. Når du har brukt et smartfilter, kan du justere, omordne eller slette det.

Du utvider eller skjuler visningen av smartfiltre ved å klikke trekanten ved siden av smartfilterikonet som vises til høyre for smartobjektlaget i lagpanelet. (Du kan vise eller skjule lagstiler på samme måte.) Du kan også velge Alternativer for lagpanel på lagpanelmenyen og deretter velge Utvid nye effekter i dialogboksen.

Bruk filtermasker til å maskere smartfiltereffekter selektivt.

Videoopplæring: Lær om smartfiltre i Photoshop

Videoopplæring: Lær om smartfiltre i Photoshop
Infinite Skills

Bruke et smartfilter

 1. Gjør ett av følgende:
  • Du kan bruke et smartfilter på et helt smartobjektlag ved å velge laget i lagpanelet.

  • Lag en markering for å begrense effektene av smartfilteret til et merket område av et smartobjektlag.

  • Hvis du vil bruke et smartfilter på et vanlig lag, velger du laget og velger deretter Filter > Konverter for smartfiltre og klikker OK.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg et filter fra Filter-menyen. Du kan velg hvilket filter som helst, blant annet filtre fra tredjepart som støtter smartfiltre, bortsett fra Trekk ut, Gjør flytende, Opprett mønster og Forsvinningspunkt.

  • Velg Bilde > Justeringer > Skygger/høylys.

  Merk:

  Hvis du bruker ett eller flere filtre ved hjelp av filtergalleriet, vises de som en gruppe med navnet Filtergalleri i lagpanelet. Du kan redigere enkeltfiltre ved å dobbeltklikke en oppføring i filtergalleriet.

 3. Angi filteralternativer, og klikk OK.

  Smartfilteret vises under smartfilterlinjen nedenfor smartobjektlaget i lagpanelet. Hvis det vises et advarselsikon ved siden av et smartfilter i lagpanelet, støtter ikke filteret fargemodusen eller -dybden i bildet.

Når du har brukt et smartfilter, kan du flytte det (eller en hel gruppe med smartfiltre) til et annet smartobjektlag i lagpanelet ved å Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) smartfiltrene. Du kan ikke dra smartfiltre til vanlige lag.

Redigere et smartfilter

Hvis et smartfilter inneholder redigerbare innstillinger, kan du redigere det når som helst. Du kan også redigere overgangsalternativer for smartfiltre.

Merk:

Når du redigerer et smartfilter, kan du ikke forhåndsvise filtre som er stablet over det. Når du er ferdig med å redigere smartfilteret, vises filtrene som er stablet over det, igjen i Photoshop.

Redigere smartfilterinnstillinger

 1. Dobbeltklikk smartfilteret i lagpanelet.
 2. Angi filteralternativer, og klikk OK.

Redigere overgangsalternativer for smartfiltre

Redigering av overgangsalternativer for smartfiltre ligner på bruk av kommandoen Uttoning når et filter brukes på et vanlig lag.

 1. Dobbeltklikk ikonet Rediger overgangsalternativer  ved siden av filteret i lagpanelet.
 2. Angi overgangsalternativer, og klikk OK.

Skjule smartfiltre

 1. Gjør ett av følgende:
  • Du skjuler et enkelt smartfilter ved å klikke øyeikonet  ved siden av smartfilteret i lagpanelet. Klikk på nytt i kolonnen for å vise smartfilteret.

  • Du kan skjule alle smartfiltrene som er brukt på et smartobjektlag, ved å klikke øyeikonet  ved siden av smartfilterlinjen i lagpanelet. Klikk i kolonnen på nytt for å vise smartfilteret.

Endre rekkefølge på, duplisere eller slette smartfiltre

Du kan endre rekkefølgen på smartfiltrene i lagpanelet, duplisere dem, eller slette dem hvis du ikke lenger vil bruke dem på et smart objekt.

Endre rekkefølge på smartfiltre

 1. Dra et smartfilter opp eller ned i listen i lagpanelet. (Dobbeltklikk på Filtergalleri for å endre rekkefølgen på gallerifiltre.)

  I Photoshop brukes smartfiltre fra bunnen og opp.

Duplisere smartfiltre

 1. I lagpanelet Alt-drar (Windows) eller Tilvalg-drar (Mac OS) du smartfilteret fra ett smart objekt til et annet eller til et nytt sted i smartfilterlisten.

  Merk:

  Hvis du vil duplisere alle smartfiltrene, trykker du Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og drar smartfilterikonet som vises ved siden av smartobjektlaget.

Slette smartfiltre

 • Du sletter et enkelt smartfilter ved å dra det til sletteikonet  nederst i lagpanelet.
 • Hvis du vil slette alle smartfiltrene som er brukt på et smartobjektlag, merker du smartobjektlaget og velger Lag > Smartfilter > Fjern smartfiltre.

Maskere smartfiltre

Når du bruker et smartfilter på et smart objekt, vises en tom (hvit) maskeminiatyr på smartfilterlinjen under det smarte objektet i lagpanelet i Photoshop. Som standard viser denne masken hele filtereffekten. (Hvis du opprettet en markering før du brukte smartfilteret, vises den faktiske masken i stedet for en tom maske på smartfilterlinjen i lagpanelet i Photoshop.)

Bruk filtermasker til å maskere smartfiltre selektivt. Når du maskerer smartfiltre, brukes maskeringen på alle smartfiltre. Du kan ikke maskere enkeltsmartfiltre.

Filtermasker fungerer på lignende måte som lagmasker, og du kan bruke mange av de samme fremgangsmåtene med dem. På samme måte som lagmasker lagres filtermasker som alfakanaler i kanalpanelet, og du kan laste inn rammene som en markering.

Som med lagmasker kan du male på en filtermaske. Områder i filteret som du maler svarte, skjules, områder du maler hvite, er synlige, og områder du maler i gråtoner, vises med ulike nivåer av gjennomsiktighet.

Bruk kontrollene i maskepanelet til å endre tettheten for filtermasken, legge til uttoning på maskekantene eller invertere masken.

Merk:

Som standard er lagmasker koblet til vanlige lag eller smartobjektlag. Når du flytter lagmasken eller laget med flytteverktøyet, flyttes de som en enhet.

Maskere smartfiltereffekter

 1. Klikk filtermaskeminiatyren i lagpanelet for å aktivere den.

  En ramme vises rundt maskeminiatyren.

 2. Velg et redigerings- eller maleverktøy.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Mal masken med svart for å skjule deler av filteret.

  • Mal masken med hvitt for å vise deler av filteret.

  • Hvis du vil gjøre filteret delvis synlig, maler du masken med grått.

  Merk:

  Du kan også bruke bildejusteringer og filtre på filtermasker.

Endre tetthet for filtermaske eller kanter for uttoningsmaske

 1. Klikk filtermaskeminiatyren eller velg smartobjektlaget i lagpanelet, og klikk deretter Filtermaske-knappen i maskepanelet.
 2. I maskepanelet drar du skyvekontrollen for tetthet for å justere masketettheten, eller skyvekontrollen for uttoning for å bruke utoning på maskekantene. Se Justere maskens tetthet eller kanter.

  Merk:

  Alternativet Maskekant er ikke tilgjengelig for filtermasker.

Invertere en filtermaske

 1. Klikk filtermaskeminiatyren i lagpanelet, og klikk deretter Inverter i maskepanelet.

Vise bare filtermasken

 1. Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) filtermaskeminiatyren i lagpanelet. Hvis du vil vise smartobjektlaget, Alt-klikker eller Tilvalg-klikker du filtermaskeminiatyren på nytt.

Flytte eller kopiere filtermasker

 • Du flytter masken til en annen smartfiltereffekt ved å dra masken til den andre smartfiltereffekten.
 • Hvis du vil kopiere masken, Alt-drar (Windows) eller Tilvalg-drar (Mac OS) du masken til en annen smartfiltereffekt.

Deaktivere en filtermaske

 1. Gjør ett av følgende:
  • Skift-klikk filtermaskeminiatyren i lagpanelet.

  • Klikk filtermaskeminiatyren i lagpanelet, og klikk deretter knappen Deaktiver/aktiver maske  i maskepanelet.

  • Velg Lag > Smartfilter > Deaktiver filtermaske.

  En rød X vises over filtermaskeminiatyren når masken er deaktivert, og smartfilteret vises uten maskering. Du aktiverer masken igjen ved å Skift-klikke maskeminiatyren for smartfilteret på nytt.

Slette en smartfiltermaske

 • Klikk filtermaskeminiatyren i lagpanelet, og klikk deretter sletteikonet  i maskepanelet.
 • Dra filtermaskeminiatyren i lagpanelet til sletteikonet.
 • Velg smartfiltereffekten, og velg deretter Lag > Smartfiltre > Slett filtermaske.

Legge til en filtermaske

Hvis du sletter en filtermaske, kan du legge til en annen maske etterpå.

 • Hvis du vil legge til en tom maske, velger du smartobjektlaget og klikker Filtermaske-knappen i maskepanelet.
 • Du legger til en maske basert på en markering ved å opprette markeringen og deretter høyreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) smartfilterlinjen i lagpanelet og velge Legg til filtermaske.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet