Fra og med 2015 utgivelsen av Photoshop CC er alternativet Fil > Lagre for web flyttet til  Fil > Eksporter > Lagre for web (eldre) sammen med nyere eksportalternativer.

Hvis du vil vite mer om disse nye eksportalternativene, kan du se Eksportere tegnebrett, lag, med mer.

Du kan enkelt lagre bildefiler fra Photoshop som et stort utvalg av populære bildeformater.

Lagre i TIFF-format

TIFF er et fleksibelt rasterbildeformat (punktgrafikk) som støttes av nesten alle male-, bilderedigerings- og sideoppsettsprogrammer.

 1. Velg Fil > Lagre som, velg TIFF på Format-menyen, og klikk Lagre.
 2. I dialogboksen TIFF-alternativer velger du ønskede alternativene og klikker OK.

  Bitdybde (bare 32-biters)

  Angir bitdybden (16, 24 eller 32 biter) for det lagrede bildet.

  Bildekomprimering

  Angir metode for komprimering av dataene for sammensatt bilde. Hvis du lagrer en 32-biters TIFF-fil, kan du angi at filen skal lagres med beregnet komprimering, men du har ikke mulighet til å bruke JPEG-komprimering. Forutsetningskomprimering gir forbedret komprimering ved å omorganisere flytpunktverdier, og fungerer med både LZW- og ZIP-komprimering.

  Merk:

  JPEG-komprimering er bare tilgjengelig for ugjennomsiktige RGB-bilder og gråtonebilder som har 8 biter per kanal og ikke er mer enn 30 000 piksler brede eller høye.

  Bildepunktrekkefølge

  Skriver TIFF-filen med kanaldataene sammenflettet eller ordnet etter plan. Tidligere ble TIFF-filene alltid skrevet med kanalrekkefølgen sammenflettet. Teoretisk sett kan Plan-rekkefølgefilen leses og skrives raskere, og den gir litt bedre komprimering. Begge kanalrekkefølgene er bakoverkompatible med tidligere versjoner av Photoshop.

  Byte-rekkefølge

  Velger hvilken plattform filen kan leses på. Dette alternativet er nyttig når du ikke vet hvilket program filen kan åpnes i. Photoshop og de fleste nyere programmer kan lese filer i både IBM PC- og Macintosh-byterekkefølge.

  Lagre bildepyramide

  Beholder informasjon om flere oppløsninger. Photoshop har ingen alternativer for å åpne filer med flere oppløsninger. Bildet åpnes med den høyeste oppløsningen i filen. Adobe InDesign og enkelte bildeservere har imidlertid støtte for å åpne formater med flere oppløsninger.

  Lagre gjennomsiktighet

  Bevarer gjennomsiktighet som en ekstra alfakanal når filen åpnes i et annet program. Gjennomsiktigheten bevares alltid når filen åpnes på nytt i Photoshop.

  Lagkomprimering

  Angir en metode for komprimering av data for bildepunkter i lag (i motsetning til sammensatte data). Mange programmer kan ikke lese lagdata og hopper over dem ved åpning av TIFF-filer. Photoshop kan imidlertid lese lagdata i TIFF-filer. Selv om filer med lagdata er større enn filer uten lagdata, fjerner lagring av lagdata behovet for å lagre og håndtere en separat PSD-fil for oppbevaring av disse dataene. Velg Ta bort lag og lagre en kopi for å slå sammen bildet.

  Merk:

  Hvis du vil at Photoshop skal spørre deg før lagring av et bilde med flere lag, må du merke av for Spør før lagring av lagvise TIFF-filer under Filbehandling i dialogboksen Innstillinger.

Lagre i JPEG-format

Du kan bruke kommandoen Lagre som til å lagre CMYK-, RGB- og gråtonebilder i JPEG-format (*.jpg). JPEG komprimerer filstørrelsen ved å forkaste data selektivt. Du kan også lagre et bilde som én eller flere JPEG-filer ved hjelp av kommandoen Fil > Eksport > Lagre for web (eldre).

JPEG støtter kun 8-bitersbilder. Dersom du lagrer et 16-bitersbilde i dette formatet, senker Photoshop bitdybden automatisk.

Merk:

Du kan raskt lagre en JPEG-fil med middels kvalitet ved å spille av prosedyren Lagre som JPEG-medium på filen. Du får tilgang til denne prosedyren ved å velge Produksjon på prosedyrepanelmenyen.

 1. Velg Fil > Lagre som, og velg JPEG på Format-menyen.
 2. I dialogboksen JPEG-valg velger du ønskede alternativer og klikker OK.

  Maske

  Tilbyr maskefargevalg for å simulere utseendet for bakgrunnsgjennomsiktighet i bilder med gjennomsiktighet.

  Bildealternativer

  Angir bildekvaliteten. Velg et alternativ på Kvalitet-menyen, dra skyvekontrollen for kvalitet eller skriv inn en verdi mellom 0 og 12 i tekstboksen Kvalitet.

  Formatvalg

  Angir formatet for JPEG-filen. Grunnlinje (Standard) bruker et format som gjenkjennes av de fleste weblesere. Grunnlinjeoptimalisert oppretter en fil med optimalisert farge og litt mindre filstørrelse. Progressiv viser en serie stadig mer detaljerte versjoner av bildet (du angir hvor mange) mens det lastes ned. (Ikke alle weblesere støtter optimaliserte og progressive JPEG-bilder.)

  Merk:

  Enkelte programmer kan kanskje ikke lese en CMYK-fil som er lagret i JPEG-format. Du kan på samme måte prøve å lagre filen uten en miniatyrvisning dersom det oppstår en situasjon der et Java-program ikke får til å lese JPEG-filer.

Lagre i PNG-format

Du kan bruke kommandoen Lagre som til å lagre RGB-bilder, indekserte fargebilder, gråtonebilder og punktgrafikkbilder i PNG-format.

 1. Velg Fil > Lagre som, og velg PNG på Format-menyen.
 2. Velg et alternativ for linjesprang:

  Ingen

  Viser bildet i en leser bare når nedlastingen er fullført.

  Med linjesprang

  Viser bildeversjoner med lav oppløsning i en leser mens filen lastes ned. Linjesprang får nedlastingstiden til å virke kortere, men det øker også filstørrelsen.

 3. Klikk OK.

Merk:

Fra og med Photoshop CC 2015-versjonen kan du eksportere tegnebrett, lag, laggrupper eller dokumenter som bilder med JPEG, GIF, PNG, PNG-8 eller SVG som format. Velg elementene i lagpanelet, høyreklikk utvalget, og velg deretter Hurtigeksporter som eller Eksporter som på hurtigmenyen.

Lagre i GIF-format

Du kan bruke kommandoen Lagre som til å lagre bilder i RGB-, begrensede farger-, gråtone- eller punktgrafikkmodus direkte i CompuServe GIF-format (kjent som GIF). Bildet konverteres automatisk til Begrensede farger-modus.

Merk:

GIF er bare tilgjengelig når bildet er 8 biter/kanal (det støtter bare 8 biter/kanal).

 1. Velg Fil > Lagre som, og velg CompuServe GIF på Format-menyen.
 2. For RGB-bilder vises dialogboksen Begrensede farger. Velg konverteringsalternativer, og klikk OK.
 3. Velg en radrekkefølge for GIF-filen, og klikk OK:

  Normal

  Viser bildet i en leser bare når nedlastingen er fullført.

  Med linjesprang

  Viser bildeversjoner med lav oppløsning i en leser mens filen lastes ned. Linjesprang får nedlastingstiden til å virke kortere, men det øker også filstørrelsen.

  Merk:

  Fra og med Photoshop CC 2015-versjonen kan du eksportere tegnebrett, lag, laggrupper eller dokumenter som bilder med JPEG, GIF, PNG, PNG-8 eller SVG som format. Velg elementene i lagpanelet, høyreklikk utvalget, og velg deretter Hurtigeksporter som eller Eksporter som på hurtigmenyen.

Lagre i Photoshop EPS-format

Så å si alle programmer for sideoppsett, tekstbehandling og grafikk kan håndtere importerte eller innsatte EPS-filer (Encapsulated PostScript). EPS-filer bør skrives ut på en PostScript-skriver. Andre typer skrivere vil bare skrive ut forhåndsvisningen med skjermoppløsning.

 1. Velg Fil > Lagre som, og velg Photoshop EPS på Format-menyen.
 2. I dialogboksen EPS-alternativer velger du ønskede alternativer og klikker OK:

  Forhåndsvisning

  Oppretter et bilde med lav oppløsning som kan vises i målprogrammet. Velg TIFF for å dele en EPS-fil mellom Windows- og Mac OS-systemer. Et 8‑biters prøvebilde er i farger, og et 1‑bits prøvebilde er i svart-hvitt med tagget utseende. Et 8‑biters prøvebilde gir et større bilde enn et 1‑bits prøvebilde. Se også Bitdybde.

  Koding

  Bestemmer måten bildedata leveres til en PostScript-utenhet. Kodingsalternativene er beskrevet nedenfor.

  Inkluder raster og Inkluder overføringsfunksjon

  Kontroller utskriftsspesifikasjoner for avanserte trykkerioppdrag. Sjekk skriveren før du velger disse alternativene.

  Gjennomsiktig hvitt

  Viser hvite områder som gjennomsiktige. Dette alternativet er bare tilgjengelig for bilder i punktgrafikkmodus.

  PostScript-fargehåndtering

  Konverterer fildata til skriverens fargeområde. Ikke velg dette alternativet hvis bildet skal plasseres i et annet dokument med fargehåndtering.

  Merk:

  Bare PostScript Level 3-skrivere støtter PostScript-fargehåndtering for CMYK-bilder. Hvis du vil skrive ut et CMYK-bilde ved hjelp av PostScript-fargehåndtering på en Level 2-skriver, må du konvertere bildet til Lab-modus før du lagrer det i EPS-format.

  Inkluder vektordata

  Beholder vektorgrafikk (for eksempel former og typer) i filen. Vektordata i EPS- og DCS-filer er imidlertid bare tilgjengelig for andre programmer. Vektordata rastreres hvis du åpner filen på nytt i Photoshop. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis filen inneholder vektordata.

  Bildeinterpolering

  Benytter bikubisk interpolering til å jevne ut forhåndsvisninger med lav oppløsning ved utskrift.

Alternativer for Photoshop EPS-koding

ASCII eller ASCII85

Koder hvis du skriver ut fra et Windows-system, eller hvis det oppstår utskriftsfeil eller andre problemer.

Binær

Gir en mindre fil og beholder de opprinnelige dataene. Det kan imidlertid være at enkelte sideoppsettprogrammer eller trykkeriprogrammer for utskriftskø og nettverksutskrift ikke støtter binære Photoshop EPS-filer.

JPEG

Komprimerer filen ved å fjerne noen av bildedataene. Du kan velge graden av JPEG-komprimering fra svært lav (JPEG (maksimal kvalitet)) til høy (JPEG (lav kvalitet)). Filer med JPEG-koding kan bare skrives ut på PostScript Level 2-skrivere (eller senere) og kan ikke skilles i individuelle plater.

Lagre i Photoshop DCS-format

DCS-formatet (Desktop Color Separations) er en versjon av EPS som lar deg lagre fargeseparasjoner av CMYK- eller flerkanalfiler.

 1. Velg Fil > Lagre som, og velg Photoshop DCS 1.0 eller Photoshop DCS 2.0 på Format-menyen.
 2. I dialogboksen DCS-format velger du alternativene du vil ha, og klikker OK.

  Dialogboksen inneholder alle alternativene som er tilgjengelige for Photoshop EPS-filer. DCS-menyen gir deg dessuten mulighet til å opprette en sammensatt fil på 72 ppi som kan plasseres i et sideoppsettprogram eller brukes til å korrekturlese bildet:

  DCS 1.0-format

  Oppretter én fil for hver fargekanal i CMYK-bildet. Du kan også opprette en femte fil: Et sammensatt bilde i gråtoner eller farger. Hvis du vil vise den sammensatte filen, må alle de fem filene være i samme mappe.

  DCS 2.0-format

  Opprettholder spotfargekanalene i bildet. Du kan lagre fargekanalene som flere filer (som for DCS 1.0) eller som en enkeltfil. Alternativet for enkeltfil trenger mindre diskplass. Du kan også inkludere et sammensatt bilde i gråtoner eller farger.

Lagre i Photoshop Raw-format

Photoshop Uspesifisert-formatet er et filformat for overføring av bilder mellom programmer og datamaskinplattformer. Photoshop Uspesifisert-formatet er ikke det samme som Camera Raw.

 1. Velg Fil > Lagre som, og velg Photoshop Raw på Format-menyen.
 2. I dialogboksen Alternativer for Photoshop Uspesifisert gjør du følgende:
  • (Mac OS) Angi verdier for filtype og -oppretter, eller godta standardverdiene.

  • Angi en parameter for startinfo.

  • Angi om kanalene skal lagres i sammenflettet eller ikke-sammenflettet rekkefølge.

Lagre i BMP-format

BMP er et bildeformat for Windows-operativsystemet. Bildene kan være alt fra svart-hvitt (1 bit per bildepunkt) til 24-biters farge (16,7 millioner farger).

 1. Velg Fil > Lagre som, og velg BMP på Format-menyen.
 2. Angi et filnavn og en plassering, og klikk Lagre.
 3. I dialogboksen BMP-alternativer velger du et filformat, angir bitdybden og velger om nødvendig Vend radrekkefølge. Hvis du vil vise flere alternativer, klikker du Avanserte modi og angir BMP-alternativene.
 4. Klikk OK.

Lagre i Cineon-format (kun 16-bitersbilder)

RGB-bilder med 16 biter per kanal kan lagres i Cineon-format for bruk i Kodak Cineon-filmsystemet.

 1. Velg Fil > Lagre som, og velg Cineon på Format-menyen.

Lagre i Targa-format

Targa-formatet (TGA) støtter punktgrafikk- og RGB-bilder med 8 biter/kanal. Det er utviklet for Truevision®-maskinvare, men kan også brukes i andre programmer.

 1. Velg Fil > Lagre som, og velg Targa på Format-menyen.
 2. Angi et filnavn og en plassering, og klikk Lagre.
 3. I dialogboksen Targa-alternativer velger du oppløsning, merker av for Komprimering (RLE) hvis du vil komprimere filen, og klikker deretter OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet