Metadata

Metadata er et sett med standardisert informasjon om en fil, som for eksempel forfatternavn, oppløsning, fargeområde, copyright og nøkkelord som er brukt. De fleste digitale kameraer legger til noe grunnleggende informasjon i en bildefil, som for eksempel høyde, bredde, filformat og tidspunktet for når bildet ble tatt. Du kan bruke metadata til å strømlinjeforme arbeidsflyten og organisere filene.

XMP-standarden

Metadatainformasjon lagres med XMP-standarden (Extensible Metadata Platform), som Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign og Adobe Photoshop er bygd på. Justeringer som gjøres i bilder med Photoshop® Camera Raw, lagres som XMP-metadata. XMP bygger på XML, og metadataene lagres som oftest i filen. Hvis det ikke er mulig å lagre informasjonen i filen, lagres metadataene i en egen fil som kalles en underfil. XMP gjør det enklere å utveksle metadata mellom Adobe-programmer og på tvers av publiseringsarbeidsflyter. Du kan for eksempel lagre metadata fra én fil som en mal og deretter importere metadataene til andre filer.

Metadata som er lagret i andre formater, for eksempel EXIF, IPTC (IIM), GPS og TIFF, synkroniseres og beskrives med XMP slik at de enklere kan vises og håndteres. Andre applikasjoner og funksjoner bruker også XMP til å kommunisere og lagre informasjon, for eksempel versjonskommentarer, som du kan søke i med Adobe Bridge.

I de fleste tilfeller beholdes metadataene sammen med filen, selv når filformatet endres (for eksempel fra PSD til JPG). Metadata opprettholdes også når filer plasseres i et Adobe-dokument eller -prosjekt.

Merk:

Hvis du er C++- eller Java-utvikler, kan du bruke XMP Toolkit SDK til å tilpasse behandlingen og utvekslingen av metadata. Hvis du er Adobe Flash- eller Flex-utvikler, kan du bruke XMP File Info SDK til å tilpasse dialogboksen Filinformasjon (File Info). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke Adobes webområde.

Arbeide med metadata i Adobe Bridge- og Adobe Creative Suite-komponenter

Mange av de kraftige Adobe Bridge-funksjonene som gjør det mulig å organisere, søke i og holde oversikt over filene og versjonene, er avhengige av XMP-metadata i filene. Det er to måter å arbeide med metadata på i Adobe Bridge: via Metadata-panelet og via dialogboksen Filinformasjon.

I enkelte tilfeller finnes det flere visninger for samme metadataegenskap. En egenskap kan for eksempel hete Forfatter i én visning og Redigering i en annen, men begge refererer til samme underliggende egenskap. Selv om du tilpasser disse visningene til bestemte arbeidsflyter, forblir de standardisert via XMP.

Notater

Du kan legg til notater i bilder i Photoshop. Dette er nyttig for å knytte vurderinger, produksjonsnotater eller annen informasjon til bildet. Notater vises i bildet som små ikoner som ikke kan skrives ut. De er tilknyttet en posisjon i bildet, og ikke et lag. Du kan vise eller skjule notater, eller du kan åpne dem for å vise eller redigere innholdet.

Legge til notater

Du kan legge til notater hvor som helst på arbeidsområdet for bildet i Photoshop. Når du opprettet et notat, vises det et ikon i bildet.

 1. Velg notatverktøyet i verktøykassen. (Hold nede pipetten dersom notatverktøyet ikke er synlig.)
 2. Skriv inn eller angi følgende på alternativlinjen etter behov:

  Forfatter

  Angir navnet på forfatteren.

  Farge

  Velger farge på notatikonet. Når du klikker fargeboksen, åpnes Adobes fargevelger der du kan velge en farge.

 3. Klikk der du vil plassere notatet.
 4. Markøren er automatisk aktiv

Vise eller skjule notater

Gjør ett av følgende for å vise eller skjule notater:

 • Velg Vis > Vis > Notater.

 • Velg Vis > Tillegg. Denne kommandoen viser eller skjuler også rutenett, hjelpelinjer, markeringskanter, målbaner og stykker.

Åpne og redigere notater

 • Dobbeltklikk på notatikonet på bildet ved hjelp av notatverktøyet. Tekstredigeringsområdet vises i notatpanelet.
 • Gå til Vindu > Notater for å vise notatpanelet, og klikk på fram- og tilbakepilene for å gå gjennom alle notatene til det aktive bildet.

Importere notater fra en sammenslått PDF-versjon av et bilde med flere lag

Når du åpner en PDF-fil, importerer Photoshop automatisk eventuelle notater i filen. Det kan imidlertid hende du heller vil importere notatene separat, dersom de ble lagt til en sammenslått PDF-versjon av et bilde med flere lag. Med denne framgangsmåten kan personer som ikke har Photoshop, allikevel legge inn kommentarer, og du får se kommentarene som en del av oppsettet med flere lag.

 1. Velg Fil > Importer > Notater.

 2. Velg en PDF- eller FDF-fil som inneholder notater, og klikk deretter på Last inn.

Kommentarene vises der de ble lagret i kildedokumentet.

Slette merknader

 1. Velg notatverktøyet, og velg deretter blant følgende:

  • Du sletter et enkeltnotat ved å klikke det i bildet og deretter klikke på ikonet Slett notat i Notat-panelet.

  • Klikk på Fjern alle på alternativlinjen for å slette alle notater.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet