Gjør penselstrøk i et perfekt symmetrisk mønster. I en symmetrimodus kan du definere en akse eller flere akser og deretter velge blant forhåndsdefinerte symmetrityper, inkludert sirkulær, radiær, spiral og mandala.

Velge symmetrialternativer mens du maler

Symmetrisk mønster
Lag intrikate mønstre på enkelt vis ved hjelp av symmetrimodiene

I Photoshop kan du male symmetrisk mens du bruker verktøyene malerpensel, blandepensel, blyant og viskelær. Klikk sommerfuglikonet () i alternativlinjen mens du bruker disse verktøyene. Velg mellom flere tilgjengelige typer symmetri: vertikal, horisontal, dobbel akse, diagonal, bølget, sirkel, spiral, parallelle linjer, radiær, mandala.     

Malingsstrøk gjenspeiles i sanntid over hele symmetrilinjen, slik at det er enklere å tegne ansikter, biler, dyr med mer.

Du kan også angi en hvilken som helst bane som en symmetribane. Høyreklikk banen i banepanelet, og velg Lag symmetribane. Du endrer en symmetribane ved å velge den og deretter velge  > Transformer symmetri.

Mal med radiærsymmetri og mandala-symmetri

 1. Velg verktøyet malerpensel, blandepensel, blyant eller viskelær.

  Merk:

  Malingssymmetri støtter ikke pensler med aktiv tupp (spraymaling, bustet tupp, forsvinnende tupp).

 2. Klikk sommerfuglikonet på alternativlinjen , og velg radiærsymmetri eller mandala-symmetri fra menyen.

 3. I dialogboksen for radiærsymmetri eller mandala-symmetri angir du det ønskede segmentantallet og klikker OK.

  • For radiærsymmetri kan du angi ethvert segmentantall fra 2 (minimum) til og med 12 (maksimum).
  • For mandala-symmetri kan du angi ethvert segmentantall fra 3 (minimum) til og med 10 (maksimum).
 4. Photoshop viser nå standard symmetribane over dokumentet ditt. Transformer banen etter behov. Trykk Enter-tasten (Win) / Return-tasten (Mac) for å utføre transformeringen.  

  Hvis du vil endre symmetribanen på et senere tidspunkt, velger du den, og deretter velger du  > Transformer symmetri.

 5. Mal på dokumentet ved å bruke symmetriveiledningen som referanse.  

  Bruke radiærsymmetri med malerpenselverktøyet

  Radiærsymmetri

  Når du maler med radiærsymmetri, gjentar Photoshop et enkelt penselstrøk rundt et midtpunkt eller en radiær akse. Hvis du for eksempel angir segmentantallet for radiærsymmetri til seks, fører dette til at et enkelt penselstrøk gjentas seks ganger rundt midtpunktet.   

  Bruke mandala-symmetri med malerpenselverktøyet

  Mandala-symmetri

  Når du maler med mandala-symmetri, speiler Photoshop et enkelt penselstrøk, før penselstrøket gjentas rundt midtpunktet eller den radiære aksen. Hvis du for eksempel angir segmentantallet for mandala-symmetri til seks, fører dette til at et enkelt penselstrøk speiles og deretter gjentas seks ganger rundt midtpunktet.   

Tilordne hurtigtaster til symmetrialternativene

Du kan tilordne hurtigtaster til følgende alternativer i symmetrimenyen :

 • veksle mellom Symmetri av og Sist brukte symmetri
 • veksle mellom Skjul symmetri og Vis symmetri
Disse alternativene er som standard ikke forhåndstilordnet til noen hurtigtast.
 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg Rediger > Hurtigtaster.
  • Velg Vindu > Arbeidsområde > Hurtigtaster og menyer, og klikk kategorien Hurtigtaster.
 2. Fra menyen Hurtigtaster for velger du Verktøy.

  I kolonnen Verktøypanelkommando på listen blar du til bunnen for å finne Slå symmetri av / Siste og Slå symmetrisynlighet av/på.

 3. Velg og tilordne den ønskede hurtigtasten. Klikk OK.

  Du finner nyttig informasjon i Tilpasse hurtigtaster.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet