Konvertere baner til markeringsrammer

Baner gir jevne omriss du kan konvertere til nøyaktige markeringsrammer. Du kan også konvertere markeringsrammer til baner ved hjelp av segmentmarkøren  for finjustering.

Du kan definere alle lukkede baner som markeringsrammer. En lukket bane kan legges til i, trekkes fra eller kombineres med gjeldende markering.

Konvertere en bane til en markeringsramme ved hjelp av gjeldende innstillinger

 1. Merk banen i banepanelet.
 2. Hvis du vil konvertere banen, gjør du ett av følgende:
  • Klikk knappen Last inn bane som en markering  nederst i banepanelet.

  • Ctrl-klikk (Windows) eller Kommando-klikk (Mac OS) baneminiatyren i banepanelet.

Konvertere en bane til en markeringsramme og angi innstillinger

 1. Merk banen i banepanelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) knappen Last inn bane som en markering  nederst i banepanelet.

  • Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) banen til knappen Last inn bane som en markering.

  • Velg Opprett markering på banepanelmenyen.

 3. I dialogboksen Opprett markering velger du et gjengivelsesalternativ:

  Uttoningsradius

  Angir hvor langt uttoningskanten strekker seg inn i og utenfor markeringsrammen. Skriv inn en verdi i bildepunkter.

  Utjevnet

  Oppretter en finere overgang mellom bildepunktene i markeringen og de omkringliggende bildepunktene. Kontroller at Uttoningsradius er angitt som 0.

  Hvis du vil ha mer informasjon om disse alternativene, kan du se Gjøre markeringskanter mykere.

 4. Velg et operasjonsalternativ:

  Ny markering

  Merker bare området som er definert av banen.

  Legg til i markering

  Legger til området som er definert av banen, i den opprinnelige markeringen.

  Trekk fra markering

  Trekker området som er definert av banen, fra den gjeldende markeringen.

  Snitt med markering

  Merker området som er felles for banen og den opprinnelige markeringen. Hvis banen og markeringen ikke overlappes, merkes ingenting.

 5. Klikk OK.

Konvertere en markering til en bane

Alle markeringer som gjøres med et markeringsverktøy, kan defineres som en bane. Kommandoen Lag midlertidig bane fjerner eventuell uttoning som er brukt på markeringen. Den kan også endre formen på markeringen, avhengig av hvor kompleks banen er og hvilken toleranseverdi du velger i dialogboksen Lag midlertidig bane.

 1. Lag markeringen, og gjør ett av følgende:
  • Klikk knappen Lag midlertidig bane  nederst i banepanelet for å bruke gjeldende toleranseinnstilling uten å åpne dialogboksen Lag midlertidig bane.

  • Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) knappen Lag midlertidig bane nederst i banepanelet.

  • Velg Lag midlertidig bane på banepanelmenyen.

 2. Skriv inn en toleranseverdi, eller bruk standardverdien i dialogboksen Lag midlertidig bane.

  Toleranseverdiene kan være fra 0,5 til 10 bildepunkter og bestemmer hvor følsom kommandoen La midlertidig bane er for små endringer i markeringsformen. Jo høyere toleranseverdien er, jo færre ankerpunkter brukes til å tegne banen, og jo jevnere blir banen. Hvis banen er brukt som en maskerende bane, og du har problemer med å skrive ut bildet, bruker du en høyere toleranseverdi. (Se Skrive ut maskerende bildebaner.)

 3. Klikk OK. Banen vises nederst i banepanelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet