From an expert: Shadows/Highlights

From an expert: Shadows/Highlights
Richard Harrington

Forbedre høylys- og skyggedetaljer

Kommandoen Skygge/høylys er en metode for å korrigere fotografier med silhuettbilder på grunn av sterkt baklys, eller objekter som er litt utvasket fordi de var for nær blitsen. Justeringen kan også brukes til å gjøre skyggeområder lysere på ellers godt belyste bilder. Kommandoen gjør bilder lysere eller mørkere basert på de omliggende bildepunktene (nære omgivelser) i skyggene eller høylysene. Derfor er det atskilte kontroller for skygger og høylys. Standardinnstillingene er satt til å korrigere bilder med baklysproblemer.

Kommandoen Skygge/høylys har også en skyvekontroll for mellomtonekontrast, et alternativ for svart og et alternativ for hvitt for å justere den generelle kontrasten i bildet, og en skyvekontroll for fargekorrigering for å justere metningen.

Merk:

Husk at kommandoen Skygge/høylys foretar justeringer direkte i bildelaget og forkaster bildeinformasjon. Det er anbefalt å bruke justeringslag eller redigere i Adobe Camera Raw for ikke-ødeleggende redigering. Se Justeringslag og fyllag og Innføring i Camera Raw.

Skygge-/høylyskorrigering i Photoshop
Opprinnelig bilde og bilde med skygge-/høylyskorrigering i bruk

Justere høylys og skygger i bildet

 1. Velg Bilde > Justeringer > Skygge/høylys.

  Kontroller at det er merket av for Forhåndsvisning i dialogboksen hvis du vil at bildet skal oppdateres når du gjør justeringer.

 2. Juster graden av lyskorrigering ved å flytte skyvekontrollen for mengde eller angi en prosentverdi i Skygger- eller Høylys-boksen. Høyere verdier gir mer lys i skyggene eller mer mørke i høylyset. Du kan justere både skyggene og høylysene i et bilde.
 3. Hvis du vil ha finere kontroll, velger du Vis flere alternativer for å gjøre flere justeringer.

  Merk:

  Hvis du vil øke skyggedetaljene i et ellers veleksponert bilde, kan du prøve en verdi mellom 0 og 25 % for skyggemengde og tonebredde for skygge.

 4. (Valgfritt) Klikk Lagre som standarder for å lagre gjeldende innstillinger og gjøre dem til standardinnstillinger for kommandoen Skygge/høylys. Du kan gjenopprette de opprinnelige standardinnstillingene ved å holde nede Skift-tasten mens du klikker Lagre som standarder.

  Merk:

  Du kan bruke innstillinger for Skygge/høylys på nytt ved å klikke Lagre for å lagre gjeldende innstillinger i en fil og senere bruke Last inn til å laste dem inn på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer og laster inn innstillinger, kan du se Lagre justeringsinnstillinger.

 5. Klikk OK.

Alternativer for kommandoen Skygge/høylys

Mengde

Angir (separat for høylys- og skyggeverdier i bildet) hvor mye som skal korrigeres.

Merk:

Ekstreme Mengde-verdier kan forårsake overganger der det som startet som høylys, blir mørkere enn det som startet som skygge. Det gjør at bildet ser unaturlig ut.

Tonebredde

Kontrollerer toneområdet i skyggene eller høylyset som er redigert. Lave verdier begrenser justeringene til de mørke delene av skyggekorrigeringen og til de lysere delene av høylyskorrigeringen. Høye verdier øker toneområdet som justeres lenger inn i mellomtonene. Ved 100 % påvirker skyvekontrollen for skyggetonebredden skyggene mest, mellomtonene påvirkes delvis, mens de lyseste høylysene ikke påvirkes. Tonebredden varierer fra bilde til bilde. En for høy verdi kan gi glorier rundt mørke eller lyse kanter. Standardinnstillingene prøver å redusere disse artefaktene. Glorier kan forekomme når Mengde-verdien for skygge eller høylys er for høy.

Merk:

Tonebredde er som standard satt til 50 %. Hvis du skal gjøre et mørkt objekt lysere, men mellomtonene eller de lyse områdene endres for mye, kan du prøve å redusere tonebredden for skygge nærmere null slik at bare de mørkeste områdene gjøres lysere. Hvis du imidlertid vil gjøre både mellomtonene og skyggene lysere, øker du tonebredden for skygge nærmere 100 %

Radius

Kontrollerer størrelsen på de nære områdene rundt hvert bildepunkt. Nærliggende bildepunkter brukes til å avgjøre om et bildepunkt er i skyggen eller høylyset. Hvis du flytter skyvekontrollen til venstre, angir du et mindre område, og hvis du flytter den til høyre, angir du et større område. Den optimale størrelsen avhenger av bildet. Det er best å eksperimentere med justeringen. Hvis radiusen er for stor, gjør justeringen hele bildet lysere (eller mørkere) i stedet for å bare å gjøre objektet lysere. Det er best å sette radiusen til å være omtrent størrelsen på objektene det fokuseres på i bildet. Eksperimenter med ulike radiusinnstillinger for å oppnå den beste balansen mellom objektets kontrast og differensielle lysgjøring (eller mørkgjøring) sammenlignet med bakgrunnen.

Lysstyrke

Justerer lysstyrken i gråtonebilder. Denne justeringen er bare tilgjengelig for gråtonebilder. Hvis du flytter skyvekontrollen for Lysstyrke til venstre, blir gråtonebilder mørkere, og hvis du flytter den til høyre, blir de lysere.

Mellomtonekontrast

Justerer kontrasten i mellomtonene. Flytt skyvekontrollen til venstre for å redusere kontrasten og til høyre for å øke den. Du kan også angi en verdi i boksen Mellomtonekontrast. En negativ verdi reduserer kontrasten, og en positiv verdi øker den. En økning i mellomtonekontrasten gir en større kontrast i mellomtonene, mens skyggene blir mørkere og høylyset lysere.

Svart og Hvit

Angir hvor mye av skyggene og høylyset som maskeres til den nye fargen for ekstrem skygge (nivå 0) og ekstremt høylys (nivå 255) i bildet. Høye verdier gir et bilde med større kontrast. Du bør ikke sette maskeringsverdiene for høyt, fordi dette fører til at detaljene i skyggene og høylyset reduseres (intensitetsverdiene maskeres og gjengis som ren svart eller hvit).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet