Male med blandepenselen

Blandepenselen simulerer realistiske maleteknikker, og du kan bl.a. blande farger på lerretet, kombinere farger på penselen og variere fuktigheten i et strøk.

Blandepenselen har to blekkhus, et lager og en oppsamlingsbeholder. Lageret inneholder den endelige fargen som ender opp på lerretet, og har størst lagringskapasitet. Oppsamlingsbeholderen tar kun opp maling fra lerretet, og innholdet i denne beholderen blandes kontinuerlig med fargene på lerretet.

Merk:

Hvis du vil se en video om blandepenselen, kan du se Adobe Photoshop-opplæringen om bruk av blandepenselen

 1. Velg blandepenselen . (Du må kanskje klikke og holde nede standardpenselen for å vise blandepenselen.)

 2. Du fyller lageret med maling ved å bruke kommandoen Alt+klikk (Windows) eller Tilvalg+klikk (Mac OS) på lerretet. Eller velg en forgrunnsfarge.

  Merk:

  Penseltuppen viser eventuelle fargevariasjoner i prøveområdet mens du fyller på farge fra lerretet. Hvis du vil at penseltuppen kun skal ha én farge, kan du velge Fyll kun på heldekkende farger fra popup-menyen Gjeldende penselfyll på alternativlinjen.

 3. Velg en pensel fra panelet med penselforhåndsinnstillinger. Se Velge en forhåndsinnstilt pensel.

 4. Du angir alternativer for verktøy på alternativlinjen. Se Alternativer for maleverktøy for de mest brukte alternativene. Du kan lese mer om de spesielle alternativene for blandepenselen her:

  Fargekart for gjeldende penselfyll

  Klikk Fyll på pensel i popup-panelet for å fylle penselen med fargen fra lageret. Hvis du vil fjerne maling fra penselen, klikker du Rens pensel. Hvis du vil utføre disse oppgavene etter hvert strøk, velger du enten alternativet automatisk påfyll eller Rens .

  Popup-meny med forhåndsinnstillinger

  Gir tilgang til ofte brukte kombinasjoner av innstillingene Våt, Fyll på og Blanding.

  Våt

  Styrer hvor mye maling penselen absorberer fra lerretet. Jo høyere innstillingen er, jo lengre blir penselstrøkene.

  Øker malingsfuktigheten i Photoshop
  Øker malingsfuktigheten

  A. 0 % B. 100% 

  Fyll på

  Angir mengden maling som befinner seg i lageret. Hvis fyllmengden er lav, tørker malingsstrøkene raskere ut.

  Øker fyllmengden i Photoshop
  Øker fyllmengden

  A. 1% B. 100% 

  Blanding

  Styrer forholdet mellom mengden maling på lerretet og i lageret. Ved 100 % absorberes all maling fra lerretet, og ved 0 % kommer all malingen fra lageret. (Innstillingen Våt fortsetter imidlertid å avgjøre hvordan malingen blandes på lerretet.)

  Fargeprøve av alle lag

  Absorberer farger fra lerretet på alle synlige lag.

 5. Gjør noe av de følgende:

  • Dra i bildet for å male.

  • Hvis du vil tegne en rett linje, klikker du et startpunkt i bildet. Hold deretter nede SKIFT, og klikk et sluttpunkt.

  • Når du bruker penselverktøyet som spraymaling, holder du nede museknappen uten å dra for å bygge opp farge.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet