Du kan bruke mønsterstempelverktøyet til å gi bildene en håndmalt utseende.

Male med et mønster

Mønsterstempelverktøyet brukes til å male med et mønster. Du kan velge et mønster i mønsterbibliotekene eller opprette dine egne mønstre.

  1. Velg mønsterstempelverktøyet .

  2. Velg en pensel fra panelet med penselforhåndsinnstillinger. Se Velge en forhåndsinnstilt pensel.

  3. Angi verktøyalternativer for modus, tetthet og så videre på alternativlinjen. Se Alternativer for maleverktøy.
  4. Merk av for Justert på alternativlinjen for å beholde mønsterets kontinuitet med det opprinnelige startpunktet, selv om du slipper museknappen og så fortsetter å male. Fjern merket for Justert hvis du vil starte mønsteret på nytt hver gang du slutter og begynner å male.
  5. Velg et mønster på hurtigpanelet Mønster på alternativlinjen.
  6. Hvis du vil bruke mønstret med en impresjonistisk effekt, merker du av for Impresjonistisk.
  7. Dra i bildet for å male det med mønsteret.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet