Fargehåndtering for importerte bilder (Illustrator, InDesign)

Importerte bilder integreres på forskjellige måter i fargerommet i et dokument, avhengig av om bildet har en innebygd profil:

  • Når du importerer et bilde som ikke inneholder noen profil, brukes gjeldende dokumentprofil til å definere fargene i bildet, i Adobe-programmet.
  • Når du importerer et bilde som inneholder en innebygd profil, angir retningslinjene i dialogboksen Fargeinnstillinger hvordan profilen håndteres i Adobe-programmet.

Bruke en sikker CMYK-arbeidsflyt

En sikker CMYK-arbeidsflyt sørger for at CMYK-fargeverdier opprettholdes helt frem til utenheten, og ikke konverteres av fargehåndteringssystemet. Denne arbeidsflyten er gunstig hvis du vil ta i bruk fargestyringsrutiner gradvis. Du kan for eksempel bruke CMYK-profiler til å trykkfargesimulere og prøvetrykke dokumenter slik at du ikke risikerer utilsiktet fargekonvertering i sluttresultatet.

Illustrator og InDesign støtter som standard en sikker CMYK-arbeidsflyt. Når du åpner eller importerer et CMYK-bilde med en innebygd profil, ignoreres automatisk profilen og de ubehandlede fargeverdiene beholdes. Hvis du vil at programmet skal justere fargeverdiene basert på en innebygd profil, endrer du CMYK-fargeprofilen til Behold innebygde profiler (Preserve Embedded Profiles) i dialogboksen Dialogboksen Fargeinnstillinger. Du kan enkelt gjenopprette den sikre CMYK-arbeidsflyten ved å endre CMYK-fargeprofilen tilbake til Bevar verdier (ignorer koblede profiler).

Du kan overstyre sikre CMYK-innstillinger når du skriver ut et dokument eller lagrer det som Adobe PDF-format. Du kan imidlertid risikere at fargene separeres. Objekter i ren CMYK-svart kan for eksempel bli separert og vist som dyp svart. Søk i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om alternativer for fargehåndtering ved utskrift og arkivering av PDF-filer.

Forberede importert grafikk for fargehåndtering

Følg disse generelle retningslinjene når du skal klargjøre grafikk for fargehåndtering i Adobe-programmer:

  • Arkiver filen sammen med en innebygd ICC-kompatibel profil. Følgende filformater støtter innebygde profiler: JPEG, PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), Photoshop EPS, Stort dokumentformat (PSB) og TIFF.
  • Hvis du har tenkt å bruke fargegrafikk i flere utenheter eller -medier, for eksempel utskrift, video og web, klargjør du grafikken med RGB- eller Lab-farger der det er mulig. Hvis du må arkivere med en annen fargemodell enn RGB eller Lab, beholder du en kopi av originalbildet. RGB- og Lab-fargemodeller har mer omfattende fargeområder enn de fleste utenheter kan gjengi, og beholder så mye fargeinformasjon som mulig før de oversettes til et mindre omfattende fargeområde for trykking.

Vise eller endre profiler for importerte punktgrafikkbilder (InDesign)

I InDesign kan du vise, overstyre eller deaktivere profiler for importerte punktgrafikkbilder. Du må kanskje gjøre dette hvis du importerer et bilde som ikke har en profil, eller som har en feil innebygd profil. Hvis for eksempel skanneren ble levert med en innebygd standardprofil og du har generert en egendefinert profil senere, kan du bruke den nyeste profilen.

  • Hvis grafikken allerede er i layouten, merker du den og velger Objekt > Fargeinnstillinger for bilde.
  • Hvis du skal importere grafikken, velger du Fil > Sett inn, velger Vis valg for import, merker og åpner filen og velger kategorien Farge.
  1. Gjør ett av følgende:
  1. Fra Profil-listen velger du kildeprofilen som skal brukes på bildet i dokumentet. Hvis det allerede finnes en innebygd profil, vises profilnavnet øverst i Profil-listen.
  2. (Valgfritt) Velg en gjengivelsesform, og klikk OK. I de fleste tilfeller bør du bruke standardvalget for gjengivelse.

Merk:

Du kan også vise eller endre profiler for objekter i Acrobat.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet