Betingede handlinger gjør at du kan bygge prosedyrer som velger hva de skal gjøre, basert på en av flere forskjellige betingelser. Du må først velge en betingelse, og så eventuelt angi en prosedyre som spilles av hvis dokumentet oppfyller betingelsen. Deretter kan du eventuelt angi en prosedyre som spilles av hvis dokumentet ikke oppfyller betingelsen.

Du kan sette inn et betinget handlingstrinn i en prosedyre du tar opp eller redigerer:

  1. Kontroller at prosedyren du skal referere til, er i samme prosedyresett.

  2. Velg Sett inn betinget fra menyen i Prosedyrer-panelet.

  3. Velg en betingelse fra Hvis gjeldende-menyen i dialogboksen Betinget prosedyre.

  4. Velg prosedyrer fra Spill da av prosedyre-menyen og Hvis ikke spill av prosedyre-menyen, og klikk deretter OK.

    Du kan også velge Ingen i én av menyene, men ikke begge. Hvis én bestemt betingelse er usann, kan du bare kjøre en prosedyre ved å velge Ingen for Spill da av prosedyre og velge ønsket prosedyre for Hvis ikke spill av prosedyre.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om prosedyrer og Prosedyrer-panelet og Opprette prosedyrer.

Merk:

Det er en Betinget modusendring-kommando for å angi betingelser for endring av fargemodustrinn i en prosedyre. Du kan ved å bruke denne kommandoen unngå en feil hvor en fil ikke er i kildemodusen angitt av prosedyren.

Teste det motsatte av det som er i betingelsen

Det kan være tilfeller hvor du vil teste det motsatte av det som er i betingelsen.

Anta for eksempel at du vil at «Prosedyre 1» skal spilles av når det fremste dokumentet ikke er firkantet. Du vil da angi betingelsen: «Hvis gjeldende dokument er firkantet, Spill da av prosedyre Ingen, Hvis ikke spill av prosedyre «Prosedyre 1».

Du kan teste for det motsatte av en bestemt betingelse ved å bytte om på «Spill da av»- og «Hvis ikke»-prosedyrene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet