Angi linjeavstand

Den loddrette avstanden mellom typelinjene kalles linjeavstand. I antikvatype måles linjeavstand fra grunnlinjen for en tekstlinje til grunnlinjen for linjen ovenfor. Grunnlinjen er den usynlige linjen som de fleste bokstaver står på. Du kan bruke flere linjeavstander i samme avsnitt, men den største linjeavstandsverdien på en typelinje bestemmer linjeavstandsverdien for den linjen.

Merk:

Når du arbeider med vannrett asiatisk type, kan du angi hvordan linjeavstand måles, enten fra grunnlinje til grunnlinje eller fra toppen av én linje til toppen av den neste.

Angi linjeavstand i Photoshop
5-punkts type med 6-punkts linjeavstand (venstre) og med 12-punkts linjeavstand (høyre)

Angi linjeavstand

 1. Merk tegnene som skal endres. Hvis du ikke merker noe tekst, gjelder linjeavstanden for ny tekst du oppretter.
 2. Angi verdien for Linjeavstand i tegnpanelet.

Endre standardprosenten for automatisk linjeavstand

 1. Velg Justering på avsnittspanelmenyen.
 2. Skriv inn en ny standardprosent under Automatisk linjeavstand.

Kerning og kniping

Kerning er prosessen for å øke eller redusere avstanden mellom bestemte bokstavpar. Kniping er prosessen for å øke eller redusere avstanden mellom tegnene i merket tekst eller en hel tekstblokk.

Merk:

Verdier for utligning og tegnavstand påvirker japansk tekst, men vanligvis brukes disse alternativene til å justere aki mellom latinske tegn.

Du kan utføre kerning automatisk for type ved å bruke metrikk-kerning eller optisk kerning. Metrikk-kerning (også kalt automatisk kerning) bruker kerningspar, som følger med de fleste skrifter. Kerningspar inneholder informasjon om avstanden mellom bestemte bokstavpar. Her er noen av disse: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya og Yo. Metrikk-kerning angis som standard slik at bestemte par automatisk kernes når du importerer eller taster inn tekst.

Noen skrifter inneholder håndfaste spesifikasjoner for kerningpar. Hvis en skrift bare inneholder et minimum av innebygd kerning eller ingen kerning i det hele tatt, eller hvis du bruker to forskjellige skriftsnitt eller størrelser i ett eller flere ord på en linje, bør du kanskje bruke optisk kerning. Optisk kerning brukes til å justere avstanden mellom tilstøtende tegn basert på tegnformene.

Alternativer for kerning og kniping i Photoshop
Alternativer for kerning og kniping

A. Opprinnelig tekst B. Tekst med optisk kerning C. Tekst med manuell kerning mellom W og a D. Tekst med kniping E. Kumulativ kerning og kniping 

Du kan også bruke manuell kerning, som er ideelt for justering av avstanden mellom to bokstaver. Kniping og manuell kerning er kumulativ, så du kan først justere individuelle bokstavpar og deretter endre luften i en tekstblokk uten å påvirke den relative kerningen til bokstavparene.

Når du klikker for å plassere innsettingspunktet mellom to bokstaver, vises kerningsverdier i tegnpanelet. Hvis du markerer et ord eller et tekstområde, vises verdiene for kniping i tegnpanelet.

Kniping og kerning måles i én tusendels gefirt. Dette er en målenhet som er relativ til den gjeldende tekststørrelsen. I en 6-punkts skrift er 1 gefirt lik 6 punkter. I en 10-punkts skrift er 1 gefirt lik 10 punkter. Kerning og kniping er helt proporsjonale i forhold til gjeldende tekststørrelse.

Merk:

Verdier for kerning og kniping påvirker japansk tekst, men vanligvis brukes disse alternativene til å justere aki mellom antikvategn.

Justere kerning

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke den innebygde kerningsinformasjonen for valgte tegn, velger du Metrikk under alternativet Kerning i tegnpanelet.

  • Hvis du vil justere avstanden mellom merkede tegn automatisk basert på formen, velger du Optisk på menyen for kerning i tegnpanelet.

  • Hvis du vil justere kerning manuelt, plasserer du et innsettingspunkt mellom to tegn og angir ønsket verdi for Kerning-alternativet i tegnpanelet. (Merk at hvis et område med tekst er merket, kan du ikke kerne teksten manuelt. Bruk kniping i stedet.)

  Merk:

  Trykk Alt+Pil venstre/høyre (Windows) eller Tilvalg+Pil venstre/høyre (Mac OS) for å redusere eller øke kerningen mellom to tegn.

  • Hvis du vil slå av kerning for merkede tegn, angir du verdien 0 (null) for alternativet Kerning i tegnpanelet.

Justere kniping

 1. Merk tegnområdet eller typeobjektet du vil justere.
 2. Angi alternativet Kniping i tegnpanelet.

Forskyve grunnlinjen

Du kan bruke Grunnlinjeforskyvning til å flytte merkede tegn opp eller ned i forhold til den omliggende tekstens grunnlinje. Det er spesielt nyttig å forskyve grunnlinjen når du plasserer brøker for hånd eller justerer plasseringen av bildeskrifter.

 1. Merk tegnene eller tekstobjektene du vil endre. Hvis du ikke merker noe tekst, gjelder forskyvningen for ny tekst du oppretter.
 2. Angi alternativet Grunnlinjeforskyvning i Tegn-panelet. Positive verdier flytter tegnenes grunnlinje over grunnlinjen for resten av linjen. Negative verdier flytter den under grunnlinjen.
  Verdier for grunnlinjeforskyvning i Photoshop
  Type med ulike verdier for grunnlinjeforskyvning

Aktivere eller deaktivere tegnbredde i desimaler

Som standard bruker programvaren tegnbredde i desimaler mellom tegn. Dette betyr at avstanden mellom tegnene varierer og noen ganger bare bruker brøkdeler av hele piksler.

I de fleste situasjoner gir tegnbredde i desimaler den beste avstanden for typeutseende og lesbarhet. Ved små typer (mindre enn 20 punkter) som vises elektronisk, kan imidlertid tegnbredde i desimaler gjøre at skriften klemmes helt sammen eller at tegnavstanden blir for stor, slik at teksten blir vanskelig å lese.

Slå av tegnbredde i desimaler når du vil fastsette typeavstanden i trinn på hele bildepunkter og hindre at liten type klemmes sammen. Tegnbredde i desimaler gjelder for alle tegn i et typelag. Du kan ikke angi alternativet for merkede tegn.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil angi typeavstand for hele dokumentet i trinn på hele piksler, velger du Systemoppsett (System Layout) på panelmenyen Tegn (Character).

  • Hvis du vil aktivere tegnbredde i desimaler på nytt, velger du Tegnbredde i desimaler (Fractional Widths) på panelmenyen Tegn (Character).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet