Grunnleggende om utskrift

Enten du skriver ut et bilde på en skrivebordsskriver eller sender det til en førtrykker, bør du kunne litt om utskrift for å oppnå ønsket resultat med færrest mulig problemer.

Utskriftstyper

For mange Photoshop-brukere innebærer utskrift av en fil at bildet sendes til en blekkskriver. Photoshop kan sende bildet til en rekke ulike enheter for å bli skrevet ut direkte på papir eller gjøres om til et positivt eller negativt bilde på film. Hvis det siste er tilfellet, kan du bruke filmen til å lage en hovedplate for utskrift på en mekanisk presse.

Bildetyper

De enkleste bildetypene, for eksempel strektegninger, bruker bare én farge i en nyanse av grått. Mer sammensatte bilder, for eksempel fotografier, har varierende fargetoner. Denne typen bilder kalles bilder med kontinuerlige fargetoner.

Fargeseparasjon

Grafikk som skal reproduseres for kommersielle formål, og som inneholder mer enn én farge, må trykkes på separate hovedplater, én for hver farge. Denne prosessen, som kalles fargeseparasjon, bruker vanligvis cyan, magenta, gul og svart (CMYK) trykkfarge. I Photoshop kan du justere genereringen av de ulike platene.

Detaljkvalitet

Detaljene på et papirbilde avhenger av oppløsningen til bildet (bildepunkter per tomme) og oppløsningen til skriveren (punkter per tomme). De fleste PostScript-laserskrivere har en oppløsning på 600 ppt, mens fotosettere har en oppløsning på 1200 ppt eller høyere. Blekkskrivere spruter ut små mengder blekk, ikke faktiske punkter, noe som resulterer i en omtrentlig oppløsning på 300 til 720 ppt.

Utskrift fra skrivebordet

Med mindre du arbeider i et trykkeri, skriver du antakelig ut bilder på en skrivebordsskriver, for eksempel en blekkskriver, termisk skriver eller laserskriver, og ikke på en fotosetter. I Photoshop kan du bestemme hvordan bildet skal skrives ut.

Skjermer viser bilder ved hjelp av lys, mens skrivebordsskrivere gjengir bilder ved hjelp av trykkfarger, blekk eller pigmenter. Derfor kan ikke en skrivebordsskriver gjengi alle fargene som vises på en skjerm. Ved å bygge inn bestemte prosedyrer (for eksempel et fargehåndteringssystem) i arbeidsflyten, kan du imidlertid oppnå forutsigbare resultater når du skriver ut bilder på en skrivebordsskriver. Ha følgende i tankene når du arbeider med et bilde som skal skrives ut:

 • Hvis bildet er et RGB-bilde, må du ikke konvertere dokumentet til CMYK-modus når du skal skrive det ut på en skrivebordsskriver. Arbeid i RGB-modus hele tiden. Skrivebordsskrivere er vanligvis konfigurert til å godta RGB-data og bruke intern programvare til å konvertere til CMYK. Hvis du sender CMYK-data, utfører de fleste skrivebordsskrivere likevel en konvertering, med uforutsigbare resultater.

 • Hvis du vil forhåndsvise bildet for å se hvordan det vil se ut på en enhet som du har profil for, bruker du kommandoen Korrektur for farger.

 • For at fargene på skjermen skal gjengis riktig på utskriften, må du bygge inn fargehåndtering i arbeidsflyten. Arbeid på en skjerm som er kalibrert og karakterisert. Du bør helst opprette en egendefinert profil kun for skriveren og det papiret du skal skrive ut på. Profilen som fulgte med skriveren, kommer imidlertid antagelig til å produsere et akseptabelt resultat.

Du finner følgende utskriftskommandoer på Fil-menyen i Photoshop:

Skriv ut

Viser dialogboksen Skriv ut, der du kan forhåndsvise utskriften og angi ulike alternativer. (Egendefinerte innstillinger lagres som nye standardinnstillinger når du klikker Ferdig eller Skriv ut.)

Skriv ut ett eksemplar

Skriver ut ett eksemplar av en fil uten å vise en dialogboks.

Merk:

Du kan inkludere utskriftskommandoen i handlinger for effektivitetens skyld. (Photoshop viser alle utskriftsalternativer i én og samme dialogboks.)

Angi utskriftsalternativer for Photoshop, og skriv ut

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg skriver, antall kopier og layoutretning.

 3. Juster bildets plassering og skalering i forhold til valgt papirstørrelse og -retning, i forhåndsvisningsvinduet til venstre. Til høyre kan du alternativt angi detaljerte alternativer for plassering og størrelse, fargehåndtering, utskriftsmerker osv.

  Se no/Plassere og skalere bilder og no/Skrive ut med fargehåndtering fra Photoshop for mer informasjon.

  Merk:

  I Mac OS utvider du delen Fargehåndtering og velger Send 16-biters data til skriveren, slik at du får best mulig kvalitet på svake, graderte toner (f.eks. på bilder med klar himmel).

 4. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Skriv ut for å skrive ut bildet.
  • Klikk Avbryt for å lukke dialogboksen uten å lagre alternativene.
  • Klikk Ferdig for å lagre alternativene og lukke dialogboksen.

Plassere og skalere bilder

Du kan justere plasseringen og skaleringen av et bilde ved hjelp av alternativer i dialogboksen Skriv ut. Den skyggelagte rammen langs papirkanten representerer margene på papiret. Det utskrivbare området er hvitt.

Den grunnleggende utskriftsstørrelsen for et bilde bestemmes av innstillingene for dokumentstørrelse i dialogboksen Bildestørrelse. Hvis du skalerer et bilde i dialogboksen Skriv ut, endres bare størrelsen og oppløsningen for det utskrevne bildet. Hvis du for eksempel skalerer et bilde på 72 ppi til 50 % i dialogboksen Skriv ut, skrives bildet ut med 144 ppi. Innstillingene for dokumentstørrelse i dialogboksen Bildestørrelse vil imidlertid ikke endres. Feltet Utskriftsoppløsning nederst i delen Plassering og størrelse i utskriftsdialogboksen viser utskriftsoppløsningen ved gjeldende skaleringsinnstilling.

Mange tredjeparts skriverdrivere har et alternativ for skalering i dialogboksen Utskriftsinnstillinger. Skaleringen påvirker alt på siden, inkludert størrelsen på alle sidemerker, som beskjæringsmerker og bildetekster, mens skaleringsprosenten som angis med kommandoen Skriv ut, bare påvirker størrelsen på det utskrevne bildet (og ikke størrelsen på sidemerkene).

Merk:

Du unngår feilaktig skalering ved å angi denne funksjonen i dialogboksen Skriv ut, ikke i dialogboksen Utskriftsinnstillinger. Du bør bare angi skaleringsprosent i én av disse dialogboksene.

Justere plasseringen til et bilde på papiret

 1. Velg Fil > Skriv ut og utvid innstillingene for plassering og størrelse til høyre. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil sentrere bildet i det utskrivbare området, velger du Sentrer bilde.
  • Hvis du vil plassere bildet numerisk, fjerner du merket for Sentrer bilde og angir verdier for Topp og Venstre.
  • Fjern merket for Sentrer bilde, og dra bildet i forhåndsvisningsområdet.

Skalere utskriftsstørrelsen for et bilde

 1. Velg Fil > Skriv ut og utvid innstillingene for plassering og størrelse til høyre. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil tilpasse bildet til det utskrivbare området på det valgte papiret, klikker du Skaler etter medier.
  • Hvis du vil skalere bildet på nytt numerisk, fjerner du merket for Skaler etter medier, og deretter angir du verdier for skalering, høyde og bredde.
  • Du oppnår ønsket skala ved å dra markeringsrammen rundt bildet i forhåndsvisningsområdet.

  Merk:

  Hvis du får en advarsel om at bildet er større enn det utskrivbare området på papiret, klikker du Avbryt. Velg Fil > Skriv ut, utvid innstillingene for plassering og størrelse til høyre, og merk av for Skaler etter medier.

 1. Velg den delen av bildet du vil skrive ut, med det rektangulære markeringsverktøyet.
 2. Velg Fil > Skriv ut, og velg Skriv ut merket område.
 3. Hvis ønskelig kan du justere markert område ved å dra i de trekantede håndtakene langs kanten av forhåndsvisningen for utskrift.
 4. Klikk Skriv ut.

Hvis et bilde inneholder vektorgrafikk, for eksempel former og tekst, kan Photoshop sende vektordataene til en PostScript-skriver. Når du velger å ta med vektordata, sender Photoshop et separat bilde til skriveren for hvert typelag og hvert vektorformlag. Disse tilleggsbildene skrives ut oppå basisbildet og klippes ved hjelp av vektoromrisset. Dette gjør at kantene på vektorgrafikken skrives ut med skriverens maksimale oppløsning, selv om innholdet i hvert lag er begrenset til oppløsningen i bildefilen.

Merk:

Noen overgangsmodi og lageffekter krever rastrert vektordata.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. I alternativfeltet til høyre ruller du helt ned og utvider PostScript-alternativene.

 3. Velg Inkluder vektordata.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet