Angi svart- og hvitpunkt med pipetteverktøyene

Husk at hvis du bruker pipettene, gjøres justeringer du har gjort tidligere i Nivåer eller Kurver, om. Hvis du skal bruke pipettene, er det best å bruke dem først og deretter finjustere med nivåskyvekontrollene eller kurvepunktene.

 1. Gjør en justering i Nivåer eller Kurver.

 2. Gjør noe av følgende i egenskapspanelet:

  • Dobbeltklikk pipetteverktøyet Angi svartpunkt hvis du vil angi svartpunktet.
  • Dobbeltklikk pipetteverktøyet Angi hvitpunkt hvis du vil angi hvitpunktet.
 3. I Adobes fargevelger angir du verdiene du vil ha for de mørkeste og lyseste tonene i bildet:

  • Hvis du vil sette svartpunktverdien til ren svart, velger du 0 for R, G og B.
  • Hvis du vil sette hvitpunktverdien til ren hvit, velger du 255 for R, G og B.
  • Hvis du vil angi en gråtone for enten sort- eller hvitpunktet, velger du like verdier (mellom 0 og 255) for R, G og B. Jo lavere verdier, jo mørkere gråfarge. Jo høyere verdier, desto lysere blir gråfargen.
 4. Gjør ett av følgende for å justere toneområdene til svart- eller hvitpunktene du bestemte i trinn 2:

  • Klikk med pipetteverktøyet Angi svartpunkt i et bildeområde som representerer svartpunktet (området med de laveste toneverdiene).
  • Klikk med pipetteverktøyet Angi hvitpunkt i et bildeområde som representerer hvitpunktet (området med de høyeste toneverdiene).

Fargekorrigering ved hjelp av pipetteverktøyene

Du kan bruke pipetteverktøyene i Nivåer- eller Kurver-justeringen til å korrigere fargeskjær, for eksempel en uønsket fargetone som skyldes at det er for mye av en farge (rød, grønn, blå eller cyan, magenta, gul). Det er enklere å justere fargebalansen i et bilde ved først å identifisere et område som skal være nøytralt, og deretter fjerne fargeskjæret fra det området. Du kan bruke én av eller alle tre pipettene, avhengig av bildet. Pipetteverktøyet Angi grått punkt fungerer best på bilder som ikke krever store justeringer og hvor det er enkelt å identifisere nøytrale områder.

Husk at hvis du bruker pipettene, gjøres justeringer du har gjort tidligere i Nivåer eller Kurver, om. Hvis du skal bruke pipettene, er det best å bruke dem først og deretter finjustere med nivåskyvekontrollene eller kurvepunktene.

Merk:

Pipetteverktøyet som angir gråpunkt , brukes hovedsakelig til fargekorrigering, og er utilgjengelig når du arbeider med gråtonebilder.

 1. Før du bruker en justering, må du finne et bildeområde som du vil skal være nøytralt grått, for eksempel en brolagt vei.

  Merk:

  Bruk en fargeprøve til å merke et nøytralt område, slik at du kan klikke i det med en pipette senere.

 2. Klikk Nivåer- eller Kurver-ikonet i justeringspanelet.

 3. Dobbeltklikk verktøyet Angi grått punkt i egenskapspanelet .

 4. I Adobes fargevelger kontrollerer du at den valgte fargen har identisk R-, G- og B-verdi for å få en nøytral gråfarge (for eksempel 128,128,128). Angi, om nødvendig, identiske verdier for R, G og B. Photoshop vil spørre om du vil lagre den nye målfargen som standard.

 5. Klikk med pipetteverktøyet Angi grått punkt i det nøytrale området du identifiserte i trinn 1. Dette bør tilbakestille mellomtoner og fjerne fargeskjær fra bildet.

 6. (Valgfritt) Gjør endelige justeringer i Nivåer eller Kurver i egenskapspanelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet