Med Photoshop kan du skrive ut alle kompatible 3D-modeller uten å bekymre deg for begrensninger i 3D-skriveren. Ved klargjøring for utskrift gjør Photoshop 3D-modellene vanntette. Photoshop genererer også nødvendige støttestrukturer – stillas og flåter – for å sikre at 3D-utskriften blir vellykket.

Forberede utskrift av 3D-objekter

 1. Velg Vindu > Arbeidsområde > 3D for å bytte til 3D-arbeidsområdet.
 2. Åpne 3D-modellen i Photoshop. Hvis nødvendig må du tilpasse størrelsen på 3D-modellen mens du åpner den.
 3. Velg 3D > 3D-utskriftsinnstillinger.
Photoshop 3D-utskriftsinnstillinger i Egenskaper-panelet
3D-utskriftsinnstillinger

 1. I 3D-utskriftsinnstillinger-panelet velger du om du ønsker å skrive ut til en skriver som er tilkoblet datamaskinen gjennom en USB-port (lokal skriver), eller bruke en tilkoblet 3D-utskriftstjeneste, som Shapeways.com eller Sculpteo.

Merk:

Nå kan du skrive ut 3D-modeller som 3MF-filer (3D Manufacturing Format). Når du angir 3D-utskriftsinnstillingene, velger du Skriv til: Lokal og Skriver: 3MF-fil. Når du skriver ut 3D-objektet, genererer Photoshop 3MF-filen. På datamaskiner som kjører Windows, starter Photoshop også Microsoft 3D Builder slik at du kan arbeide videre med 3MF-filen.

Merk:

Hvis du vil oppdatere listen over støttede skrivere eller Internett-profiler, velger du Hent de siste skriverne fra Skriv ut-hurtigmenyen.

 1. Velg en lokal skriver eller en Shapeways.com-skriverprofil.

Merk:

Hvis du vil se estimerte priser for utskrift av 3D-modellen ved bruk av tilgjengelige Shapeways.com-profiler, velger du Skriver > Estimert pris.

 1. Velg en enhet for skrivervolum: Tomme, centimeter, millimeter eller bildepunkt. Enheten reflekteres i Skrivervolum-dimensjonene og skriverplatens størrelse.
Photoshop 3D-modell av en rakett
A. 3D-modell B. Utskriftsplate C. Skrivervolumoverlapping 
 1. Velg et Detaljnivå for 3D-utskriften: Lavt, middels eller høyt. Tiden det tar å skrive ut 3D-objekter, avhenger av detaljnivået du velger.
 2. Hvis du ikke vil se 3D-skrivervolumet overlappet på 3D-modellen, fjerner du markeringen for Vis skrivervolumoverlapping.
 1. Juster Scenevolum-dimensjonene for å angi ønsket størrelse på det utskrevne 3D-objektet. Når du endrer en verdi (X, Y eller Z), skaleres de to andre verdiene proporsjonalt. Når du tilpasser Scenevolum-dimensjonene, kan du se at utskriftsplaten under 3D-modell skalerer i proporsjon.

Merk:

Du kan skrubbe verdien for en Scenevolum-dimensjon ved å klikke dimensjonsetiketten (X, Y eller Z) og deretter dra musen til høyre eller venstre. Hold nede Skift-tasten for å skrubbe verdien raskere.

Scenevolumdimensjoner i Photoshop
 1. Velg Skaler til utskriftsvolum hvis du ønsker at Photoshop skal skalere 3D-modellen automatisk, slik at den fyller opp det tilgjengelige utskriftsvolumet til den valgte skriveren.
 2. Hvis 3D-modellen har normale kart, teksturkanaler eller tetthetskart, kan du velge å ignorere en eller flere typer av disse kartene mens du skriver ut modellen. Du vil legge merke til at 3D-modellen oppdateres i sanntid når du endrer disse Overflatedetalj-innstillingene.
 3. Du kan velge å ikke skrive ut støttestrukturene (stillas eller flåter) som er nødvendige for 3D-objektet. Bruk dette alternativet med forsiktighet, fordi utskriften av 3D-modellen kan mislykkes hvis du ikke skriver ut en nødvendig støttestruktur.
 4. Hvis skriveren støtter flere materialer, velger du materialet som du ønsker å bruke for utskrift av 3D-objektet.

(Eksperimentell) Aktiver flertonet utskrift for MakerBot Replicator 2x

Du kan aktivere en eksperimentell funksjon som gjør det mulig å skrive ut kontinuerlige toner ved bruk av 3D-skriveren MakerBot Replicator 2x.

Forutsetning: Aktiver eksperimentelle funksjoner

Du må aktivere eksperimentelle funksjoner i Photoshop for å muliggjøre flertonet utskrift:

 1. Velg Innstillinger > Eksperimentelle funksjoner.
 2. Velg Aktiver Flertonet utskrift.
 3. Klikk OK.
 4. Start Photoshop på nytt.

Merk:

Eksperimentelle funksjoner er ennå ikke produksjonsklare. Bruk disse funksjonene etter eget skjønn.

Velg materialet flertonet overflate

 1. Velg skriveren MakerBot Replicator 2x i panelet 3D-utskriftsinnstillinger.
 2. Under Materiale velger du Flertonet overflate. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, kontrollerer du at den eksperimentelle funksjonen Flertonet 3D-utskrift er aktivert.
Flertonet overflate-innstilling i Photoshop
 1. Velg andre relevante alternativer for 3D-objektet du skriver ut.
 2. Velg 3D > 3D-utskrift for å forhåndsvise og skrive ut 3D-objektet.

Forhåndsvisning og utskrift av 3D-objekt

Når du er ferdig med å spesifisere 3D-utskriftsinnstillingene, følger du disse trinnene:

 1. Klikk Start utskrift-ikonet (), eller velg 3D > 3D-utskrift. Photoshop samler 3D-scenen og klargjør den for utskriftsprosessen.
 2. Hvis du velger å skrive ut med en Shapeways.com-profil, vil Photoshop varsle deg om at den faktiske utskriftskostnaden kan variere fra de viste estimatene. Klikk OK.
 3. I forhåndsvisningsvinduet som vises, bruker du 3D-kameraverktøyene for å rotere, zoome eller flytte 3D-objektene.

     Roter 3D-kameraet

     Rull 3D-kameraet

     Panorer 3D-kameraet

     Skyv 3D-kameraet

     Tilbakestille 3D-kameraet til opprinnelig plassering
Forhåndsvisning av 3D-utskrift i Photoshop
Forhåndsvisning av 3D-utskrift; legg merke til støttestrukturene

 1. Dersom det er nødvendig, velger du Vis reparasjon. Photoshop viser reparasjoner av Originalt nett, Veggtykkelse og Lukket hull ved bruk av passende fargekoding:
Reparer nøkkel i Photoshop
Forhåndsvise med Vis reparasjon aktivert
Forhåndsvise med Vis reparasjon-alternativet aktivert

 1. Du kan også aktivere Forhåndsvisning av strålekontur. Forhåndsvisninger av strålekontur gir en mer nøyaktig representasjon av utskriften.
Forhåndsvisning for strålekontur i Photoshop
Forhåndsvisning av strålekontur

 1. Hvis du ønsker å eksportere 3D-utskriftsinnstillingene til en STL-fil, klikker du Eksporter og lagrer filen på et hensiktsmessig sted på datamaskinen din. Du kan laste opp STL-filen til en webtjeneste eller legge den på et SD-kort for lokal utskrift.
 2. Gå gjennom 3D-utskriftsoppsummeringen, og klikk Skriv ut.

Merk:

Du kan avbryte en pågående 3D-utskrift ved å velge 3D > Avbryt 3D-utskrift.

3D-utskriftsverktøy

Photoshop har interaktive veiledningsbaserte verktøy som du kan bruke for å konfigurere, kalibrere og vedlikeholde 3D-skriveren din. Du kan kun bruke disse verktøyene når 3D-skriveren er slått på og tilkoblet datamaskinen din.

 1. Velg 3D > 3D-skriververktøy.
 2. Velg verktøyet du ønsker å starte.

Kalibrer utskriftsplate

Hjelper deg å nivellere utskriftsplaten. Dette verktøyet utfører følgende brede trinn:

 • Ber deg om å fjerne alt overflødig utskriftsmateriale fra 3D-skriveren
 • Starter skriverhodet
 • Lar deg justere/fininnstille åpningen mellom utskriftsplaten og skriverhodet med ni dyseposisjoner

Du kan bruke dette verktøyet i veiledningsmodus eller i manuell modus.

Last filament

Hjelper med å laste et filament inn i en FDM-3D-skriver (fused deposition modeling). Photoshop initialiserer hodeoppvarmingsprosessen og mekanismen for filamentinnlasting for enkel lasting av filament.

Fjern filament

Hjelper med å fjerne et filament fra en FDM-3D-skriver. Photoshop initialiserer hodeoppvarmingsprosessen og mekanismen for filamentinnlasting for enkel fjerning av filament.

Endre filament

Hjelper med å skifte ut filamentet til en FDM-3D-skriver med et nytt filament. Photoshop initialiserer hodeoppvarmingsprosessen og mekanismen for filamentinnlasting for enkelt bytte av filament.

 1. Følg instruksjonene på skjermen.

Pakk objekter på grunnplanet

Noen ganger vil du kanskje skrive ut flere forekomster av samme objekt på samme byggplate. Følg disse trinnene:

 1. Velg ønskede objekter i 3D-panelet.
 2. Velg 3D > Pakk objekter på grunnplanet.
 3. Fortsette med utskrift av objektene.

Vanlige spørsmål

Hvilke 3D-skrivere er støttet?

Photoshop støtter for øyeblikket følgende lokale 3D-skrivere:

 • MakerBot Replicator 2
 • MakerBot Replicator 2x
 • ZCorp Full Color
 • Mcor Iris
 • MakerBot Replicator 5th Generation

Photoshop støtter i tillegg flere Shapeways.com- og Sculpteo-profiler.

Merk:

Det er ennå ikke støtte for direkte USB-utskrift med skriverprofilen MakerBot Replicator 5th Generation. Du kan eksportere filer du ønsker å skrive ut, til en USB-minnepinne og skrive dem ut lokalt.

Kan jeg bruke et tverrsnitt på en 3D-modell før jeg skriver den ut?

Ja. Du kan definere tverrsnitt for å skjære vekk deler av en 3D-modell før utskrift. Følg disse brede trinnene:

 1. Velg Vindu > Arbeidsområde > 3D for å bytte til 3D-arbeidsområdet.
 2. Åpne 3D-objektet du vil skrive ut.
 3. Velg Scene i 3D-panelet.
 4. I Egenskaper-panelet velger du Tverrsnitt.
 5. Angi innstillingene for tverrsnitt i Egenskaper-panelet.
 6. Velg 3D > Bruk tverrsnitt på scene.
 7. Skriv ut 3D-scenen.

Før du skriver ut, må du gjøre tverrsnittet du har angitt, uavhengig.

Skjære vekk tverrsnitt i Photoshop
Skjære vekk et tverrsnitt på en sfære før utskrift

Kan jeg bruke teksturkanaler / tetthetskart / normale kart på en 3D-modell før utskrift?

Ja. Følg disse brede trinnene:

 1. Velg et materiale i Scene-panelet.
 2. I Egenskaper-panelet klikker du mappeikonet () ved siden av Teksturkanaler / tetthetskart / normale kart og laster en tekstur. Du kan også definere en ny tekstur som du ønsker å bruke på 3D-modellen.
 3. Hvis du definerer en ny tekstur, lagrer du teksturen. Teksturen brukes på 3D-modellen som teksturkanaler/tetthetskart.
 4. Skriv ut 3D-modellen.
Bruke en teksturkanal i Photoshop
Bruke teksturkanaler på en 3D-modell før utskrift

Bruke et tetthetskart i Photoshop
Bruke et tetthetskart på en 3D-modell før utskrift

Kan jeg skrive ut 3D-modellene i to farger?

Hvis 3D-skriveren din er utstyrt med to hoder, kan du skrive ut 3D-modellen din i to farger. Panelet Utskriftsegenskaper viser hurtigalternativer for ytterligere tilgjengelige hoder. 3D-arbeidsområdet og forhåndsvisningen av 3D-utskriften viser modellen i to farger.

Skrive ut en 3D-modell i to farger i Photoshop
Skrive ut en 3D-modell i to farger

Hvordan skrives 3D-modeller med flere lag ut?

Fra et utskriftsstandpunkt behandles hvert lag i 3D-modellen som et 3D-objekt. Hvis nødvendig kan du slå sammen to eller flere lag (3D > Slå sammen 3D-lag).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet