Vise bilder i flere vinduer

Dokumentvinduet er der som bildene vises. Du kan åpne flere vinduer for å vise forskjellige bilder eller forskjellige utsnitt av ett bilde. En liste over åpne vinduer vises på Vindu-menyen. Hvis du vil plassere et åpent bilde fremst, velger du filnavnet nederst på Vindu-menyen. Tilgjengelig minne kan begrense antall vinduer per bilde.

 1. Velg Vindu > Ordne > Nytt vindu for [navn på bildefil].
 2. Hvis du vil ordne vinduene, velger du Vindu > Ordne, og deretter velger du ett av følgende:

  Overlappet

  Viser uforankrede vinduer stablet eller overlappet fra øvre venstre til nedre høyre hjørne av skjermen.

  Side ved side

  Viser vinduer kant i kant. Når du lukker bilder, endres størrelsen på de åpne vinduene slik at de fyller den tilgjengelige plassen.

  Flyt i vindu

  Lar bildet flyte fritt.

  La alle flyte i vinduer

  Gjør alle bildene flytende.

  Slå sammen alle til faner

  Viser ett bilde i fullskjermmodus og minimerer de andre bildene til faner.

  Merk:

  Du kan bruke alternativet Rull gjennom alle vinduer for håndverktøyet til å rulle gjennom alle åpne bilder. Velg alternativet på alternativlinjen, og dra i ett bilde for å rulle gjennom alle synlige bilder.

Tilpasse zoom og plassering på flere bilder

Tilpasse kun zoom

 1. Åpne ett eller flere bilder, eller åpne det samme bildet i flere vinduer.
 2. Velg Vindu > Ordne > Side ved side for å vise bildene kant i kant.
 3. Velg zoomeverktøyet, og gjør deretter ett av følgende:
  • Velg Zoom alle vinduer på alternativlinjen, og klikk deretter ett av bildene. Det zoomes inn eller ut like mye i de andre bildene.

  • Velg Vindu > Ordne > Tilpass zoom. Hold nede Skift-tasten, og klikk i et av bildene. Det zoomes inn eller ut i de andre bildene ved samme forstørrelse.

Tilpasse kun plassering

 1. Åpne ett eller flere bilder, eller åpne det samme bildet i flere vinduer.
 2. Velg Vindu > Ordne > Side ved side.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg Vindu > Ordne >Tilpass plassering.

  • Velg håndverktøyet, velg Rull gjennom alle vinduer på alternativlinjen og dra deretter for å vise et annet området i et av bildene. (Du aktiverer dette alternativet midlertidig ved å holde nede Skift-tasten mens du drar med håndverktøyet.)

Merk:

Photoshop ruller automatisk til den samme posisjonen på den vannrette og loddrette aksen. Det kan hende du må rulle manuelt for å se kanten av bildene.

Tilpasse zoom og plassering

 1. Åpne ett eller flere bilder, eller åpne det samme bildet i flere vinduer.
 2. Velg Vindu > Ordne > Side ved side.
 3. Velg Vindu > Ordne > Tilpass alle.
  Med og uten kommandoen Tilpass alle i Photoshop
  Without Match All command (top), and with Match All command (bottom) selected

 4. Velg zoomeverktøyet eller håndverktøyet.
 5. Merk et av bildene, hold nede Skift-tasten, og klikk i eller dra et område i et bilde. De andre bildene forstørres til samme prosent og festes til området du klikket.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet