Bruke Lysstyrke/kontrast-justeringen

Med Lysstyrke/kontrast-justeringen kan du gjøre enkle justeringer i toneområdet til et bilde. Når du flytter skyvekontrollen for lysstyrke mot høyre, økes toneverdiene, og høylys utvides i bildet. Når du flytter den mot venstre, reduseres verdiene, og skygger utvides. Skyvekontrollen for kontrast utvider eller forminsker det totale området for toneverdier i bildet.

I normal modus bruker Lysstyrke/kontrast proporsjonale (ikke-lineære) justeringer på bildelaget, på samme måte som Nivåer- og Kurver-justeringen. Når Bruk utdatert er valgt, vil bruk av Lysstyrke/kontrast ganske enkelt gjøre alle bildepunktverdiene høyere eller lavere når lysstyrken justeres. Ettersom dette kan føre til klipping eller tap av bildedetaljer i høylys- eller skyggeområder, anbefales det ikke å bruke Lysstyrke/kontrast i Utdatert-modus for fotografier (men kan være nyttig for redigering av masker eller vitenskapelige bilder).

Merk:

Bruk eldre velges automatisk ved redigering av justeringslag for Lysstyrke/kontrast som er laget med tidligere versjoner av Photoshop.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Lystyrke/kontrast-ikonet  i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Lysstyrke/kontrast. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer > Lysstyrke/kontrast. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.

 2. Dra skyvekontrollene i egenskapspanelet for å justere lysstyrken og kontrasten.

  Når du drar til venstre, reduseres nivået, og når du drar til høyre, økes det. Tallet til høyre for hver skyvekontrollverdi viser verdien for lysstyrke eller kontrast. Verdiene kan variere fra -150 til +150 for lysstyrke, og fra -50 til +100 for kontrast.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet