Angi verdier i paneler, i dialogbokser og på alternativlinjen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Skriv inn en verdi i tekstboksen, og trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Dra skyvekontrollen.

  • Flytt pekeren over tittelen på en skyvekontroll eller hurtigkontroll. Når pekeren endres til en pekende finger, drar du skurehåndkontrollen til venstre eller høyre. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for utvalgte skyvekontroller og hurtigkontroller.

  • Dra skalaskiven.

  • Klikk pilknappene i panelet for å øke eller redusere verdien.

  • (Windows) Klikk i tekstboksen, og bruk Pil opp- og Pil ned-tastene på tastaturet til å øke eller redusere verdien.

  • Velg en verdi på menyen for tekstboksen.

  Måter du kan angi verdier på

  A. Menypil B. Skurehåndkontroll C. Tekstboks D. Skalaskive E. Skyvekontroll 

Arbeide med skyvekontroller

Hurtigkontroller

Noen paneler, dialogbokser og alternativlinjer inneholder innstillinger som bruker hurtigkontroller (for eksempel alternativet Tetthet i lagpanelet). Hvis det er en trekant ved siden av tekstboksen, kan du aktivere hurtigkontrollen ved å klikke trekanten. Plasser pekeren over trekanten ved siden av innstillingen, hold nede museknappen, og dra skyvekontrollen eller vinkelradiusen til ønsket verdi. Klikk utenfor skyvekontrollboksen, eller trykk Enter for å lukke skyvekontrollboksen. Hvis du vil avbryte endringer, trykker du Esc.

Hvis du vil øke eller redusere verdier i trinn på 10 % når boksen for hurtigkontrollen er åpen, holder du nede Skift og trykker Pil opp- eller Pil ned-tasten.

Bruke forskjellige typer hurtigkontroller

A. Klikk for å åpne boksen for hurtigkontrollen. B. Dra skyvekontrollen eller vinkelradiusen. 

Merk:

Du kan også "skrubbe" noen hurtigkontroller. Hvis du for eksempel holder pekeren over ordet “Fyll” eller “Tetthet” i lagpanelet, endres pekeren til håndikonet. Du kan deretter flytte pekeren til venstre eller høyre for å endre fyll- eller tetthetsprosenten.

Skurehåndkontroller

I noen paneler, i noen dialogbokser og på noen alternativlinjer kan du dra skurehåndkontroller for å endre verdier for alternativer. Skurehåndkontroller er skjult til du plasserer pekeren over tittelen på skyvekontroller og hurtigkontroller. Når pekeren endres til en pekende finger, drar du til venstre eller høyre. Hvis du holder nede Skift mens du drar, økes hastigheten på skrubbingen med en faktor på 10.

Når du holder pekeren over tittelen på en skyvekontroll eller hurtigkontroll, vises skurehåndkontrollen

Arbeide med hurtigpaneler

Hurtigpaneler gir enkel tilgang til tilgjengelige alternativer for pensler, fargekart, graderinger, stiler, mønstre, konturer og former. Du kan tilpasse hurtigpaneler ved å gi nytt navn til og slette elementer, og ved å laste inn, lagre og erstatte biblioteker. Du kan også endre visningen av et hurtigpanel for å vise elementer etter navn, som miniatyrikoner eller med både navn og ikoner.

Klikk en verktøyminiatyr på alternativlinjen for å vise hurtigpanelet. Klikk et element i hurtigpanelet for å velge det.

Vise hurtigpanelet Pensel på alternativlinjen

A. Klikk for å vise hurtigpanelet. B. Klikk for å vise hurtigpanelmenyen. 

Endre navn på eller slette et element i et hurtigpanel

 1. Merk et element, klikk trekanten øverst til høyre i hurtigpanelet, og velg ett av følgende:

  Gi nytt navn til forhåndsinnstilling for verktøy

  Lar deg skrive inn et nytt navn for elementet.

  Slett forhåndsinnstilling for verktøy

  Sletter et element i hurtigpanelet.

  Merk:

  Du kan også slette et element i et hurtigpanel ved å holde nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikke elementet.

Tilpasse listen over elementer i et hurtigpanel

 1. Klikk trekanten øverst til høyre i hurtigpanelet for å vise panelmenyen.
 2. Hvis du vil gå tilbake til standardbiblioteket, velger du tilbakestillingskommandoen for forhåndsinnstillinger for verktøy. Du kan erstatte gjeldende liste eller legge til standardbiblioteket i gjeldende liste.
 3. Hvis du vil laste inn et annet bibliotek, gjør du ett av følgende:
  • Klikk kommandoen for å laste inn forhåndsinnstillinger for verktøy for å legge til et bibliotek i gjeldende liste. Merk deretter bibliotekfilen du vil bruke, og klikk Last inn.

  • Velg kommandoen for å erstatte forhåndsinnstillinger for verktøy for å erstatte gjeldende liste med et annet bibliotek. Merk deretter bibliotekfilen du vil bruke, og klikk Last inn.

  • Velg en bibliotekfil (vist nederst på panelmenyen). Klikk deretter OK for å erstatte gjeldende liste, eller klikk Tilføy for å legge den til i gjeldende liste.

 4. Hvis du vil lagre gjeldende liste som et bibliotek for senere bruk, velger du kommandoen Lagre forhåndsinnstillinger for verktøy. Deretter skriver du inn et navn for bibliotekfilen og klikker Lagre.

  Merk:

  (Mac OS) Ta med filtypen i bibliotekfilnavnet, slik at du enkelt kan dele bibliotekene på tvers av operativsystemer. Velg Tilføy filtype i innstillingene for filbehandling for å legge til filtype i filnavn.

Endre visningen av elementer i et hurtigpanel

 1. Klikk trekanten øverst til høyre i hurtigpanelet for å vise panelmenyen.
 2. Merke et visningsalternativ: Kun tekst, Liten liste og Stor liste.

Vise og definere menyer

Vise hurtigmenyer

Hurtigmenyene inneholder kommandoer som er relevante for det aktive verktøyet, en markering eller et panel. De er forskjellige fra menyene øverst i arbeidsområdet.

Vise hurtigmenyen for pipetteverktøyet

 1. Plasser pekeren over et bilde- eller panelelement.
 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS).

Definere et sett med menyer

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Menyer.

  • Velg Vindu > Arbeidsområde > Hurtigtaster og menyer, og klikk kategorien Menyer.

 2. I dialogboksen Hurtigtaster og menyer velger du et sett med menyer på rullegardinmenyen Sett. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter et nytt sett, kan du se Tilpasse hurtigtaster.
 3. Velg en type på Meny for-menyen:

  Programmenyer

  Lar deg vise, skjule eller legge til farge på elementer på programmenyene.

  Panelmenyer

  Lar deg vise, skjule eller legge til farge på elementer på panelmenyer.

 4. Klikk trekanten ved siden av et meny- eller panelnavn.
 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil skjule et menyelement, klikker du Synlighet-knappen .

  • Hvis du vil vise et menyelement, klikker du den tomme Synlighet-knappen.

  • Hvis du vil legge til et menyelement, klikker du fargeprøven (hvis ingen farge er tilordnet, vises det Ingen), og velg en farge.

 6. Når du er ferdig med å endre menyene, gjør du ett av følgende:
  • Hvis du vil lagre alle endringer i gjeldende sett med menyer, klikker du Lagre sett-knappen . Endringer i et egendefinert sett er lagret. Hvis du lagrer endringer i settet Photoshop-standarder, åpnes dialogboksen Lagre. Skriv inn et navn for det nye settet, og klikk Lagre.

  • Hvis du vil opprette et nytt sett basert på gjeldende menysett, klikker du Lagre sett som-knappen .

  Merk:

  Hvis du ikke har lagret gjeldende sett med endringer, kan du klikke Avbryt for å fjerne alle endringer og lukke dialogboksen.

 7. I dialogboksen Lagre skriver du inn et navn for settet og klikker Lagre.
Velge en farge for et menyelement ved hjelp av dialogboksen Hurtigtaster og menyer

Slette et sett med menyer

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Menyer.

  • Velg Vindu > Arbeidsområde > Hurtigtaster og menyer, og klikk kategorien Menyer.

 2. I dialogboksen Hurtigtaster og menyer velger du et sett med menyer på Sett-menyen.
 3. Klikk Slett sett-ikonet .

Vise skjulte menyelementer midlertidig

Det er mulig å vise elementer du har skjult på en meny, midlertidig. Når menyen lukkes, skjules elementene igjen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Vis alle menyelementer på en meny med skjulte elementer.

  • Ctrl-klikk (Windows) eller Kommando-klikk (Mac OS) en meny med skjulte elementer.

Merk:

Hvis du vil vise alle menyelementer permanent, går du til Vindu > Arbeidsområde > Viktigste.

Slå menyfarger på eller av

 1. Velg Vis menyfarger i grensesnittinnstillingene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet