Photoshop har en intelligent mekanisme som automatisk reduserer uskarphet i bilder, forårsaket av kamerabevegelse. Dersom det er nødvendig, kan du justere avanserte innstillinger for å gjøre bildet enda skarpere. Filteret Reduksjon av kameraristing i Filter > Gjør skarpere kan redusere uklarhet som kommer fra flere typer kamerabevegelser, inkludert lineær, bueformet, roterende og ringer i vann-bevegelse.

Reduksjon av kameraristing i Photoshop
Opprinnelig bilde (venstre), bilde etter reduksjon av kameraristing (høyre)

Video | Bruke filteret reduksjon av kameraristing

Video | Bruke filteret reduksjon av kameraristing
Har du tatt et uskarpt bilde på grunn av kameraristing? Rafael Concepcion viser deg hvordan du kan bruke et nytt filter for å gjøre bildet skarpere.
Rafael Concepcion

Bilder egnet for reduksjon av kameraristing

Funksjonen for reduksjon av kameraristing fungerer best med noenlunde opplyste stillbilder med lite støy. Følgende stillbilder er spesielt egnet for ristereduksjon:

 • Innendørs eller utendørs bilder som er tatt med et objektiv med en lang brennvidde
 • Statiske innendørs bilder tatt med en langsom lukkerhastighet og ingen blits

I tillegg kan ristereduksjon gjøre tekst som er blitt uklar på grunn av kamerabevegelse, mer skarp.

Bruke automatisk reduksjon av kameraristing

 1. Åpne bildet.
 2. Velg Filter > Gjør skarpere > Ristereduksjon. Photoshop analyserer automatisk hvilket område på bildet som best egner seg for ristereduksjon, avgjør hva uskarpheten skyldes og ekstrapolerer passende korrigeringer til hele bildet. Det korrigerte bildet vises for din evaluering i dialogen Ristereduksjon .

Merk:

Med Detalj-lupen i ruten nederst til høyre kan du undersøke de fokuserte områdene nærmere. Du kan zoome inn eller ut på et bildeelement, dersom det er nødvendig. Når du drar håndverktøyet over Detalj-lupen for å undersøke området, slipper du museknappen for å se en rask forhåndsvisning av ristereduksjonen for dette området.

Merk:

Hvis det ser ut som ingen korrigeringer er brukt på bildet i dialogen Ristereduksjon, kan du kontrollere at alternativet Forhåndsvisning i høyre rute er aktivert.

Bruke flere gjør uskarpt-tegninger for reduksjon av kameraristing

En gjør uskarpt-tegning representerer formen og omfanget til uskarpheten som påvirker et valgt område på bildet. Forskjellige områder på bildet kan ha uskarpheter med forskjellige former. Automatisk reduksjon av kameraristing beregner bare gjør uskarpt-tegningen for standardområdet til bildet. Photoshop avgjør standardområdet som egner seg best for beregning av gjør uskarpt. Hvis du vil finjustere bildet, kan du få Photoshop til å beregne og vurdere gjør uskarpt-tegninger for flere områder.

Tilgjengelige gjør uskarpt-tegninger er oppført i panelet Avansert i dialogen Ristereduksjon. Du kan klikke en gjør uskarpt-tegning for å zoome inn på den.

Flere gjør uskarpt-tegninger i Photoshop
Flere gjør uskarpt-tegninger i panelet Avansert

Opprette og endre gjør uskarpt-tegninger

Photoshop tilbyr flere måter å opprette og endre gjør uskarpt-tegninger. Opprett gjør uskarpt-tegninger i områder på bildet som har kantkontraster, for best resultat. F.eks. så er regionen som er merket A i skjermbildet nedenfor, bedre egnet for beregning av gjør uskarpt enn området merket B.

Opprette og endre gjør uskarpt-tegninger i Photoshop
På grunn av teksturkontraster er A mer egnet for beregning av gjør uskarpt enn B

Endre størrelse eller plassering på grensene til gjeldende område som er i fokus

Du kan enkelt endre størrelse på grensene til området som er i fokus, for å oppdatere gjør uskarpt-tegningen som er tilknyttet. Hvis du vil skifte fokus til et annet område, kan du dra midtpunktet på området som er i fokus.

La Photoshop foreslå et nytt beregningsområde for gjør uskarpt

 1. Klikk ikonet Legg til foreslått gjør uskarpt-tegning () på panelet Avansert i ruten til høyre. Photoshop merker et nytt område på bildet som egner seg for beregning av gjør uskarpt, og oppretter gjør uskarpt-tegningen.
 2. Legg til flere gjør uskarpt-tegninger om nødvendig.

Merk:

Klikk papirkurv-ikonet () for å slette én eller flere gjør uskarpt-tegninger.

Velg et nytt bildeområde manuelt

 1. Klikk på ikonet Verktøy for uskarphetsberegning () i øvre venstre hjørne av dialogen Ristereduksjon.
 2. Tegn et markeringsrektangel hvor som helst på bildet. Photoshop oppretter automatisk en gjør uskarpt-tegning for området du valgte.
 3. Legg til flere gjør uskarpt-tegninger om nødvendig.

Opprette en gjør uskarpt-tegning ved bruk av verktøyet Uskarp retning

 1. Velg Verktøyet uskarp retning () fra panelet til venstre.
 2. Tegn en rett linje som representerer gjør uskarp-retningen i bildet.
 1. Du kan om nødvendig justere uskarp lengde og uskarp retning.
Uskarp lengde og uskarp retning
Uskarp lengde og uskarp retning

Tilpasse en gjør uskarpt-tegning ved bruk av detaljlupen

 1. Fokuser på et nytt bildeområde som egner seg for reduksjon av kameraristing, ved bruk av Detalj-lupen.
 2. Klikk ikonet Forsterk ved lupeplassering () for å flytte fokus i venstre rute til området merket i Detalj-lupen. Gjør uskarpt-tegningen for området som ble vist tidligere i Detalj-lupen, blir automatisk oppdatert.

Merk:

Du kan forankre detaljlupen med tastatursnarveien Q.

Tilpasse en gjør uskarpt-tegning ved bruk av detaljlupen i Photoshop
Tilpasse en gjør uskarpt-tegning ved bruk av detaljlupen

Forhåndsvise og bruke flere gjør uskarpt-tegninger

Når du har lagt til nødvendige gjør uskarpt-tegninger, kan du velge én eller flere gjør uskarpt-tegninger i panelet Avansert for å bruke dem på bildet.

Forhåndsvise og sammenligne resultatene til to gjør uskarpt-tegninger

 • Hold nede Ctrl-tasten (Windows) eller Kommando-tasten (Mac) og velg gjør uskarpt-tegninger i panelet Avansert. Photoshop viser ruten med flere forhåndsvisninger for valgte gjør uskarpt-tegninger.
Resultater for to gjør uskarpt-tegninger i Photoshop
Resultater for to gjør uskarpt-tegninger, vist side om side

Merk:

Når du forhåndsviser resultatet for to gjør uskarpt-tegninger side ved side, kan du raskt justere Utjevning og Undertrykking av artefakter, og se hvor mye endringene påvirker bildet. Se Utjevning og Undertrykking av artefakter.

Duplisere gjør uskarpt-tegning

 • Dra en gjør uskarpt-tegning til ikonet Legg til foreslått gjør uskarpt-tegning ().

Photoshop lager en kopi av gjør uskarpt-tegningen, og låser den.

Merk:

Det er nyttig å duplisere gjør uskarpt-tegninger når du raskt vil justere Utjevning og Undertrykking av artefakter, og forhåndsvise hvordan endringene påvirker bildet. Se Utjevning og Undertrykking av artefakter.

Arbeide med dupliserte gjør uskarpt-tegninger i Photoshop
Arbeide med dupliserte gjør uskarpt-tegninger

Bruk gjør uskarpt-tegninger på nytt

Når du har opprettet gjør uskarpt-tegninger, kan du lagre dem, slik at de kan legges til forskjellige bilder.

 1. Velg en eller flere gjør uskarpt-tegninger.
 2. Velg Lagre gjør uskarpt-tegning fra rullegardinmenyen i panelet Avansert. Du kan lagre gjør uskarpt-tegninger i to formater: KNL og PNG.

Når du ønsker å lagre og bruke gjør uskarpt-tegninger på nytt, kan du bruke alternativet Last inn i hurtigmenyen i panelet Avansert.

Lagre og laste inn gjør uskarpt-tegninger i Photoshop
Lagre og laste inn gjør uskarpt-tegninger

Avanserte innstillinger for gjør uskarpt-tegning

Med avanserte innstillinger for gjør uskarpt-tegning kan du finjustere reduksjon av kameraristing.

Rammer for gjør uskarpt-tegning

Innstillingen Rammer for gjør uskarpt-tegning angir rammestørrelsen for gjør uskarpt-tegningen. Du kan justere denne verdien dersom det er nødvendig.

Kildestøy

Photoshop beregner mengden av støy i bildet automatisk. Hvis det er nødvendig, velger du en annen verdi (Auto/Lav/Middels/Høy).

Utjevning

Utjevning reduserer høyfrekvent støy som følger av gjør skarpere. Du kan flytte skyvekontrollen til en annen verdi enn standard 30 %. Lav utjevningsinnstilling anbefales.

Undertrykking av artefakter

Når du gjør bildet skarpere, kan du av og til oppdage noen merkbare støyartefakter. Utfør følgende trinn for å undertrykke disse artefaktene:

 1. Velg Undertrykking av artefakter.

Merk:

Når Undertrykking av artefakter ikke er aktivert, genererer Photoshop grove forhåndsvisninger. Grove forhåndsvisninger er skarpere, men de inneholder også flere støy-artefakter.

 1. Juster glidebryteren for Undertrykking av artefakter til en høyere verdi. Med 100 % undertrykking av artefakter får du det opprinnelige bildet, mens 0 % undertrykking av artefakter ikke fjerner noen støyartefakter.

Merk:

Undertrykking av artefakter fungerer best for å undertrykke middels frekvensstøy.

Undertrykking av artefakter i Photoshop
Undertrykking av artefakter

Støy-artefakter i Photoshop
Støy-artefakter i Photoshop
Støy-artefakter

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet