Tilpasse fargetabeller med begrensede farger

Med kommandoen Fargetabell kan du gjøre endringer i fargetabellen for et bilde med begrensede farger. Disse tilpassingsfunksjonene er spesielt nyttige for bilder med pseudofarger, det vil si bilder som viser gråtonevariasjoner i farger i stedet for gråtoner. Slike bilder brukes ofte i vitenskapelige og medisinske programmer. En tilpassing av fargetabellen kan imidlertid også skape spesialeffekter for bilder med begrensede farger.

Merk:

Hvis du på en enkel måte vil skifte farger i et bilde med pseudofarger, velger du Bilde > Justeringer og bruker fargejusteringskommandoene på undermenyen.

Bruke en fargetabell til å redigere farger og gjøre farger gjennomsiktige

Du kan redigere farger i fargetabellen for å skape spesialeffekter, eller gjøre en enkeltfarge i tabellen gjennomsiktig i bildet.

 1. Åpne bildet med begrensede farger.
 2. Velg Bilde > Modus > Fargetabell.
 3. Hvis du vil endre en enkeltfarge, klikker du fargen og velger en ny farge i fargevelgeren.
 4. Hvis du vil endre et fargeområde, drar du i tabellen for å velge fargeområdet du vil endre. I fargevelgeren velger du den første fargen du vil ha med i området, og deretter klikker du OK. Når fargevelgeren vises på nytt, velger du den siste fargen du vil ha i området, og deretter klikker du OK.

  Fargene du valgte i fargevelgeren, plasseres i det området du valgte i dialogboksen Fargetabell.

 5. Hvis du vil angi gjennomsiktighet for en farge, velger du pipetteverktøyet i dialogboksen Fargetabell og klikker fargen i tabellen eller i bildet. Den valgte fargen erstattes med gjennomsiktighet i bildet.
 6. Klikk OK i dialogboksen Fargetabell for å bruke de nye fargene i bildet med begrensede farger.

Velge en forhåndsdefinert fargetabell

 1. Åpne bildet med begrensede farger.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Bilde > Modus > Fargetabell.

  • Velg Bilde > Modus > Begrensede farger. I dialogboksen Begrensede farger velger du Egendefinert på panelmenyen. Dialogboksen Fargetabell åpnes.

 3. I dialogboksen Fargetabell velger du en forhåndsdefinert tabell på Tabell-menyen.

  Egendefinert

  Oppretter en palett som du spesifiserer.

  Mørkstråle

  Viser en palett som er basert på fargene som en mørkstråleovn utstråler når den varmes opp – fra svart til rødt, oransje, gult og hvitt.

  Gråtone

  Viser en palett som er basert på 256 gråtonenivåer – fra svart til hvitt.

  Spektrum

  Viser en palett som er basert på fargene som skapes når hvitt lys sendes gjennom et prisme – fra fiolett, blått og grønt til gult, oransje og rødt.

  System (Macintosh)

  Viser standard 256-fargers systempalett for Mac OS.

  System (Windows)

  Viser Windows' standard 256-fargers systempalett.

Lagre og laste inn fargetabeller

Du bruker knappene Lagre og Last inn i dialogboksen Fargetabell når du skal lagre tabeller med begrensede farger for bruk med andre Adobe Photoshop-bilder. Når du har lastet inn en fargetabell i et bilde, endres fargene i bildet slik at de gjenspeiler fargeplasseringene de refererer til i den nye fargetabellen.

Merk:

Du kan også laste inn lagrede fargetabeller til fargekartpanelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet