Merk:

Den fullstendige informasjonen om bruk av enkelte filtre finnes i andre deler. Søk i Adobe Hjelp for å få informasjon om filtrene Gjør skarpere, Gjør uskarpt, Objektivkorrigering, Objektivuskarphet, Støyreduksjon, Gjør flytende og Forsvinningspunkt.

Liste over filter som støtter 16-biters/-kanals og 32-biters/-kanals dokumenter

Følgende filter støtter 16-biters/-kanals og 32-biters/-kanals dokumenter:

 • Alle Gjør uskarpt-filtre (bortsett fra Objektivuskarphet og Smart uskarphet)
 • Alle Forvrengning-filtre
 • Støy > Legg til støy-filteret
 • Alle Bryt opp-filtre
 • Alle Gjengi-filtre (bortsett fra Lyssetting)
 • Alle Gjør skarpere-filtre (bortsett fra Gjør markering skarpere)
 • Følgende filtre under Filtre > Spesialeffekter:
  • Diffus
  • Preg
  • Tegn kontur
 • Alle Video-filtre
 • Alle filtre under Filtre > Andre

Video | Skjule sensitiv informasjon i bilder

Video | Skjule sensitiv informasjon i bilder
I denne episoden av Photoshop Playbook forklarer produktsjef for Photoshop, Bryan O'Neil Hughes, hvordan man bruker Gjør uskarpt og filtre for å skjule sensitiv informasjon.
Bryan O'Neil Hughes

Artistisk-filtre

Filtre fra undermenyen Artistisk hjelper deg med å oppnå en kunstnerisk effekt eller en spesialeffekt for kunst- eller reklameprosjekter. Bruk for eksempel Utskjæring-filteret for fotomontasjer eller behandling av skrift. Disse filtrene gjengir naturlige eller tradisjonelle medieeffekter. Alle filtrene under Artistisk kan brukes gjennom filtergalleriet.

Fargeblyant

Tegner et bilde ved hjelp av fargeblyanter på en ugjennomsiktig bakgrunn. Kanter beholdes, og de får et ujevnt krysskraveringsutseende. Den heldekkende bakgrunnsfargen vises gjennom områdene som er glattet ut.

Merk:

Hvis du vil oppnå en pergamenteffekt, endrer du bakgrunnsfargen rett før du bruker Fargeblyant-filteret på et merket område.

Utskjæring

Fremstiller et bilde som om det var satt sammen av ujevnt utklipte biter av farget papir. Høykontrastbilder vises som om de er silhuetter, mens fargebilder er satt sammen av flere lag med farget papir.

Tørr pensel

Maler kantene på bildet ved hjelp av en tørrpenselteknikk (mellom olje- og vannfarger). Filteret forenkler et bilde ved å redusere fargeområdet til områder som har felles farge.

Filmkorn

Bruker et likt mønster på skygge- og mellomtonene. Et glattere og mer mettet mønster legges til i de lysere områdene. Dette filteret er nyttig for å fjerne båndeffekt fra overganger og visuelt samle elementer fra ulike kilder.

Fresko

Maler et bilde i en grov stil ved hjelp av korte, avrundede og hurtig påførte klatter.

Neonglød

Legger til ulike typer glød på objektene i et bilde. Dette filteret er nyttig når du vil fargelegge et bilde og samtidig gi det et mykere utseende. Du velger glødfarge ved å klikke fargeboksen og velge en farge fra fargevelgeren.

Klattmaleri

Gjør det mulig å velge mellom ulike penselstørrelser (fra 1 til 50) og penseltyper for å oppnå en kunstnerisk effekt. Penseltyper omfatter typene enkel, lett grov, lett mørk, svært skarp, svært uskarp og fargesprakende.

Palettkniv

Reduserer detaljene i et bilde for å skape en effekt av lerret som er påført bare et tynt strøk maling, slik at teksturen under er synlig.

Plastinnpakning

Dekker bildet med skinnende plast, som understreker overflatedetaljene.

Plakatkanter

Reduserer antall farger/toner i et bilde etter angitt tonereduksjon, finner bildekantene og tegner svarte linjer på dem. Det brukes enkel skyggelegging på store, brede områder i bildet, mens fine, mørke detaljer kommer klart frem.

Grove pastellfarger

Bruker strøk av pastellfarget kritt på teksturbakgrunn. På områder med lys farge virker krittet tykt og det vises lite av teksturen, mens på mørkere områder ser det ut som om krittet er skrapt bort for å vise mer av den.

Gni ut

Gir bildet et mykere utseende ved hjelp av korte, diagonale strøk som gnir eller smører mørkere områder utover. Lysere områder blir enda lysere og mister detaljer.

Svamp

Oppretter bilder med svært tydelige teksturområder av kontrasterende farger, slik at det ser ut som bildene er malt med svamp.

Undermaling

Maler bildet på en teksturbakgrunn, og maler deretter det endelige bildet over dette.

Vannfarger

Maler bildet i vannfargestil for å forenkle detaljene i bildet ved hjelp av en middels tykk pensel med vann og farge. Filteret metter fargen hvis det oppstår tydelige toneendringer langs kantene.

Gjør uskarpt-filtre

Disse filtrene brukes for å gjøre et merket område eller et helt bilde mykere og er nyttige for retusjering. De glatter ut overganger ved å jevne ut bildepunktene ved siden av de harde kantene i definerte linjer og skyggelagte områder i bildet.

Gjør uskarpt-filtre i Photoshop
Før (venstre) og etter (høyre) bruk av filteret Objektivuskarphet. Bakgrunnen er uskarp, men forgrunnen er skarp.

Merk:

Hvis du vil bruke et filter som reduserer skarpheten til kantene i et lag, fjerner du merket for Lås gjennomsiktige bildepunkter i lagpanelet.

Gjennomsnitt

Finner gjennomsnittsfargen i et bilde eller merket område og fyller deretter bildet eller området med denne fargen for å gi det et jevnt utseende. Hvis du for eksempel merker et område med gress, vil filteret endre området til et jevnt lag av grønt.

Gjør uskarpt og Gjør enda mindre skarpt

Du kan fjerne støy der viktige fargeoverganger vises på et bilde. Filtrene glatter ut overganger ved å jevne ut bildepunktene ved siden av de harde kantene i definerte linjer og skyggelagte områder. Filteret Gjør enda mindre skarpt er tre eller fire ganger sterkere enn filteret Gjør uskarpt.

Uskarp boks

Gjør et bilde uskarpt basert på den gjennomsnittlige fargeverdien i bildepunktene i nærheten. Dette filteret er nyttig når du skal lage spesialeffekter. Du kan justere størrelsen på området som brukes til å beregne gjennomsnittverdien for et gitt bildepunkt. En større radius gir mer uskarphet.

Variabelt uskarpt

Gjør raskt et merket område uskarpt på grunnlag av en justerbar størrelse. Variabelt refererer til den klokkeformede kurven som genereres når Photoshop bruker et veid gjennomsnitt på bildepunktene. Filteret Variabelt uskarpt legger til lavfrekvensdetaljer og kan skape en disig effekt.

Merk: Når du bruker filteret Variabelt uskarpt, Uskarp boks, Bevegelsesuskarphet eller Uskarp form på et merket bildeområde, vil det noen ganger gi uventede resultater nær markeringskantene. Det skyldes at disse uskarphetsfiltrene bruker bildedata utenfor det merkede området til å opprette de nye, uskarpe bildepunktene innenfor området. Hvis for eksempel det merkede området representerer et bakgrunnsområde som du vil gjøre uskarpt, samtidig som du vil holde forgrunnen skarp, vil kantene på det uskarpe bakgrunnsområdet tilsmusses med farger fra bakgrunnen. Det skaper et uklart, dunkelt omriss rundt forgrunnen. Du kan unngå denne effekten ved å bruke Smart uskarphet eller Objektivuskarphet.

 

Objektivuskarphet

Reduserer skarpheten i et bilde for å gi inntrykk av en smalere feltdybde slik at noen objekter i bildet forblir i fokus, mens andre blir uskarpe. Se Legge til objektivuskarphet.

Bevegelsesuskarphet

Reduserer skarpheten i en angitt retning (fra -360 til +360º) og i en angitt intensitet (fra 1 til 999). Filtereffekten kan sammenlignes med det å ta et bilde av et objekt i bevegelse, med en angitt eksponeringstid.

Zoom/roter uskarpt

Simulerer uskarpheten fra et zoomende eller roterende kamera for å skape en myk uskarphet. Velg Snurr hvis du vil redusere skarpheten langs konsentrisk sirkulære linjer, og angi deretter rotasjonsgrad. Velg Zoom hvis du vil redusere skarpheten langs radiale linjer, som om du zoomer inn eller ut av bildet, og skriv inn et tall mellom 1 og 100. Uskarphetskvaliteten angis fra Kladd (for raskest, men mest kornet resultat) til God og Beste for mykere resultat. De to sistnevnte gir lik effekt, bortsett fra på store områder. Angi utgangspunktet for uskarpheten ved å dra mønsteret i boksen Senter for uskarphet.

Uskarp form

Bruker den angitte kjernen til å opprette uskarpheten. Velg en kjerne fra listen over egendefinerte forhåndsdefinerte former, og bruk radiusglidebryteren til å justere størrelsen. Du kan laste inn forskjellige formbiblioteker ved å klikke trekanten og velge fra listen. Radius bestemmer størrelsen på kjernen. Jo større kjerne, jo mer uskarphet.

Smart uskarphet

Gjør et bilde uskarpt med presisjon. Du kan angi en radius, en terskelverdi og en uskarphetskvalitet. Radiusverdien bestemmer størrelsen på området for søk etter uensartede bildepunkter. Terskelverdien bestemmer hvor uensartede bildepunktene må være før de blir påvirket. Du kan også angi en modus for hele det merkede området (Normalt) eller for kantene i fargeoverganger (Kun kant og Overlapp kant). I tilfeller med betydelig kontrast bruker Kun kant svarte og hvite kanter, mens Legg over kant bruker hvite kanter.

Uskarp overflate

Gjør et bilde uskarpt mens kantene beholdes. Dette filteret er nyttig når du skal lage spesialeffekter og fjerne støy eller kornethet. Alternativet Radius angir størrelsen på området som er angitt for uskarpheten. Alternativet Terskelverdi kontrollerer hvor mye toneverdiene for bildepunktene i nærheten må avvike fra den midterste bildepunktverdien før de blir del av uskarpheten. Bildepunkter med toneverdiforskjeller som er mindre enn terskelverdien, utelukkes fra uskarpheten.

Penselstrøk-filtre

I likhet med Artistisk-filtrene, gir Penselstrøk-filtrene et malerisk eller kunstnerisk utseende til bilder ved hjelp av ulike pensel- og fargestrøkeffekter. Enkelte av filtrene legger til detaljer som korn, maling, støy, kanter eller tekstur. Alle filtrene under Penselstrøk kan brukes gjennom filtergalleriet.

Markerte kanter

Fremhever kantene til et bilde. Når lysstyrkekontrollen for kant er satt til en høy verdi, ligner fremhevingene hvitt kritt. Når kontrollen er satt til en lav verdi, ligner fremhevingene svart trykksverte.

Vinklede strøk

Maler et bilde på nytt ved hjelp av diagonale strøk med lysere og mørkere områder med strøk i motsatte retninger.

Krysskravering

Bevarer detaljene og egenskapene til det opprinnelige bildet, legger til tekstur og gjør kantene på de fargede områdene i bildet grovere ved hjelp av simulert blyantskravering. Alternativet Styrke angir antall skraveringsomganger, fra 1 til 3.

Mørke kanter

Maler mørke områder med korte, tette, mørke strøk og lysere områder med lange, hvite strøk.

Fargekontur

Tegner over et bilde med fine, smale linjer på de opprinnelige detaljene med penn-og-farge-stil.

Skvett

Gjenskaper effekten av skvett fra spraymaling. Hvis du øker verdiene for de ulike alternativene, forenkles den samlede effekten.

Spraystrøk

Maler over et bilde ved å bruke bildets dominerende farger i vinklede, sprayede fargestrøk.

Sumi-e

Maler et bilde i japansk stil, som om det brukes en fullstendig fuktet pensel på rispapir. Sumi‑e lager myke, uklare kanter med mettet svartfarge.

Forvrengning-filtre

Forvrengning-filtrene forvrenger et bilde geometrisk, og dermed opprettes 3D- eller andre formendringseffekter. Vær oppmerksom på at disse filtrene kan være svært minnekrevende. Filtrene Diffus glød, Glass og Skummende hav kan brukes fra filtergalleriet.

Diffus glød

Gjengir et bilde som om det ble vist gjennom et mykt filter for tilfeldig spredning. Filteret legger til gjennomsiktig, hvit støy i et bilde hvor gløden tones ut fra midtpunktet til et merket område.

Forflytt

Bruker et bilde, kalt en styrefil, til å avgjøre hvordan et merket område skal forvrenges. Ved å bruke en rund styrefil kan du for eksempel opprette et bilde som ser ut som om det er skrevet ut på et tøystykke som holdes i hjørnene.

Glass

Skaper en illusjon av at man ser på bildet gjennom forskjellige typer glass. Du kan velge en standard glasseffekt eller lage din egen glassoverflate som en Photoshop-fil og bruke den. Du kan justere innstillinger for skalering, forvrengning og utglatting. Når du bruker overflatekontroller for en fil, følger du instruksjonene for Forflytt-filteret.

Skummende hav

Legger til krusninger med vilkårlig avstand på bildeoverflaten slik at det ser ut som om bildet er under vann.

Snurp

Klemmer sammen et merket område. En positiv verdi på opptil 100 % forskyver et merket område mot midten, mens en negativ verdi på opptil -100 % forskyver et merket område utover mot kantene.

Polare koordinater

Konverterer et merket område fra rektangulære til polare koordinater, og vice versa, i henhold til valgte alternativer. Du kan bruke dette filteret til å opprette en sylinderanamorfose – en kunstform som var populær på 1700-tallet – der det forvrengte bildet vises helt normalt når man ser det gjennom en speilsylinder.

Krusninger

Oppretter et bølgemønster på et merket område, som krusninger på en vannoverflate. Hvis du vil ha større kontroll, bruker du Bølger-filteret. Du kan blant annet angi mengden krusninger og størrelsen på dem.

Forskyv vannrett

Forvrenger et bilde langs en kurve. Angi kurven ved å dra linjen i boksen. Du kan tilpasse alle punktene langs kurven. Klikk Standard for å gjøre kurven om til en rett linje igjen. I tillegg kan du velge hvordan du behandler jevne områder.

Fiskeøye

Gir objekter en 3D-effekt ved å bryte et merket område rundt en fiskeøyefigur, og dermed forvrenge bildet og strekke det ut for å passe den valgte kurven.

Snurr

Roterer et merket område kraftigere på midten enn på ytterkantene. Hvis du angir vinkler, får du et snurremønster.

Bølger

Fungerer nesten på samme måte som Krusninger-filteret, men med mer kontroll. Du kan blant annet angi antall bølgegeneratorer, bølgelengde (avstanden fra én bølgetopp til neste), bølgehøyde og bølgetype: Sinus (bølgende), Triangel eller Firkant. Alternativet Tilfeldig gir tilfeldige verdier. Du kan også definere jevne områder.

Ringer i vann

Forvrenger et merket område radialt, avhengig av radiusen til bildepunktene i det merkede området. Alternativet Tagger angir antall retningsreverseringer i sikksakken fra midtpunktet i det merkede området til kanten. Du velger også hvordan bildepunktene skal forflyttes: Damkrusning forflytter bildepunkter til øverst til venstre eller nederst til høyre, Ut fra midten forflytter bildepunkter mot eller fra midtpunktet i det merkede området, og Rundt sentrum roterer bildepunktene rundt midtpunktet.

Støy-filtre

Støy-filtrene legger til eller fjerner støy eller bildepunkter med tilfeldig fordelte fargenivåer. På denne måten blandes et merket område med de omkringliggende bildepunktene. Støy-filtre kan opprette uvanlige teksturer eller fjerne problemer, som støv og riper.

Legg inn støy

Bruker tilfeldige bildepunkter på bilder og simulerer effekten av å ta bilder med høyhastighetsfilm. Filteret kan også brukes til å redusere båndeffekt i uttoning på merkede områder og gradert fyll, eller gi et mer realistisk utseende til kraftig retusjerte områder. Alternativer for støyfordeling inkluderer Proporsjonalt og Variabel. Proporsjonalt fordeler fargeverdier for støy ved hjelp av tilfeldige tall mellom 0 og pluss eller minus den angitte verdien for en svak effekt. Variabel fordeler fargeverdier for støy langs en klokkeformet kurve for å skape en flekkete effekt. Monokromatisk brukes bare på toneelementer i bildet uten å endre fargene.

Fjern smårusk

Finner bildekantene (områder der betydelige fargeendringer oppstår) og gjør hele det merkede området mindre skarpt, unntatt disse kantene. Dermed fjernes støy, mens detaljene i bildet beholdes.

Støv og riper

Reduserer støy ved å endre uensartede bildepunkter. Hvis du vil oppnå en balanse mellom bildeskarphet og skjuling av defekter, kan du prøve ulike kombinasjoner av radius- og terskelverdiinnstillinger. Eller du kan bruke filteret på merkede områder i bildet. Se også Bruke Fjern støv og riper-filteret.

Middelverdi

Reduserer støy i et bilde ved å blande lysstyrken for bildepunktene i et merket område. Filteret søker i radiusen etter et merket bildepunktsområde som inneholder bildepunkt med samme lysstyrke. Under søket ignoreres bildepunkter som fjerner seg for mye fra nærliggende bildepunkter, og senterbildepunktet erstattes med lysstyrkemiddelverdien for bildepunktene det søkes etter. Dette filteret er nyttig når du vil fjerne eller redusere effekten av bevegelse i et bilde.

Reduser støy

Reduserer støy mens kanter beholdes basert på brukerinnstillinger som gjelder for hele bildet eller enkeltkanaler. Se Redusere bildestøy og JPEG-artefakter.

Bryt opp-filtre

Filtrene på Bryt opp-undermenyen definerer et merket område tydelig ved å gruppere bildepunkter med like fargeverdier i celler.

Simuler raster

Simulerer effekten av å bruke forstørret raster på hver kanal av det punktdefinerte bildet. For hver kanal deler kommandoen bildet inn i rektangler og erstatter hvert rektangel med en sirkel. Sirkelens størrelse er proporsjonal med rektanglets lysstyrke. Se Bruke Simuler raster-filteret.

Krystalliser

Grupperer piksler til en ugjennomsiktig farge med mange kanter.

Fasetter

Grupperer bildepunkter med heldekkende eller like farger i blokker med like bildepunktfarger. Du kan bruke dette filteret til å få skannede bilder til å se håndmalte ut eller til å få realistiske bilder til å se ut som abstrakte malerier.

Fragmenter

Oppretter fire kopier av bildepunktene i det merkede området, utjevner dem og skyver dem fra hverandre.

Mezzotint

Konverterer et bilde til et vilkårlig mønster av svarte og hvite områder eller av fullstendig mettede farger i et fargebilde. Hvis du vil bruke dette filteret, velger du et punktmønster på menyen Type i dialogboksen Mezzotint.

Mosaikk

Grupperer bildepunkter i kvadratiske blokker. Bildepunkter i samme blokk har samme farge, og fargene i blokkene representerer fargene i det merkede området.

Pointillisteffekt

Bryter opp fargen i et bilde til vilkårlig plasserte punkter som i et pointillistmaleri, og bruker bakgrunnsfargen som et lerretsområde mellom punktene.

Gjengi-filtre

Gjengi-filtrene oppretter 3D-figurer, skymønstre, lysbrytningsmønstre, og simulerte lysrefleksjoner på et bilde. Du kan også redigere objekter i 3D-form, opprette 3D-objekter (kuber, kuler og sylindere) samt opprette teksturfyll fra gråtonefiler for å lage tredimensjonale effekter for lyssetting.

Skyer

Genererer et mykt skymønster ved hjelp av tilfeldige verdier som skifter mellom forgrunns- og bakgrunnsfargen. Hvis du vil generere et sterkere skymønster, holder du nede Alt-tasten(Windows) eller Tilvalg-tasten (Mac OS) når du velger Filter > Gjengi > Skyer. Når du bruker Skyer-filteret, erstattes bildedataene på det aktive laget.

Dobbelteksponerte skyer

Bruker tilfeldig genererte verdier som skifter mellom forgrunns- og bakgrunnsfargen for å skape et skymønster. Filteret blander skydataene med eksisterende bildepunkter på samme måte som differensmodusen blander farger. Første gang du bruker dette filteret, inverteres deler av bildet i et skymønster. Når du bruker filteret flere ganger, opprettes mønstre som ligner på marmortekstur. Når du bruker filteret Dobbelteksponerte skyer, erstattes bildedataene på det aktive laget.

Fiber

Skaper en effekt som ligner på vevde fibrer ved hjelp av forgrunns- og bakgrunnsfargen. Du kan angi hvordan fargene skal variere ved å dra glidebryteren for varians (en lav verdi lager lengre fargestreker, mens en høy verdi lager svært korte fibrer med en mer variert fargefordeling). Glidebryteren for styrke angir hvordan hver fiber ser ut. En lav innstilling lager spredte fibrer, mens en høy innstilling lager korte, trevlete fibrer. Klikk Tilfeldig hvis du vil endre mønsteret. Du kan klikke knappen flere ganger, til du finner et mønster du liker. Når du bruker Fiber-filteret, erstattes bildedataene på det aktive laget.

Merk:

Prøv å legge til et justeringslag med graderingsfordeling for å fargelegge fibrene.

Motlysslør

Simulerer lysbrytningen som forårsakes av et lysskinn inn i en kameraobjektiv. Angi sentrum for sløret ved å klikke i bildeminiatyren eller ved å dra trådkorset i bildet.

Video | Legge til og fjerne motlysslør

Video | Legge til og fjerne motlysslør
I denne episoden av Photoshop Playbook forklarer produktsjef for Photoshop, Bryan O'Neil Hughes, hvordan man legger til og fjerner motlysslør i et bilde.
Adobe Photoshop

Lyssetting

Gjør det mulig å skape utallige lyssettingseffekter på RGB-bilder ved å variere 17 lysstiler, tre lystyper og fire sett med lysegenskaper. Du kan også bruke teksturer fra gråtonefiler (kalt teksturkanaler) til å skape 3D-lignende effekter og lagre dine egne stiler for bruk på andre bilder. Se Legge til lyssettingseffekter.

Merk: lyssettingseffekter er utilgjengelig i 64-bitersversjoner av Mac OS.

Gjør skarpere-filtre

Gjør skarpere-filtrene fokuserer uskarpe bilder ved å øke kontrasten på tilstøtende bildepunkter.

Gjør skarpere og Gjør enda skarpere

Fokuser på et merket område og forbedre klarheten. Filteret Gjør enda skarpere bruker en sterkere skarphetseffekt enn filteret Gjør skarpere.

Gjør markering skarpere og Uskarp maske

Søker etter områder i bildet der betydelige fargeendringer vises, og gjør dem skarpere. Filteret Gjør markering skarpere øker bare skarpheten på merkede områder mens den totale bildeglattheten beholdes. Hvis du vil gjøre det merkede området skarpere uten å angi mengde, bruker du dette filteret. Hvis du vil anvende profesjonell fargeendring, bruker du filteret Uskarp maske til å justere kontrasten for kantdetalj og oppnå en lysere og mørkere linje på hver side av det merkede området. Denne prosessen fremhever det merkede området og gir inntrykk av at bildet er skarpere.

Smart skarphet

Gjør et bilde skarpere ved at du kan angi algoritmen for skarphet eller kontrollere omfanget av skarphet som skal inntreffe i skygger og høylys. Dette er den anbefalte måten å gjøre et bilde skarpere på hvis du ikke har tenkt å bruke et spesielt skarphetsfilter. Se Gjøre skarpere ved hjelp av Smart skarphet.

I Photoshop gir det forbedrede Smart skarphet-filteret deg muligheten til å produsere resultater av høy kvalitet via tilpasningsdyktig teknologi for Gjør skarpere-funksjonen som gir minimalt med støy og glorieeffekter. Det strømlinjeformede grensesnittet til dette filteret gir optimale kontroller for målrettet endring av skarphet. Bruk glidebryterne til raske justeringer, og avanserte kontroller til finjustering.

Smart skarphet i Photoshop støtter CMYK. Du kan også bruke Gjør skarpere-funksjonen på vilkårlige kanaler. Du kan f.eks. velge å gjøre kun den blå eller grønne kanalen skarpere, eller bare alfakanalen.

Forbedret Smart skarphet-filter i Photoshop
Grensesnitt for forbedret Smart skarphet-filter

 

Her er en anbefalt fremgangsmåte for å gjøre bilder skarpere med Photoshop:

 1. Angi først en høy verdi for Mengde.
 2. Øk Radius til en verdi som gir en glorieeffekt.
 3. Senk Radius-verdien til glorien forsvinner. Du har nå funnet den optimale verdien for Radius.
 4. Reduser deretter Mengde-verdien etter behov.
 5. Juster glidebryteren Reduser støy slik at støyen i bildet er lik det den var før du gjorde bildet skarpere. Hvis du senker støyen for mye, kan resultatet se plastaktig ut. En høyere Mengde-verdi krever mer støyreduksjon.

Skisse-filtre

Filtre på undermenyen Skisse legger til tekstur i bilder, ofte for å skape en tredimensjonal effekt. Filtrene er også nyttige for å skape et kunstnerisk eller håndtegnet utseende. Mange av Skisse-filtrene bruker for- og bakgrunnsfargen når de tegner bildet på nytt. Alle filtrene under Skisse kan brukes gjennom filtergalleriet.

Basrelieff

Omformer et bilde slik at det vises som utskåret i lavt relieff og belyst for å fremheve overflatevariasjonene. Mørke områder i bildet får forgrunnsfargen, mens lyse farger bruker bakgrunnsfargen.

Kritt og kullstift

Tegner over høylys og mellomtoner med en ugjennomsiktig mellomtonegrå bakgrunn med grovt kritt. Skyggeområder erstattes med svarte, diagonale kullstiftstreker. Kullstiften tegnes i forgrunnsfargen, og krittet i bakgrunnsfargen.

Kullstift

Skaper en utgnidd, redusert effekt. Store kanter tegnes med fet strek, mens mellomtoner skisseres ved hjelp av et diagonalt strøk. Kullstiften er forgrunnsfargen, og papiret er bakgrunnsfargen.

Chrome

Gjengir bildet som om det har en polert kromoverflate. Høylys er høye punkter og skygger er lave punkter på den reflekterende overflaten. Når du har brukt filteret, bruker du dialogboksen Nivåer for å legge til mer kontrast i bildet.

Conté Crayon

Gjengir teksturen av dekkende mørk og ren hvit Conté Crayon på et bilde. Filteret Conté Crayon bruker forgrunnsfargen til mørke områder og bakgrunnsfargen til lyse områder. Hvis du vil ha en tydeligere effekt, endrer du forgrunnsfargen til en av de vanligste Conté Crayon-fargene (svart, sepia eller blodrød) før du bruker filteret. Hvis du ønsker en dempet effekt, endrer du bakgrunnsfargen til hvit med noe av forgrunnsfargen lagt til, før du bruker filteret.

Grafisk penn

Bruker tynne, lineære blekkstrøk for å kopiere detaljene i det opprinnelige bildet. Effekten er spesielt iøynefallende på skannede bilder. Filteret erstatter fargen i det opprinnelige bildet ved å bruke forgrunnsfargen for blekk og bakgrunnsfargen for papir.

Rastermønster

Simulerer effekten av en rastrering, samtidig som det sammenhengende toneområdet opprettholdes.

Kladdepapir

Oppretter et bilde som ser ut som om det er laget av håndlaget papir. Filteret forenkler bilder og kombinerer effektene av filtrene Spesialeffekter > Preg og Tekstur > Korn. Mørke områder i bildet vises som hull i det øverste papirlaget, og bakgrunnsfargen vises gjennom hullene.

Fotokopi

Simulerer effekten du får når du fotokopierer et bilde. Store, mørke områder har en tendens til å kopieres bare langs kantene, mens mellomtoner blir gjengitt som rent svart eller hvitt.

Gips

Former et bilde av 3D-gips, og fargelegger deretter resultatet med for- og bakgrunnsfargen. Mørke områder heves, og lyse områder senkes.

Rutenett

Simulerer den kontrollerte krympingen og forvrengningen av filmemulsjon for å opprette et bilde som ser ut som om det er klumpete i skygger og lettere grovkornet i høylys.

Stempel

Forenkler bildet slik at det ser ut som om det er stemplet med et gummi- eller trestempel. Dette filteret gir best resultat med svart-hvitt-bilder.

Avrevne kanter

Rekonstruerer bildet som et krøllete, revet papirstykke og fargelegger deretter bildet med for- og bakgrunnsfargen. Dette filteret er spesielt nyttig for tekst eller objekter med høy kontrast.

Vått papir

Bruker utflytende klatter som ser ut som om de er malt på fiberrikt, vått papir, noe som gjør at fargene flyter ut og går over i hverandre.

Spesialeffekter-filtre

Spesialeffekter-filtre lager en malerilignende eller impresjonistisk effekt på et markert område ved å forflytte bildepunkter og ved å finne og øke kontrasten i bildet. Etter at du har brukt filtre som Finn kanter og Tegn kontur som fremhever kanter, kan du bruke kommandoen Inverter til å fremheve kantene til et fargebilde ved hjelp av fargede linjer eller til å fremheve kantene til et gråtonebilde ved hjelp av hvite linjer.

Diffus

Flytter bildepunkter i en markering rundt slik at markeringen er mindre fokusert i henhold til det valgte alternativet: Vanlig flytter bildepunkter tilfeldig (uten å berøre fargeverdier), Gjør mørkere erstatter lyse bildepunkter med mørkere bildepunkter, og Gjør lysere erstatter mørke bildepunkter med lysere bildepunkter. Anisotropisk skyver bildepunkter i retning av områder der det er minst endring i fargene.

Preg

Viser et merket område hevet eller stemplet ved å konvertere fyllfargen for området til grått og spore kantene med den opprinnelige fyllfargen. Alternativene omfatter en pregvinkel (fra –360° for å senke overflaten, til +360° for å heve overflaten), høyde og en prosentandel (1 til 500 %) for fargemengden i det merkede området. Hvis du vil beholde farge og innhold når du preger, bruker du kommandoen Uttoning etter du har brukt Preg-filteret.

Ekstruder

Gir 3D-tekstur til et merket område eller lag. Se Bruke Ekstruder-filteret.

Finn kanter

Angir bildeområdene med betydelige overganger og fremhever kantene. På samme måte som filteret Tegn kontur, markerer Finn kanter bildekantene med mørke linjer mot hvit bakgrunn. Denne funksjonen er nyttig når du oppretter kantlinjer rundt bilder.

Glødende kanter

Identifiserer fargekanter og gir dem en neonlignende glød. Dette filteret kan brukes kumulativt.

Solarisasjon

Blander et negativt og et positivt bilde, noe som er det samme som å eksponere et fotografi for lys i et kort øyeblikk under fremkalling.

Flislegging

Bryter opp et bilde i flere ruter og flytter det merkede området fra den opprinnelige plasseringen. Du kan velge ett av følgende for å fylle området mellom rutene: bakgrunnsfarge, forgrunnsfarge, en omvendt versjon av bildet eller en uendret versjon av bildet. Det siste alternativet legger versjonen med ruter over det opprinnelige bildet og viser deler av det under rutekantene.

Tegn kontur

Søker etter overganger i hovedlysstyrkeområder og markerer dem tynt for hver fargekanal for å skape en effekt som ligner linjer i konturfiler. Se Bruke Tegn kontur-filteret.

Vind

Plasserer små, vannrette linjer i bildet for å simulere vindeffekt. Du kan bruke alternativet Eksplosjon for en mer dramatisk effekt, eller Ustødig for å forskyve linjene i bildet.

Tekstur-filtre

Du kan bruke Tekstur-filtre til å simulere utseendet for dybde eller substans, eller for å gi det et organisk utseende.

Krakelering

Maler et bilde på en gipsoverflate med høyt relieff, noe som gir et fint nettverk av sprekker som følger konturene i bildet. Bruk dette filteret til å skape en relieffeffekt på bilder som inneholder et bredt utvalg farge- eller gråtoneverdier.

Korn

Gir bilder tekstur ved å simulere forskjellige typer grovhet – vanlig, myk, sprøytet, klumpet, kontrastfylt, forstørret, stiplet, vannrett, loddrett eller spettet, tilgjengelig fra menyen Type korn.

Mosaikkfliser

Gjengir bildet som om det var laget av små flak eller fliser og legger til mørtel mellom flisene. (Som en kontrast til dette, kan du bruke filteret Bryt opp > Mosaikk til å bryte et bilde opp i blokker med bildepunkter i forskjellige farger.)

Lappeteppe

Bryter et bilde opp i kvadrater som er fylt med den dominerende fargen i det området av bildet. Filteret reduserer eller øker flisedybden vilkårlig for å kopiere lyse partier og skygger.

Glassmaleri

Gjør bildet om til ensfargede celler som er plassert ved siden av hverandre, og som er uthevet med forgrunnsfargen.

Teksturering

Bruker en valgt tekstur til å opprette et bilde.

Video-filtre

Undermenyen Video inneholder filtrene Fjern linjesprang og NTSC-farger.

Fjern linjesprang

Jevner ut bevegelige bilder på video ved å fjerne enten like eller ulike linjesprang i et videobilde. Filteret gir deg valget mellom å erstatte de fjernede linjene ved duplisering eller interpolering.

NTSC-farger

Begrenser fargeregisteret til de fargene som kan brukes i TV-reproduksjon, for å unngå at overmettede farger går ut over TV-skjermens skannelinjer.

Andre-filtre

Med filtre på undermenyen Andre kan du opprette egne filtre, bruke filtre til å redigere masker, forskyve et merket område i et bilde eller utføre raske fargejusteringer.

Egendefinert

Gir deg muligheten til å utforme din egen filtereffekt. Med filteret Egendefinert kan du endre lysstyrkeverdiene for hvert bildepunkt i bildet i henhold til en forhåndsdefinert matematisk operasjon kalt konvulsjon. Hvert bildepunkt får tildelt en verdi på nytt, basert på verdiene til omkringliggende bildepunkter. Denne operasjonen kan sammenlignes med beregningsmetodene Legg til og Trekk fra for kanaler.

Du kan lagre egendefinerte filtre og bruke dem med andre Photoshop-bilder. Se Opprette et egendefinert filter.

Høypass

Beholder kantinnhold i den angitte radiusen der skarpe fargeoverganger finnes og skjuler resten av bildet. (En radius på 0,1 bildepunkt beholder kun kantbildepunkter.) Filteret fjerner lavfrekvent innhold fra et bilde og har en motsatt effekt av Variabelt uskarpt-filteret.

Det kan være hensiktsmessig å bruke Høypass-filteret på et bilde med sammenhengende toner før du bruker kommandoen Terskelverdi eller konverterer bildet til punktgrafikkmodus. Filteret er nyttig når du vil trekke ut strekbilder og store svart/hvite områder fra skannede bilder.

Maksimum og minimum

Filtrene Minimum og Maksimum er nyttige for redigering av masker. Maksimum-filteret gir en spredningseffekt (dilatasjon) – hvite områder spres ut og svarte områder tettes igjen. Minimum-filteret gir en gjentettingseffekt (erosjon) – svarte områder spres ut og hvite områder reduseres. I likhet med Middelverdi-filteret, brukes Maksimum- og Minimum-filteret på valgte bildepunkter. Innenfor en gitt radius erstatter filtrene Maksimum og Minimum det gjeldende bildepunktets lysstyrkeverdi med den største eller minste lysstyrkeverdien for de omkringliggende bildepunktene.

Disse filtrene, spesielt med større radier, bruker å heve enten hjørner eller kurver i bildekonturene. I Photoshop kan du velge fra menyen Behold for å foretrekke firkantethet eller rundhet når du angir radiusverdien.

Bevare firkantethet eller rundhet med Photoshop-filtre
Bevare firkantethet eller rundhet

Forskyvning

Flytter et merket område vannrett eller loddrett med en angitt verdi og etterlater et tomt felt der det merkede området opprinnelig var plassert. Du kan fylle det tomme feltet med gjeldende bakgrunnsfarge, med en annen del av bildet eller med et annet fyll hvis det merkede området er nær bildekanten.

Digimarc-filtre

Digimarc-filtre bygger inn et digitalt vannmerke i et bilde for å lagre informasjon om opphavsrett.

Merk:

Plugin-moduler fra Digimarc krever et 32-biters operativsystem. De støttes ikke i 64-biters versjoner av Windows og Mac OS.

Forsvinningspunkt

Forsvinningspunkt-funksjonen beholder riktig perspektiv i redigeringer av bilder som inneholder perspektivplan (for eksempel sidene på en bygning eller et rektangulært objekt).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet