Berøringsgester er aktivert for Windows 8-systemer i 2014-versjonen av Photoshop CC. Berøring registreres fra alle berøringsaktiverte enheter som er koblet til systemet, inkludert pekeplater og indirekte nettbrett, samt berøringsenheter som er integrert i skjermen. Du kan styre Photoshop ved bruk av enheter som støtter to eller flere berøringspunkter.

I Photoshop brukes berøringsgester med to fingre til å styre plassering, rotering og skalering av visningen av bildelerretet. Brukere kan veksle mellom berøringskontroll for visning og andre handlinger ved hjelp av mus eller pekepenn, men berøringsgester kan ikke brukes samtidig som andre inndataenheter. Berøringskontroll av visningen er praktisk når man maler på store skjermer som kan være vanskelig å rotere fysisk, og på nettbrett for å unngå at man flytter på det.

Generelle hensyn

 • Photoshop begrenser friheten for endringer av visning basert på den innledende bevegelsen i gesten, slik at brukeren uavhengig kan styre forskjellige aspekter av visningen. 
  • Hvis brukeren flytter begge berøringspunktene parallelt, vil visningen panorere, uten rotering eller skalering.
  • Hvis den innledende bevegelsen er et klyp, vil du skalere og panorere. 
  • Ved å rotere begge berøringspunktene rundt et relativt ubevegelig sentrum, vil du rotere og panorere, men ikke skalere.
  • Og til slutt, ved å klype og rotere første, vil alle aspektene justeres. Du kan også velge den siste gestmodellen for fri transformering ved å holde på berøringspunktene et øyeblikk, uten å bevegelse.
 • Når man ikke kjører i fullskjermmodus, vil ikke Photoshop panorere en visning av et bildelerret dersom det er mindre enn dokumentvinduet. Hvis du vil panorere vindusvisninger ved bruk av berøring, bruker du først klyp for å skalere visningen til den krysser en kant i vinduet. Alle transformeringer er alltid tilgjengelig i fullskjermmodus.
 • Dobbeltrykk med to fingre kan brukes for å tilbakestille visningen av bildelerretet, for å vise hele lerretet. Hvis du bruker dobbelttrykk med to fingre en gang til, gjenopprettes den forrige visningen.

Gester som støttes for øyeblikket

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet