Bruke justeringen Automatisk kontrast

Kommandoen Automatisk kontrast justerer kontrasten i bildet automatisk. Fordi Automatisk kontrast ikke justerer kanalene individuelt, legges det verken til eller fjernes fargeskjær. Kommandoen maskerer skygge- og høylysverdiene i et bilde og tilordner de gjenstående lyseste og mørkeste bildepunktene i bildet til ren hvit (nivå 255) og ren svart (nivå 0). Dette får høylys til å virke lysere og skygger mørkere.

Når du identifiserer de lyseste og mørkeste bildepunktene i et bilde, maskerer Automatisk kontrast som standard de hvite og svarte bildepunktene med 0,5 %. Det vil si at de første 0,5 % av ytterpunktene ignoreres. Du kan endre denne standarden ved hjelp av Alternativer for automatisk fargekorrigering i dialogboksene Nivåer og Kurver.

Automatisk kontrast kan forbedre utseendet for mange fotografiske bilder eller flertonebilder. Bilder med flate farger forbedres ikke.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Nivåer- eller Kurver-ikonet i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag, og velg Nivåer eller Kurver. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Automatisk kontrast for å bruke justeringen direkte på bildelaget. Husk imidlertid at denne metoden er automatisk og forkaster bildeinformasjon. Du kan ikke justere noen av alternativene i følgende trinn.

 2. Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) Automatisk-knappen i egenskapspanelet.

 3. Under Algoritmer i dialogboksen Alternativer for automatisk fargekorrigering velger du Forsterk monokromatisk kontrast.
 4. Angi skyggene og høylyset som maskeres, og juster målfargen for mellomtonene.
 5. Klikk OK for å bruke Automatisk kontrast.

Fjerne et fargeskjær ved hjelp av automatisk fargejustering

Automatisk farge justerer kontrasten og fargen i et bilde ved å søke i bildet for å identifisere skygger, mellomtoner og høylys. Som standard nøytraliserer Automatisk farge mellomtonene ved hjelp av målfargen RGB 128 grå, og maskerer skygge- og høylysbildepunkter med 0,5 %. Du kan endre disse standardene i dialogboksen Alternativer for automatisk fargekorrigering.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Nivåer- eller Kurver-ikonet i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag, og velg Nivåer eller Kurver. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Automatisk farge for å bruke justeringen direkte på bildelaget. Husk imidlertid at denne metoden er automatisk og forkaster bildeinformasjon. Du kan ikke justere noen av alternativene i følgende trinn.

 2. Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) Automatisk-knappen i egenskapspanelet.

 3. Under Algoritmer i dialogboksen Alternativer for automatisk fargekorrigering velger du Søk etter mørke og lyse farger.
 4. Merk av for Fest nøytrale mellomtoner.
 5. Angi skyggene og høylyset som maskeres, og juster målfargen for mellomtonene.
 6. Klikk OK for å bruke Automatisk farge.

Angi alternativer for automatisk justering

Alternativene for automatisk fargekorrigering kontrollerer de automatiske tone- og fargekorrigeringene som er tilgjengelige både for Nivåer og Kurver. De kontrollerer også innstillingene for Automatisk tone, Automatisk kontrast og Automatisk farge. Med alternativene for automatisk fargekorrigering kan du angi klippingsprosenter for skygge og høylys, og du kan tilordne fargeverdier til skygger, mellomtoner og høylys.

Du kan bruke innstillingene i en enkeltøkt i Nivåer- eller Kurver-justeringen, eller du kan lagre innstillingene som standardverdier når du bruker Automatisk tone, Automatisk kontrast, Automatisk farge eller Automatisk-alternativet for Nivåer og Kurver.

Alternativer for automatisk fargekorrigering i Photoshop
Dialogboksen Alternativer for automatisk fargekorrigering

A. Alternativet Automatisk kontrast B. Automatisk nivåjustering, alternativ C. Automatisk farge, alternativ D. Angi målfarger, svart punkt og hvitt punkt 
 1. Klikk Nivåer- eller Kurver-ikonet i justeringspanelet.
 2. Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) Automatisk-knappen i egenskapspanelet.

 3. Angi algoritmen du vil bruke i Photoshop, for å justere det generelle toneområdet i et bilde:

  Forsterk monokromatisk kontrast

  Maskerer alle kanalene identisk. På denne måten bevares det generelle fargeforholdet samtidig som høylys virker lysere og skygger virker mørkere. Kommandoen Automatisk kontrast bruker denne algoritmen.

  Forsterk hver enkelt kanals kontrast

  Maksimerer toneområdet i hver kanal for å produsere en mer dramatisk korrigering. Ettersom hver kanal justeres individuelt, kan «Forsterk hver enkelt kanals kontrast» fjerne eller legge inn fargeskjær. Kommandoen Automatisk tone bruker denne algoritmen.

  Søk etter mørke og lyse farger

  Finner de gjennomsnittlig lyseste og mørkeste bildepunktene i et bilde og bruker dem til å maksimere kontraster og minimere maskering. Kommandoen Automatisk farge bruker denne algoritmen.

 4. Merk av for Fest nøytrale mellomtoner hvis du vil at Photoshop skal finne en gjennomsnittlig og nesten nøytral farge i et bilde og deretter justere gammaverdiene (mellomtoneverdiene) slik at fargen blir nøytral. Kommandoen Automatisk farge bruker denne algoritmen.
 5. Hvis du vil spesifisere hvor mye svarte og hvite bildepunkt skal maskeres, skriver du inn prosenter i tekstboksene for Beskjæring. Det anbefales en verdi mellom 0,0 % og 1 %.

  Som standard maskeres hvite og svarte bildepunkter med 0,1 % i Photoshop. Det vil si at de første 0,1 % av ytterpunktene ignoreres når de lyseste og mørkeste bildepunktene i bildet identifiseres. Disse standardprosentene for klipping kan være for høye for moderne skannere og digitale kameraer, som allerede har god utdatakvalitet.

 6. Hvis du vil tilordne fargeverdier til de mørkeste, nøytrale og lyseste områdene i et bilde, velger du et fargekart.
 7. Gjør ett av følgende:
  • Klikk OK for å bruke innstillingene i gjeldende Nivåer- eller Kurver-justering. Hvis du deretter klikker Automatisk-knappen, vil Photoshop bruke de samme innstillingene på nytt i bildet.

  • Merk av for Lagre som standardverdier og klikk deretter OK for å lagre innstillingene som standardverdi. Neste gang du velger Nivåer eller Kurver i justeringspanelet, kan du bruke de samme innstillingene ved å klikke Automatisk-knappen. Kommandoene Automatisk tone, Automatisk kontrast og Automatisk farge bruker også standardprosentene for klipping.

  Merk:

  Når du lagrer alternativene for automatisk fargekorrigering som standardverdier for Automatisk farge, Automatisk tone og Automatisk kontrast, spiller det ingen rolle hvilken algoritme du velger i trinn 3. De tre kommandoene for automatisk korrigering bruker bare verdiene du angir for målfargene og maskeringsverdiene. Det eneste unntaket er at kommandoen Automatisk farge også bruker alternativet Fest nøytrale mellomtoner.

Video tutorial: Auto corrections

Video tutorial: Auto corrections
Corey Barker

Bruke kommandoen Fordel toner

Med kommandoen Fordel toner fordeles lysstyrkeverdiene til bildepunktene i et bilde på nytt, slik at de viser hele området av lysstyrkenivåer jevnere. Fordel toner tilordner bildepunktverdier på nytt i det sammensatte bildet, slik at den lyseste verdien representerer hvitt, den mørkeste verdien representerer svart, og mellomverdiene fordeles jevnt i gråtonene.

Du kan bruke kommandoen Fordel toner når et skannet bilde virker mørkere enn originalen, og du vil balansere verdiene for å lage et lysere bilde. Ved å bruke Fordel toner sammen med histogrampanelet kan du sammenligne lysstyrken før og etter.

Husk at kommandoen Fordel toner foretar justeringer direkte i bildelaget og sletter bildeinformasjon. Bruk justeringslag eller rediger i Adobe Camera Raw for ikke-ødeleggende justering.

 1. (Valgfritt) Velg et område i bildet du vil fordele toner på.
 2. Velg Bilde > Justeringer > Fordel toner.
 3. Hvis du har merket et område i bildet, velger du hva som skal fordeles i dialogboksen, og klikker OK:

  Fordel toner kun på markert område

  Fordeler bare bildepunktene i markeringen.

  Fordel toner for hele bildet basert på markert område

  Fordeler alle bildelagene jevnt basert på bildelagene i markeringen.

Justere svart- og hvitpunkter med alternativet Automatisk

Alternativet Automatisk for Nivåer og Kurver og kommandoen Automatisk tone justerer automatisk svart- og hvitpunktet i et bilde. En del av skyggen og høylyset maskeres i hver kanal og de lyseste og mørkeste bildepunktene i hver fargekanal tilordnes til ren hvit (nivå 255) og ren svart (nivå 0). Bildepunktverdiene mellom disse omfordeles proporsjonalt. Det fører til at kontrasten i et bilde øker når du bruker Automatisk-alternativet eller Automatisk tone, fordi bildepunktverdiene utvides. Ettersom både Automatisk-alternativet og Automatisk tone justerer hver fargekanal individuelt, kan resultatet være at farger fjernes, eller at det oppstår fargeskjær.

Automatisk-alternativet og Automatisk tone gir gode resultater i bestemte bilder med en gjennomsnittsfordeling av bildepunktverdier som bare trenger en liten økning i kontrasten.

Som standard maskerer Automatisk-alternativet og Automatisk tone hvite og svarte bildepunkter med 0,1 %. Det vil si at de første 0,1 % av ytterpunktene ignoreres når de lyseste og mørkeste bildepunktene i bildet identifiseres. Standardinnstillingene for Automatisk-alternativet kan endres i dialogboksen Alternativer for automatisk fargekorrigering.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Nivåer- eller Kurver-ikonet i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag, og velg Nivåer eller Kurver. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Merk:

  Du kan velge Bilde > Automatisk tone for å bruke justeringen direkte på bildelaget. Husk imidlertid at denne metoden er automatisk og forkaster bildeinformasjon. Du kan ikke justere noen av alternativene i følgende trinn.

 2. Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) Automatisk-knappen i egenskapspanelet.

 3. Under Algoritmer i dialogboksen Alternativer for automatisk fargekorrigering velger du Forsterk hver enkelt kanals kontrast.
 4. Juster mengden skygge- og høylysverdier som maskeres, og juster målfargen for mellomtonene.
 5. Klikk OK for å ta i bruk innstillingene for Automatisk-alternativet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet