En vektormaske er en oppløsningsuavhengig bane som klipper ut innholdet i laget. Vektormasker er vanligvis mer nøyaktige enn de som er opprettet med bildepunktbasert verktøy. Du oppretter vektormasker med penn- eller formverktøyene. Se Tegne hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med penn- eller formverktøyene.

Legge til en vektormaske som viser eller skjuler hele laget

 1. Velg det laget i lagpanelet du vil legge til en vektormaske på.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette en vektormaske som viser hele laget, velger du Lag > Vektormaske > Vis alle.
  • Hvis du vil opprette en vektormaske som skjuler hele laget, velger du Lag > Vektormaske > Skjul alle.

Legge til en vektormaske som viser innholdet i en form

 1. Velg det laget i lagpanelet du vil legge til en vektormaske på.

 2. Velg en bane, eller bruk et av form- eller pennverktøyene til å tegne en midlertidig bane.

  Merk:

  Hvis du vil opprette en bane med et formverktøy, klikker du baneikonet på alternativlinjen for formverktøyet.

 3. Klikk Vektormaske-knappen i maskepanelet, eller velg Lag > Vektormaske > Gjeldende bane.

Redigere en vektormaske

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder vektormasken du vil redigere.
 2. Klikk Vektormaske-knappen i egenskapspanelet eller miniatyren i banepanelet. Endre deretter formen ved hjelp av form- eller pennverktøyene eller direktemarkøren. Se Redigere baner.

Endre tetthet for vektormaske eller kanter for uttoningsmaske

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder vektormasken.
 2. Klikk Vektormaske-knappen i egenskapspanelet.

 3. Dra glidebryteren Tetthet for å justere masketettheten, og bruk glidebryteren Uttoning til å myke opp maskekantene. Du kan se Endre masketetthet og kanter for mer informasjon.

Fjerne en vektormaske

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder vektormasken.
 2. Klikk Slett maske-knappen  i egenskapspanelet.

Deaktivere eller aktivere en vektormaske

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg vektoren som inneholder lagmasken du vil deaktivere eller aktivere, og klikk knappen Deaktiver/aktiver maske  i egenskapspanelet.
  • Skift-klikk vektormaskeminiatyren i lagpanelet.
  • Velg laget som inneholder vektormasken du vil deaktivere eller aktivere, og velg deretter Lag > Vektormaske > Deaktiver eller Lag > Vektormaske > Aktiver.

  En rød X vises over maskeminiatyren i lagpanelet når masken er deaktivert, og laginnholdet vises uten maskeeffekter.

Konvertere en vektormaske til en lagmaske

 1. Velg laget som inneholder vektormasken du ønsker å konvertere, og velg Lag > Rastrer > Vektormaske.

  Merk:

  Når du har rastrert en vektormaske, kan du ikke endre den tilbake til et vektorobjekt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet