Opprette bilder for video

Photoshop kan opprette bilder med forskjellige proporsjoner slik at de vises riktig på videoskjermer og lignende enheter. Du kan velge et bestemt videoalternativ (i dialogboksen Ny) for å kompensere for skalering når det endelige bildet bygges inn i video.

Sikre soner

Forhåndsinnstillingen Film og video oppretter også et dokument med hjelpelinjer som ikke skrives ut, men markerer de handlings- og tittelsikre områdene i bildet. Med alternativene på Størrelse-menyen kan du produsere bilder for bestemte videosystemer: NTSC, PAL eller HDTV.

Sikre soner er nyttige når du redigerer for kringkasting og videobånd. De fleste vanlige TV-apparater bruker en prosess som kalles overskanning, og som kutter en del av de ytre bildekantene slik at den midterste delen av bildet forstørres. Mengden overskanning er ikke den samme for alle TV-er. For å være sikker på at alt får plass innenfor det området som vises på de fleste TV-er, bør du holde teksten innenfor de tittelsikre margene, og alle andre viktige elementer innenfor de handlingssikre margene.

Tittel og handlingssikre soner i Photoshop
Hjelpelinjer i en forhåndsinnstilt videofilstørrelse

A. Handlingssikkert område (ytre rektangel) B. Tittelsikkert område (indre rektangel) 

Merk:

De tittelsikre og handlingssikre margene gjelder ikke for prosjekter der du lager innhold for web eller CD, fordi hele bildet vises på disse mediene.

Alternativer for forhåndsvisning

Photoshop har en visningsmodus, Korrigering av bildepunktproporsjoner, som viser bilder med angitte proporsjoner for å hjelpe deg med å opprette bilder for video. Photoshop har også en kommando for forhåndsvisning av video som lar deg forhåndsvise arbeidet umiddelbart og mer nøyaktig på en visningsenhet, for eksempel en videoskjerm. Du må ha koblet enheten til datamaskinen via FireWire (IEEE 1394) for å kunne bruke denne funksjonen. Se også Forhåndsvise dokumentet på en videoskjerm. Du finner mer informasjon om FireWire (IEEE 1394) på Apples nettsted.

Andre vurderinger

Både Adobe After Effects og Adobe Premiere Pro støtter PSD-filer som er opprettet i Photoshop. Hvis du imidlertid bruker andre film- og videoprogrammer, bør du ha følgende i tankene når du oppretter bilder for bruk i video:

 • Noen videoredigeringsprogrammer kan importere enkeltlag fra en PSD-fil med flere lag.

 • Gjennomsiktighet i en fil beholdes i noen videoredigeringsprogrammer.

 • Hvis filen bruker en lagmaske eller flere lag, trenger du kanskje ikke å slå sammen lagene, men du kan inkludere en sammenslått kopi av filen i PSD-format for å maksimere bakoverkompatibilitet.

Proporsjoner

Delbildeproporsjoner beskriver forholdet mellom bredden og høyden i dimensjonene for et bilde. Delbildeproporsjonene for DV NTSC er for eksempel 4:3 (eller bredden 4 ganger høyden 3), og delbildeproporsjonene for et vanlig bredskjermsbilde er 16:9. Noen videokameraer kan ta opp forskjellige delbildeproporsjoner. Mange kameraer som har bredskjermsmodus, bruker 16:9-formatet. Mange profesjonelle filmer er spilt inn i enda bredere format.

Sideforhold i Photoshop
Delbildeproporsjonene 4:3 (venstre), og de bredere delbildeproporsjonene 16:9 (høyre)

Bildepunktproporsjoner beskriver forholdet mellom bredden og høyden i ett enkelt bildepunkt i et delbilde. De forskjellige videostandardene bruker forskjellige bildepunktproporsjoner. Mange videostandarder for datamaskiner definerer for eksempel et 4:3-bilde som et bilde med en bredde på 640 bildepunkter og en høyde på 480 bildepunkter, noe som gir firkantede bildepunkter. Bildepunktene for datamaskinvideo i dette eksemplet bruker bildepunktproporsjonene 1:1 (firkantet), mens bildepunktene for DV NTSC bruker bildepunktproporsjonene 0,91 (ikke-firkantet). DV-bildepunkter, som alltid er rektangulære, er orientert loddrett i systemer som produserer NTSC-video, og vannrett i systemer som produserer PAL-video.

Hvis du viser rektangulære bildepunkter uendret på en skjerm med firkantede bildepunkter, vises bilder forvrengt. Sirkler forvrenges for eksempel til ovaler. På en kringkastingsskjerm, derimot, vises bildene med riktige proporsjoner fordi kringkastingsskjermer bruker rektangulære bildepunkter.

Merk:

Når du kopierer eller importerer bilder til et dokument med ikke-firkantede bildepunkter, konverterer Photoshop automatisk bildet og skalerer det til bildepunktproporsjonene for dokumentet. Bilder som importeres fra Adobe Illustrator, skaleres også riktig.

Eksempler på bildepunkt- og delbildeproporsjoner i Photoshop
Bildepunkt- og delbildeproporsjoner

A. Et 4:3-bilde med firkantede bildepunkter vist på en 4:3-skjerm (datamaskin) med firkantede bildepunkter B. Et 4:3-bilde med firkantede bildepunkter tolket riktig for visning på en 4:3-skjerm (TV) med ikke-firkantede bildepunkter C. Et 4:3-bilde med firkantede bildepunkter tolket feil for visning på en 4:3-skjerm (TV) med ikke-firkantede bildepunkter 

Opprette et bilde for bruk i video

 1. Opprett et nytt dokument.
 2. Velg forhåndsinnstillingen Film og video på rullegardinmenyen Forhåndsinnstilling i dialogboksen Ny.
 3. Velg en størrelse som passer for videosystemet der bildet skal vises.
 4. Klikk Avansert for å angi fargeprofil og bildepunktproporsjoner.

  Merk:

  Som standard åpnes dokumenter med ikke-firkantede bildepunkter med Korrigering av bildepunktproporsjoner aktivert. Denne innstillingen skalerer bildet slik det vil se ut på en utdataenhet med ikke-firkantede bildepunkter (vanligvis en videoskjerm).

 5. Hvis du vil vise bildet slik det vil se ut på en dataskjerm (firkantede bildepunkter), velger du Vis > Korrigering av bildepunktproporsjoner.
  Sirkel med Korrigering av bildepunktproporsjoner aktivert og deaktivert i Photoshop
  Sirkel i et NTSC DV-dokument (720 x 480 bildepunkter) vist på en dataskjerm (som bruker firkantede bildepunkter) med Korrigering av bildepunktproporsjoner aktivert (øverst) og Korrigering av bildepunktproporsjoner deaktivert (nederst)

  Merk:

  Du kan vise et bilde med Korrigering av bildepunktproporsjoner aktivert og deaktivert samtidig. Med bildet med ikke-firkantede bildepunkter åpent og Korrigering av bildepunktproporsjoner aktivert velger du Vindu > Ordne > Nytt vindu for [dokumentnavn]. Med det nye vinduet aktivt velger du Vis > Korrigering av bildepunktproporsjoner for å deaktivere korrigering.

 6. Hvis du har en visningsenhet, for eksempel en videoskjerm, koblet til datamaskinen via FireWire, kan du forhåndsvise dokumentet på enheten:
  • Hvis du vil angi utdataalternativer før du forhåndsviser bildet, velger du Fil > Eksporter > Videoforhåndsvisning.

  • Hvis du vil vise bildet uten å angi utdataalternativer, velger du Fil > Eksporter > Send videoforhåndsvisning til enhet.

Merk:

Når du oppretter bilder for video, kan du laste inn et sett med videoprosedyrer (følger med Photoshop) som automatiserer bestemte oppgaver, for eksempel skalering av bilder til bildepunktdimensjoner for video, og angivelse av bildepunktproporsjoner.

Laste inn videoprosedyrer

Prosedyrer automatiserer oppgaver knyttet til videobilder, som å begrense lystetthetsområde og metningsnivåer for å overholde kringkastingsstandarder, endre størrelse på og konvertere til ikke-firkantede bildepunkter for bruk i DVD-bildepresentasjoner (NTSC og PAL, standard- og bredskjermsproporsjoner), opprette en alfakanal fra alle synlige lag, justere bildeområder (spesielt tynne linjer) som kan forårsake linjesprangflimmer, og generere en tittelsikker overlapping.

 1. Velg Vindu > Prosedyrer for å vise prosedyrepanelet.
 2. Klikk trekanten øverst til høyre i panelet, og velg Videohandlinger på menyen.

Justere bildepunktproporsjoner

Du kan opprette egendefinerte bildepunktproporsjoner i eksisterende dokument, eller du kan slette eller tilbakestille tidligere tildelte bildepunktproporsjoner for et dokument.

Tilordne bildepunktproporsjoner til et eksisterende dokument

 1. Med et dokument åpent velger du Vis > Bildepunktproporsjoner, og deretter velger du bildepunktproporsjoner som er kompatible med videoformatet som skal brukes med Photoshop-filen.

Opprette egendefinerte bildepunktproporsjoner

 1. Med et dokument åpent velger du Vis > Bildepunktproporsjoner > Egendefinerte bildepunktproporsjoner.
 2. I dialogboksen Lagre bildepunktproporsjoner skriver du inn en verdi i tekstboksen Faktor, gir de egendefinerte bildepunktproporsjonene et navn og klikker OK.

  De nye egendefinerte bildepunktproporsjonene vises både på menyen Bildepunktproporsjoner i dialogboksen Ny og på menyen under Vis > Bildepunktproporsjoner.

Slette bildepunktproporsjoner

 1. Med dokumentet åpent velger du Vis > Bildepunktproporsjoner > Slett bildepunktproporsjoner.
 2. På menyen Bildepunktproporsjoner i dialogboksen Slett bildepunktproporsjoner velger du elementet du vil slette, og klikker Slett.

Tilbakestille bildepunktproporsjoner

 1. Med dokumentet åpent velger du Vis > Bildepunktproporsjoner > Tilbakestill bildepunktproporsjoner.
 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen som åpnes:

  Tilføy

  Erstatter gjeldende bildepunktproporsjoner med standardverdiene pluss eventuelle egendefinerte bildepunktproporsjoner. Dette alternativet er nyttig når du har slettet en standardverdi og vil gjenopprette verdien på menyen, men beholde eventuelle egendefinerte verdier.

  OK

  Erstatter gjeldende bildepunktproporsjoner med standardverdiene. Egendefinerte bildepunktproporsjoner fjernes.

  Avbryt

  Avbryter kommandoen.

Klargjøre bilder for bruk i After Effects

Du kan importere en Photoshop-fil (PSD) direkte til et After Effects-prosjekt, og du kan velge om du vil beholde individuelle lag, lagstiler, gjennomsiktige områder og lagmasker, samt justeringslag (beholder enkeltelementer for animasjon).

 

Merk:Adobe Effects benytter RGB-modus, og du bør også jobbe i denne modusen for best mulig resultat. After Effects CS3 og nyere versjoner kan konvertere filer fra CMYK til RGB. After Effects 7 og eldre kan ikke utføre denne handlingen.

Før du eksporterer en lagvis Photoshop-fil for bruk i After Effects, bør du gjøre følgende for å redusere forhåndsvisnings- og gjengivelsestiden, og for å unngå problemer under importering og oppdatering av Photoshop-lag.

 

 • Organisere og gi navn til lag. Hvis du endrer et lagnavn eller sletter et lag i et Photoshop-dokument etter at du har importert det til After Effects, vil ikke After Effects finne laget. Prosjektpanelet i After Effects angir laget som manglende. (Du kan også gruppere lag til smarte objekter. Eksempel: Hvis du har brukt et sett med lag til å opprette et forgrunnsobjekt, og et sett med lag til å opprette en bakgrunn, kan du gruppere hver(t) av dem som ett smart objekt og enkelt animere det ene slik at det glir inn foran det andre.)
 • Kontroller at hvert lag har et unikt navn. Dupliserte lagnavn kan skape forvirring.
 • Velg Alltid på menyen Maksimer PSD- og PSB-filkompatibilitet i innstillingsdialogboksen for filbehandling.
 • Bruk de aktuelle forhåndsinnstilte bildepunktdimensjonene for video og film i dialogboksen Nytt dokument.
 • Korriger om nødvendig farge, skalering, beskjæring m.m. i Photoshop, slik at After Effects ikke trenger å gjøre ekstra bildebehandlingsarbeid. (Du kan også tildele bildet en fargeprofil som svarer til utdatatypen som skal brukes, for eksempel Rec. 601 NTSC eller Rec. 709. After Effects kan lese innebygde fargeprofiler og tolke fargene i bildet tilsvarende. Hvis du vil ha mer informasjon om fargeprofiler, kan du se Arbeide med fargeprofiler.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet