Tilpasse rektangler og avrundede rektangler

Du kan justere dimensjon og plassering for et rektangel. Du kan også justere hjørneradier for avrundede rektangelformer etter at de har blitt tegnet i Photoshop. Hvert hjørne kan justeres uavhengig, og justeringer kan gjøres samtidig for rektangler på flere lag.

Video | Designforbedringer i Photoshop

Video | Designforbedringer i Photoshop
Rafael Concepcion går gjennom flere av designforbedringene i Photoshop, inkludert flerbanemerking, redigering av avrundede hjørner for former og integreringen av Behance.
Rafael Concepcion

Merk:

Hvis du velger flere rektangler, vil verdien for det øverste rektanglet vises i Egenskap-panelet. Verdiene du angir, vil brukes på alle valgte rektangler.

 1. Bruk Banemerkingsverktøyet til å merke ett eller flere rektangler eller avrundede rektangler.

 2. Hvis du vil endre dimensjonene for et rektangel, angir du verdier i B- eller H-boksen i Egenskap-panelet eller på alternativlinjen.

  Hvis du ikke vil beholde proporsjonene for bredde og høyde, klikker du på koblingsikonet på alternativlinjen for å bryte koblingen mellom bredde og høyde.

 3. Gjør ett av følgende for å endre plasseringen til et rektangel:

  • Flytt innholdet i laget ved bruk av Flytt-verktøyet.
  • Dra rektanglet ved bruk av Banemerkingsverktøyet.
  • Angi bildepunktkoordinatene i tekstboksene X og Y i Egenskap-panelet.
 4. Gjør ett av følgende i Egenskap-panelet for å endre hjørneradiusen:

  • Angi verdier i tekstboksene for å justere hjørneradier individuelt.
  • Angi en verdi i tekstboksen Radius for å justere alle hjørner med samme radius.

  Merk:

  I Egenskap-panelet kan du også plassere pekere over et hjørneikon og skrubbe mot venstre eller høyre for å angi en radiusverdi.

Alternativer for Angi formstrøktype

 1. Bruk Banemerkingsverktøyet til å merke formen som du vil endre bane for.

 2. Klikk menyikonet Angi formstrøktypeEgenskap-panelet eller på alternativlinjen for å åpne Strøkalternativer-panelet.

 3. Gjør ett av følgende i Strøkalternativer-panelet:

  • Velg strøktypen du vil bruke.
  • Klikk Juster-ikonet og velg et alternativ for å angi plasseringen av strøket i forhold til banen.
  • Klikk Endepunkter-ikonet og velg en endepunktstil for å angi utseende for begge endene av banen:

  Kantet endepunkt Oppretter kantede ender som ender ved endepunktene.

  Avrundet endepunkt Oppretter halvrunde ender som strekker seg tilsvarende halve strøkbredden utover endepunktene.

  Firkantet endepunkt Oppretter kantede ender som strekker seg tilsvarende halve strøkbredden utover endepunktene. Du bruker dette valget til å forlenge strektykkelsen jevnt i alle retninger rundt banen.

  Merk: Husk at endepunktene ikke vil vises med mindre banen er åpnet. Endeformer er enklere å se hvis du bruker tykkere streker.

  • Klikk Hjørne-ikonet til visningen av strøk ved hjørnepunkter:

  Spisst hjørne Oppretter spisse hjørner som strekker seg utover endepunktet når spissens lengde er innenfor grensen for avskjæring.

  Avrundet hjørne Oppretter avrundede hjørner som strekker seg tilsvarende halve strøkbredden utover endepunktene.

  Avskåret hjørne Oppretter kantede hjørner som støter opp ved endepunktene.

  Merk: Spisser er, som endepunkter, enklere å se ved tykkere streker.

Lagre strøkinnstillinger

Etter at du har angitt formstrøkalternativer i Strøkalternativer-panelet, kan du lagre den nyopprettede strøktypen for senere bruk.

 1. Klikk utstyrsikonet i øvre høyre hjørne av Strøkalternativer-panelet og velg Lagre strøk.

Kopier og lim inn formstrøkinnstillinger

Etter at du har angitt formstrøkalternativer kan du bruke innstillingen på en annen form ved å kopiere og lime inn.

 1. Klikk utstyrsikonet i øvre høyre hjørne av Strøkalternativer-panelet og velg Kopier strøkdetaljer.

 2. Merk formen du vil endre.

 3. Klikk menyikonet Angi formstrøktypeEgenskap-panelet eller på alternativlinjen for å åpne Strøkalternativer-panelet.

 4. Klikk utstyrsikonet i øvre høyre hjørne av Strøkalternativer-panelet og velg Lim inn strøkdetaljer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet