Markere med lassoverktøyet

Lassoverktøyet er nyttig når du skal tegne frihåndssegmenter for en markeringsramme.

 1. Velg lassoverktøyet og angi alternativene for uttoning og utjevning på alternativlinjen. (Se Gjøre markeringskanter mykere.)

 2. Du kan legge til, trekke fra eller snitte med en eksisterende markering. Dette gjør du ved å klikke på den relevante knappen på alternativlinjen.
  Markeringsalternativer i Photoshop
  Markeringsalternativer

  A. Ny B. Legg til i C. Trekk fra D. Snitt med 
 3. Gjør ett av følgende:
  • Dra for å tegne en markeringsramme med frihånd.
  • Du bytter mellom frihånd og rette segmenter ved å trykke på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac), og deretter klikke der du vil at segmentene skal begynne og slutte. (Du visker ut nylig opptegnede rette segmenter ved å holde nede Delete-tasten.)
 4. Du lukker markeringsrammen ved å slippe opp museknappen uten å holde nede Alt eller Tilvalg.
 5. (Valgfritt) Klikk på Finjuster kant hvis du vil justere markeringsrammen enda mer nøyaktig. Se Finjustere markeringskanter.

Markere med det mangekantede lassoverktøyet

Det mangekantede lassoverktøyet er nyttig når du skal tegne rettkantede segmenter for en markeringsramme.

 1. Velg det mangekantede lassoverktøyet , og velg alternativer.
 2. Velg ett av markeringsalternativene på alternativlinjen.
  Markeringsalternativer i Photoshop
  Markeringsalternativer

  A. Ny B. Legg til i C. Trekk fra D. Snitt med 
 3. (Valgfritt) Angi uttoning og utjevning på alternativlinjen. Se Gjøre markeringskanter mykere.

 4. Klikk i bildet for å angi startpunktet.
 5. Gjør noe av de følgende:
  • Hvis du vil tegne et rett segment, plasserer du pekeren der du vil at det første rette segmentet skal slutte, og klikker. Fortsett med å klikke for å angi sluttpunkter for senere segmenter.
  • Hvis du vil tegne en rett linje med multiplum av 45°, holder du nede Skift mens du beveger musen for å klikke neste segment.
  • Du kan tegne et frihåndssegment ved å holde nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og dra. Når du er ferdig, slipper du Alt eller Tilvalg og museknappen.
  • Hvis du vil viske ut rette segmenter du nettopp har tegnet, trykker du Delete-tasten.
 6. Lukke markeringsrammen:
  • Plasser pekeren for det mangekantede lassoverktøyet over startpunktet (en lukket sirkel vises ved siden av pekeren), og klikk.
  • Hvis pekeren ikke er over startpunktet, dobbeltklikker du pekeren for det mangekantede lassoverktøyet eller Ctrl-klikker (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS).
 7. (Valgfritt) Klikk Finjuster kant hvis du vil justere markeringsrammen enda mer nøyaktig. Se Finjustere markeringskanter.

Markere med det magnetiske lassoverktøyet

Når du bruker det magnetiske lassoverktøyet , festes rammen til kantene på definerte områder i bildet. Det magnetiske lassoverktøyet er ikke tilgjengelig for bilder med 32 biter per kanal.

Merk:

Det magnetiske lassoverktøyet er spesielt nyttig for rask merking av objekter med komplekse kanter mot bakgrunner med stor kontrast.

 1. Velg det magnetiske lassoverktøyet.
 2. Velg ett av markeringsalternativene på alternativlinjen.
  Markeringsalternativer i Photoshop
  Markeringsalternativer

  A. Ny B. Legg til i C. Trekk fra D. Snitt med 
 3. (Valgfritt) Angi uttoning og utjevning på alternativlinjen. Se Gjøre markeringskanter mykere.

 4. Angi det du vil av følgende alternativer:

  Bredde

  Hvis du vil angi en sporingsbredde, angir du en bildepunktverdi for Bredde. Det magnetiske lassoverktøyet finner bare kanter innenfor den angitte avstanden fra pekeren.

  Merk:

  Hvis du vil endre lassomarkøren til å angi lassobredden, trykker du CAPS LOCK-tasten. Du kan endre pekeren mens verktøyet er valgt, men ikke i bruk. Trykk punktum (.) for å øke kantbredden for den magnetiske lassoen med 1 bildepunkt. Trykk komma (,) for å redusere bredden med 1 bildepunkt.

  Kontrast

  Hvis du vil angi lassofølsomheten for kanter i bildet, skriver du inn en verdi mellom 1 og 100 % for Kontrast. En høyere verdi finner bare kanter som står i skarp kontrast til omgivelsene, mens en lavere verdi finner kanter med lavere kontrast.

  Frekvens

  Hvis du vil angi frekvensen som lassoen bruker til å angi festepunkter, angir du en verdi mellom 0 og 100 for Frekvens. En høyere verdi forankrer markeringsrammen raskere.

  Merk:

  På et bilde med veldefinerte rammer kan du prøve med større bredde og høyere kantkontrast og spore rammen sånn noenlunde. På et bilde med mykere kanter kan du prøve smal bredde og lav kantkontrast og spore rammen mer nøyaktig.

  Pennetrykk

  Hvis du arbeider med et penntegnebrett, aktiverer eller deaktiverer du Pennetrykk. Når alternativet er valgt, vil en økning i pennetrykket redusere kantbredden.

 5. Klikk i bildet for å angi startpunktet. Festepunkter forankrer markeringsrammen til stedet.
 6. Slipp opp museknappen eller hold den nede, og flytt deretter markøren langs kanten du vil spore.

  Det nyeste segmentet i markeringsrammen forblir aktivt. Når du flytter pekeren, festes det aktive segmentet til den sterkeste kanten i bildet, basert på sporingsbredden som er angitt på alternativlinjen. Det magnetiske lassoverktøyet legger med jevne mellomrom til festepunkter i markeringsrammen for å forankre tidligere segmenter.

 7. Hvis rammen ikke festes til ønsket kant, klikker du én gang for å legge til et festepunkt manuelt. Fortsett å spore kanten, og legg til festepunkter etter behov.
  Festepunktene forankrer markeringsrammen til kantene i Photoshop
  Festepunkter forankrer markeringsrammen til kantene

 8. Hvis du vil bytte midlertidig til de andre lassoverktøyene, gjør du ett av følgende:
  • Hvis du vil aktivere lassoverktøyet, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og drar uten å holde museknappen nede.
  • Hvis du vil aktivere det mangekantede lassoverktøyet, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og klikker.
 9. Hvis du vil viske ut segmenter og festepunkter du nettopp har tegnet, trykker du DEL-tasten til du har visket ut festepunktene for det ønskede segmentet.
 10. Lukke markeringsrammen:
  • Hvis du vil lukke rammen med et magnetisk segment, dobbeltklikker du eller trykker Enter- eller Retur-tasten. (Hvis du vil lukke rammen manuelt, drar du tilbake over startpunktet og klikker.)
  • Hvis du vil lukke rammen med et rett segment, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og dobbeltklikker.
 11. (Valgfritt) Klikk Finjuster kant hvis du vil justere markeringsrammen enda mer nøyaktig. Se Finjustere markeringskanter.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet