Opprette og redigere en hurtigmaske

Hvis du vil bruke hurtigmaskemodus til å opprette og endre markeringer raskt, starter du med en markering og legger deretter til i eller trekker fra den for å opprette masken. Du kan også opprette hele masken i hurtigmaskemodus. Farge skiller de beskyttede og ubeskyttede områdene. Når du går ut av hurtigmaskemodus, blir de ubeskyttede områdene til en markering.

Merk:

En midlertidig hurtigmaskekanal vises i kanalpanelet når du arbeider i hurtigmaskemodus. All maskeredigering gjøres imidlertid i bildevinduet.

 1. Bruk et markeringsverktøy til å merke bildesegmentet du vil endre.
 2. Klikk knappen for hurtigmaskemodus  i verktøykassen.

  En fargeoverlapping (som ligner på en rødmaske) dekker og beskytter området utenfor markeringen. Merkede områder beskyttes ikke av denne masken. Som standard fargelegges det beskyttede området med et rødt, 50 % ugjennomsiktig overlapping i hurtigmaskemodus.

  Standardmodus og hurtigmaskemodus i Photoshop
  Velge i standardmodus og hurtigmaskemodus

  A. Standardmodus B. Hurtigmaskemodus C. Valgte bildepunkter vises som hvitt i kanalminiatyren D. Rødmaskeoverlapping beskytter områder utenfor markeringen, og umerkede bildepunkter vises som svart i kanalminiatyren 
 3. Hvis du vil redigere masken, velger du et maleverktøy i verktøykassen. Fargekartene i verktøykassen blir automatisk svarte og hvite.
 4. Mal med hvitt for å merke mer av et bilde (fargeoverlappingen fjernes fra hvitmalte områder). Fjern merkingen av områder ved å male over dem med svart (fargeoverlappingen dekker svartmalte områder). Hvis du maler med grått eller en annen farge, opprettes et halvgjennomsiktig område. Dette er nyttig for uttonings- eller utjevningseffekter. (Halvgjennomsiktige områder vises kanskje ikke som merket når du avslutter hurtigmaskemodus, men de er det.)

  Male i hurtigmaskemodus i Photoshop
  Male i hurtigmaskemodus

  A. Opprinnelig markering og hurtigmaskemodus med grønt valgt som maskefarge B. Hvis du maler med hvitt i hurtigmaskemodus, blir markeringen større C. Hvis du maler med svart i hurtigmaskemodus, blir markeringen mindre 
 5. Klikk standardmodusknappen  i verktøykassen for å deaktivere hurtigmasken og gå tilbake til det opprinnelige bildet. En markeringsramme omslutter nå det ubeskyttede området av hurtigmasken.

  Hvis en uttonet maske konverteres til en markering, går grenselinjen halvveis mellom de svarte og hvite bildepunktene i maskegraderingen. Markeringsrammen angir overgangen mellom bildepunkter som er mindre enn 50 % merket, og de som er mer enn 50 % merket.

 6. Gjør ønskede endringer i bildet. Endringene gjelder bare det merkede området.
 7. Velg Valg > Fjern markering for å fjerne merkingen av markeringen.

  Merk:

  Du kan konvertere denne midlertidige masken til en permanent alfakanal ved å bytte til standardmodus og velge Marker > Lagre markering.

Endre hurtigmaskealternativer

 1. Dobbeltklikk knappen for hurtigmaskemodus  i verktøykassen.
 2. Velg blant følgende visningsalternativer:

  Maskerte områder

  Angir maskerte områder som svarte (ugjennomsiktige) og merkede områder som hvite (gjennomsiktige). Hvis du maler med svart, forstørres det maskerte området. Hvis du maler med hvitt, forstørres det merkede området. Når dette alternativet er valgt, vises hurtigmaskeknappen i verktøykassen som en hvit sirkel på grå bakgrunn .

  Markerte områder

  Angir maskerte områder som hvite (gjennomsiktige) og merkede områder som svarte (ugjennomsiktige). Hvis du maler med hvitt, forstørres det maskerte området. Hvis du maler med svart, forstørres det merkede området. Når dette alternativet er valgt, vises hurtigmaskeknappen i verktøykassen som en grå sirkel på hvit bakgrunn .

  Merk:

  ALT-klikk (Windows) eller TILVALG-klikk (Mac OS) knappen for hurtigmaskemodus for å veksle mellom alternativene for maskerte områder og merkede områder for hurtigmasker.

 3. Hvis du vil velge en ny maskefarge, klikker du fargeboksen og velger en ny farge.
 4. Angi en verdi mellom 0 % og 100 % hvis du vil endre tettheten.

  Både farge- og tetthetsinnstillingene påvirker bare utseendet til masken og har ingen innvirkning på måten underliggende områder beskyttes på. Hvis du endrer disse innstillingene, kan masken bli mer synlig mot fargene i bildet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet