Fylle baner med farger

En bane laget med pennverktøyet blir ikke et bildeelement før du lager strøk eller fyll på den. Med kommandoen Fyll bane kan du fylle en bane med bildepunkter med en angitt farge, en bildestatus, et mønster eller et fyllag.

Bane som er merket og fylt i Adobe Photoshop
Bane som er merket (venstre), og fylt (høyre)

Merk:

Når du fyller en bane, vises fargeverdiene i det aktive laget. Pass på at et standardlag eller bakgrunnslag er aktivert før du fullfører trinnene nedenfor. (Du kan ikke fylle en bane dersom en maske, tekst, fyll, justering eller et smart objekt er aktivert.)

Fylle en bane ved hjelp av gjeldende innstillinger for Fyll bane

 1. Merk banen i banepanelet.
 2. Klikk Fyll bane-knappen  nederst i banepanelet.

Fylle en bane og angi alternativer

 1. Merk banen i banepanelet.
 2. Fyll banen:
  • Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) Fyll bane-knappen nederst i banepanelet.

  • Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) banen til Fyll bane-knappen.

  • Velg Fyll bane på banepanelmenyen. Hvis den merkede banen er en banekomponent, endres denne kommandoen til Fyll delbane.

 3. For Bruk velger du innholdet i fyllet. (Se Fylle en markering eller et lag med en farge.)
 4. Angi en tetthet for fyllet. Bruk en lav prosentandel for å gjøre fyllet mer gjennomsiktig. Innstillingen 100 % gjør fyllet ugjennomsiktig.
 5. Velg en overgangsmodus for fyllet. (Se Beskrivelser av overgangsmodus.)

  Moduslisten inneholder en slettemodus du kan bruke til å fjerne gjennomsiktigheten. Du må arbeide i et annet lag enn bakgrunnen for å kunne bruke dette alternativet.

 6. Velg Behold gjennomsiktighet hvis du vil begrense fyllet til lagområder som inneholder bildepunkter. (Se Låse lag.)
 7. Velg et gjengivelsesalternativ:

  Uttoningsradius

  Angir hvor langt uttoningskanten strekker seg inn i og utenfor markeringsrammen. Skriv inn en verdi i bildepunkter.

  Utjevnet

  Lager en finere overgang mellom bildepunktene i markeringen og de omkringliggende bildepunktene ved å delvis fylle kantbildepunktene i markeringen.

  Se Gjøre kantene på markeringer mykere for mer informasjon om disse alternativene.

 8. Klikk OK.

Tegne langs baner med farger

Kommandoen Tegn langs bane maler rammen for en bane. Med kommandoen Tegn langs bane kan du opprette et malingsstrøk (med de gjeldende innstillingene for maleverktøyene) som følger alle baner. Dette er en helt annen kommando enn Strøk, som ikke imiterer effekten til noen av maleverktøyene.

Merk:

Når du tegner langs en bane, vises fargeverdiene i det aktive laget. Pass på at et standardlag eller bakgrunnslag er aktivert før du fullfører trinnene nedenfor. (Du kan ikke tegne langs en bane dersom en maske, tekst, fyll, justering eller et smart objekt er aktivert.)

Bane som er merket og malt i Adobe Photoshop
Bane som er merket (venstre), og malt (høyre)

Tegne langs en bane ved hjelp av gjeldende alternativer for Tegn langs bane

 1. Merk banen i banepanelet.
 2. Klikk knappen Tegn langs bane  nederst i banepanelet. Hver gang du klikker Tegn langs bane, bygges tettheten for strøket opp, og i noen tilfeller vil det se tykkere ut, avhengig av gjeldende penselalternativer.

Tegne langs en bane og angi alternativer

 1. Merk banen i banepanelet.
 2. Velg det male- eller redigeringsverktøyet du vil tegne langs banen med. Angi verktøyalternativer på alternativlinjen, og velg en pensel.

  Hvis du vil ha informasjon om bestemte verktøyinnstillinger, kan du se Gni ut bildeområder og Maleverktøy, -alternativer og -paneler.

 3. Hvis du vil tegne langs banen, gjør du ett av følgende:
  • Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) knappen Tegn langs bane  nederst i banepanelet.

  • Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) banen til knappen Tegn langs bane.

  • Velg Tegn langs bane på banepanelmenyen. Hvis den merkede banen er en banekomponent, endres denne kommandoen til Tegn langs delbane.

 4. Dersom du ikke valgte et verktøy i trinn 2, velger du et verktøy i dialogboksen Tegn langs bane. Velg Simuler trykk for å simulere håndmalte strøk. Alternativt kan du fjerne avkrysningen for dette alternativet for å skape mer lineære og jevne strøk.
 5. Klikk OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet