Skjermkorrektur av farger

I en vanlig publiseringsarbeidsflyt trykker du et prøvetrykk av dokumentet for å se hvordan fargene blir seende ut når de gjengis på en bestemt utenhet. I en fargehåndteringsarbeidsflyt kan du ved hjelp av det høye presisjonsnivået i fargeprofilene foreta trykkfargesimulering av dokumentet direkte på skjermen. Du kan se hvordan dokumentfargene blir seende ut når de gjengis på en bestemt utenhet, ved hjelp av en forhåndsvisning på skjermen.

Husk at graden av nøyaktighet ved trykkfargesimulering avhenger av skjermkvaliteten, profilene for skjermen og utenhetene samt lysforholdene i arbeidsmiljøet.

Merk:

Trykkfargesimulering alene er ikke nok til å se hvordan overtrykk blir seende ut ved trykk i en offsetpresse. Hvis du arbeider med dokumenter som inneholder overtrykk, aktiverer du Forhåndsvisning av overtrykk (InDesign) eller Overprint Preview (Illustrator) slik at du får en nøyaktig forhåndsvisning av overtrykk i en trykkfargesimulering. I Acrobat brukes alternativet Forhåndsvisning av overtrykk automatisk.

Bruke trykkfargesimulering i forhåndsvisning av sluttdokumentet på skjermen

A. Dokumentet opprettes med fargen til arbeidsområdet. B. Fargeverdier i dokumentet oversettes til fargeområdet i den valgte trykkfargesimuleringsprofilen (vanligvis profilen for utenheten). C. Trykkfargesimuleringsprofilens tolking av fargeverdiene i dokumentet vises på skjermen. 

Skjermkorrektur av farger

 1. Velg Vis > Innstillinger for prøvetrykk, og gjør ett av følgende:
  • Velg et forvalg som tilsvarer trykkeforholdene du simulerer.
  • Velg Egendefinert (Photoshop og InDesign) eller Customize (Illustrator) hvis du vil opprette et egendefinert prøvetrykkoppsett for bestemte trykkeforhold. Dette alternativet anbefales hvis du vil ha en mest mulig nøyaktig forhåndsvisning av den ferdige trykksaken.
 2. Velg Vis > Korrekturfarger for å aktivere/deaktivere trykkfargesimulering på skjermen. Hvis du har aktivert trykkfargesimulering, vises det en hake ved siden av kommandoen Trykkfargesimulering av farger (InDesign), Korrekturfarger (Photoshop) eller Proof Colors (Illustrator), og navnet på den forvalgte trykkfargesimuleringen eller profilen vises øverst i dokumentvinduet.

Merk:

Hvis du vil sammenligne fargene i originalbildet med fargene i trykkfargesimuleringen, åpner du dokumentet i et nytt vindu før du definerer trykkfargesimuleringen.

Forhåndsinnstillinger for trykkfargesimulering

Jobbe med CMYK Lager en trykkfargesimulering ved hjelp av gjeldende CMYK-arbeidsområde i henhold til innstillingene i dialogboksen Fargeinnstillinger.

CMYK i dokument (InDesign) Lager en trykkfargesimulering ved hjelp av CMYK-profilen for dokumentet.

Gjeldende cyan plate, gjeldende magenta plate, gjeldende gul plate, gjeldende svart plate eller gjeldende CMY-plater (Photoshop) Lager en trykkfargesimulering av bestemte CMYK-blekkfarger ved hjelp av det gjeldende CMYK-arbeidsområdet.

Eldre Macintosh RGB (Photoshop og Illustrator) Lager en trykkfargesimulering av farger som simulerer Mac OS 10.5 og tidligere.

Internett-standard RGB (Photoshop og Illustrator) Lager en trykkfargesimulering av farger som simulerer Windows og Mac OS 10.6 og tidligere.

Skjerm-RGB (Photoshop og Illustrator) Lager en trykkfargesimulering for RGB-farger med gjeldende skjermprofil som profilen for trykkfargesimuleringen.

Merk:

Alternativene for eldre Macintosh, Internett-standard og skjerm-RGB forutsetter at den simulerte enheten viser dokumentet uten bruk av fargebehandling. Disse alternativene er ikke tilgjengelige for Lab- eller CMYK-dokumenter.

Fargeblindhet (Photoshop og Illustrator) Lager en trykkfargesimulering med farger som er synlige for en fargeblind person. De to alternativene for trykkfargesimulering, Protanopia og Deuteranopia, gir en omtrentlig fargeoppfatning for de vanligste typene fargeblindhet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Trykkfargesimulering for fargeblindhet (Photoshop og Illustrator).

Alternativer for egendefinert trykkfargesimulering

Enhet som skal simuleres Angir fargeprofilen for enheten du vil lage trykkfargesimulering for. Hvor nyttig den valgte profilen er, avhenger av hvor nøyaktig den beskriver enhetens funksjon. Ofte gir egendefinerte profiler for bestemte papir- og skriverkombinasjoner den mest nøyaktige trykkfargesimuleringen.

Beholde CMYK-tall eller Beholde RGB-tall Simulerer hvordan fargene vises uten å bli konvertert til utenhetens fargerom. Dette alternativet er mest nyttig når du følger en sikker CMYK-arbeidsflyt.

Gjengivelsesvalg (Photoshop og Illustrator) Med dette alternativet kan du angi en gjengivelsesform for fargekonvertering til enheten du prøver å simulere når alternativet Bevar verdier er deaktivert.

Bruk kompensering for svartpunkt (Photoshop) Angir at skyggeeffekten i bildet skal beholdes ved å simulere hele det dynamiske området for utenheten. Velg dette alternativet hvis du har tenkt å bruke kompensering for svartpunkt ved trykking (anbefales i de fleste tilfeller).

Simuler farge på papir Simulerer hvitfargen på papiret i henhold til profilen for trykkfargesimulering. Ikke alle profiler støtter dette alternativet.

Simuler svart blekk Simulerer den mørkegrå trykkfargen som en rekke skrivere avgir i stedet for rent svart, i henhold til profilen for trykkfargesimulering. Ikke alle profiler støtter dette alternativet.

Merk:

Hvis du vil bruke det egendefinerte oppsettet for trykkfargesimulering som standardoppsett for trykkfargesimulering av dokumenter i Photoshop, lukker du alle dokumentvinduer før du velger Vis > Korrekturoppsett > Egendefinert.

Trykkfargesimulering for fargeblindhet (Photoshop og Illustrator)

CUD (Color Universal Design) sikrer at grafisk informasjon gjengis nøyaktig for personer med ulike typer fargesyn, inkludert fargeblinde personer. Flere land har retningslinjer som krever at grafikk i offentlige områder er CUD-kompatibel.

De vanligste typene fargeblindhet er protanopia (redusert følsomhet for rød) og deuteranopia (redusert følsomhet for grønn). Omtrent en tredjedel av fargeblinde personer har et sterkt nedsatt fargesyn, mens de øvrige har mildere former for fargeblindhet.

Justere design for fargeblindhet

A. Opprinnelig bilde B. Også for fargeblinde C. Optimalisert utforming 

Slik finner du ut om et dokument er CUD-kompatibelt:

 1. Konverter dokumentet til RGB-fargemodus, som gir den mest nøyaktige trykkfargesimuleringen for fargeblindhet.
 2. (Alternativt) Hvis du samtidig vil vise det opprinnelige dokumentet og en trykkfargesimulering, velger du Window > New Window (Illustrator) eller Vindu > Ordne (Photoshop).
 3. Velg Vis > Korrekturoppsett > Fargeblindhet, og velg deretter type protanopia eller type deuteranopia. (Kontroller dokumentet for CUD-kompatibilitet i begge visningene.)

Merk:

I Photoshop kan du skrive ut korrekturen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du søke etter "Skrive ut et prøvetrykk" i hjelpen i Photoshop.

Hvis det er vanskelig å skille objekter fra hverandre på prøvetrykk for fargeblinde, justerer du oppsettet ved å gjøre noe av følgende:

 • Endre lysstyrken eller kuløren for fargen:

  • Helt rødt har en tendens til å se mørkt og grumsete ut, mens oransjerødt er lettere å oppfatte.

  • Blågrønt er mindre forvirrende enn gulgrønt.

  • Grått kan forveksles med magenta, lys rosa, lys grønt eller smaragdgrønt.

  • Unngå følgende fargekombinasjoner: rødt og grønt, gult og skarpt grønt, lys blått og rosa, mørk blått og fiolett.

  • Unngå røde elementer på mørk bakgrunn eller hvite elementer på gule eller oransje-røde bakgrunner.

 • Bruk forskjellige mønstre eller former.

 • Legg til hvite, svarte eller mørke kanter rundt fargegrensene.

 • Bruk forskjellige skriftfamilier eller -stiler.

Lagre eller laste inn standard korrekturoppsett (Photoshop), innstillinger for prøvetrykk (InDesign)

 1. Velg Vis > Korrekturoppsett (Photoshop) eller Innstillinger for prøvetrykk (InDesign) > Egendefinert.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil arkivere et egendefinert oppsett for trykkfargesimulering, klikker du på Lagre. Hvis du vil vise det nye forvalget under Vis > Korrekturoppsett, lagrer du den på standardplasseringen.

  • Hvis du vil laste inn et egendefinert oppsett for trykkfargesimulering, klikker du Last inn.

Trykkfargesimulering av farger (Acrobat)

 1. Gjør ett av følgende, avhengig av din versjon av Acrobat:
  • (Acrobat 9) Velg Avansert > Trykkeriarbeid > Forhåndsvisning av utskrift.

  • (Acrobat X) Velg Verktøy > Trykkeriarbeid > Forhåndsvisning av utskrift.

 2. Velg fargeprofil for en bestemt utdataenhet fra Simuleringsprofil-menyen.
 3. Velg et alternativ for trykkfargesimulering:

  Simuler svart blekk Simulerer den mørkegrå trykkfargen som en rekke skrivere avgir i stedet for rent svart, i henhold til profilen for trykkfargesimulering. Ikke alle profiler støtter dette alternativet.

  Simuler farge på papir Simulerer hvitfargen på papiret i henhold til profilen for trykkfargesimulering. Ikke alle profiler støtter dette alternativet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet