Plassere med linjalverktøyet

Linjalverktøyet  hjelper deg med å plassere bilder eller elementer nøyaktig. Linjalverktøyet beregner avstanden mellom to punkter hvor som helst i arbeidsområdet. Når du måler fra ett punkt til et annet, tegnes en linje som ikke skrives ut, og alternativlinjen og infopanelet viser følgende informasjon:

 • Startposisjonen (X og Y)

 • Den vannrette (B) og loddrette (H) avstanden fra x- og y-aksen

 • Vinkelen målt i forhold til aksen (V)

 • Den totale lengden (D1)

 • De to lengdene (D1 og D2) når du bruker en vinkelmåler

  Alle målene, unntatt vinkelen, beregnes i den målenheten som er angitt i innstillingsdialogboksen Målenheter og linjaler.

  Hvis dokumentet har en eksisterende målelinje, vises den hvis du velger linjalverktøyet.

Måle mellom to punkter

 1. Velg linjalverktøyet . (Hvis linjalen ikke er synlig, holder du nede pipetteverktøyet.)
 2. Dra fra startpunktet til sluttpunktet. Hold nede Skift-tasten for å begrense verktøyet til trinn på 45°.
 3. Hvis du vil opprette en vinkelmåler fra en eksisterende målelinje, Alt-drar (Windows) eller Tilvalg-drar (Mac OS) du i en vinkel fra den ene enden av målelinjen, eller du dobbeltklikker linjen og drar. Hold nede Skift-tasten for å begrense verktøyet til trinn på 45°.

Redigere en målelinje

 1. Velg linjalverktøyet .
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil endre størrelse på linjen, drar du én ende av en eksisterende målelinje.

  • Hvis du vil flytte linjen, plasserer du pekeren på linjen, men borte fra begge sluttpunktene, og drar linjen.

  • Hvis du vil fjerne linjen, plasserer du pekeren unna sluttpunktene på linjen og drar linjen ut av bildet, eller du klikker Fjern på alternativlinjen for verktøyet.

  Merk:

  Du kan dra ut en målelinje på et bildeelement som skal være vannrett eller loddrett, og deretter velge Bilde > Bilderotering > Vilkårlig. Den riktige rotasjonsvinkelen for å rette opp bildet angis automatisk i dialogboksen Roter arbeidsområde.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet