Om spotfarger

Spotfarger er spesielle forhåndsblandede farger som brukes i stedet for, eller i tillegg til, CMYK-prosessfarger. Hver spotfarge krever sin egen trykkplate i trykkpressen. (Ettersom et ferniss krever en egen plate, regnes dette også som en spotfarge.)

Hvis du vil trykke et bilde med spotfarger, må du opprette spotkanaler der fargene skal lagres. Hvis du vil eksportere spotkanaler, lagrer du filen i DCS 2.0-format eller i PDF-format.

Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med spotfarger:

 • Hvis du har spotfargegrafikk med skarpe kanter som fortrenger det underliggende bildet, bør du vurdere å opprette andre tegninger i et sideombrekkings- eller illustrasjonsprogram.

 • Hvis du vil bruke en spotfarge som en nyanse i et helt bilde, konverterer du bildet til dupleksmodus og bruker spotfargen på én av dupleksplatene. Du kan bruke opp til fire spotfarger, én per plate.

 • Navnene på spotfargene trykkes på separasjonene.

 • Spotfarger overtrykkes over det fullstendig sammensatte bildet. Spotfarger trykkes i den rekkefølgen de vises i kanalpanelet. Den øverste kanalen trykkes som den øverste spotfargen.

 • Du kan ikke flytte spotfarger ovenfor en standardkanal i kanalpanelet, bortsett fra i multikanalmodus.

 • Du kan ikke bruke spotfarger på de individuelle lagene.

 • Når et bilde med en spotfargekanal skrives ut til en sammensetningsfargeskriver, vil spotfargen skrives ut med en tetthet som angis av fargetetthetsinnstillingen.

 • Du kan slå sammen spotkanaler med fargekanaler slik at spotfargen deles inn i fargekanalkomponenter.

Opprette en ny spotkanal

Du kan opprette en ny spotkanal eller konvertere en eksisterende alfakanal til en spotkanal.

 1. Velg Vindu > Kanaler for å vise kanalpanelet.
 2. Hvis du vil fylle et merket område med en spotfarge, må du definere eller laste inn et merket område.
 3. Gjør ett av følgende for å opprette en kanal:
  • Ctrl-klikk (Windows) eller Kommando-klikk (Mac OS) Ny kanal-knappen  i kanalpanelet.

  • Velg Ny spotkanal på kanalpanelmenyen.

  Hvis du har merket et område, fylles det med den angitte spotfargen.

 4. Klikk Farge-boksen i dialogboksen Ny spotkanal. Deretter klikker du Fargebiblioteker i fargevelgeren for å velge fra et egendefinert fargesystem, for eksempel PANTONE eller TOYO, og velger en farge. Se Velge en spotfarge.

  Merk:

  Hvis du velger en egendefinert farge, er det lettere for trykkeriet å finne den riktige trykkfargen for å reprodusere bildet.

 5. Skriv inn et navn på spotkanalen. Hvis du velger en spesialfarge, vil kanalen automatisk ta navn etter den fargen.

  Pass på å gi spotfargene navn som gjør at de gjenkjennes i andre programmer som skal lese filen. Ellers vil filen kanskje ikke kunne trykkes.

 6. Angi en verdi mellom 0 % og 100 % under Fargetetthet.

  Med dette alternativet kan du simulere tettheten til den trykte spotfargen på skjermen. Verdien 100 % simulerer en trykkfarge som dekker de underliggende trykkfargene fullstendig (for eksempel en metallisk trykkfarge). Verdien 0 % simulerer en gjennomsiktig trykkfarge som gjør de underliggende trykkfargene helt synlige (for eksempel et klart ferniss). Du kan også bruke dette alternativet til å se hvor en spotfarge som ellers ville ha vært gjennomsiktig (for eksempel et ferniss), vil vises.

  Bildet med ulike fargetetthetsverdier i Photoshop
  Fargetetthet på 100 % (venstre) og 50 % (høyre).

  Merk:

  Alternativene for fargetetthet og farge påvirker kun forhåndsvisninger på skjermen samt sammensatte utskrifter. De har ingen innvirkning på trykte separasjoner.

Konvertere en alfakanal til spotkanal

 1. Hvis en markering er aktiv i bildet, går du til Velg > Fjern markering.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk alfakanalminiatyren i kanalpanelet.

  • Velg alfakanalen i kanalpanelet, og velg deretter Kanalvalg på panelmenyen.

 3. Merk av for Spotfarge.
 4. Klikk fargeboksen, velg deretter en farge i fargevelgeren, eller klikk Fargebiblioteker og velg en egendefinert farge. Klikk OK.
 5. Gi nytt navn til kanalen om nødvendig.
 6. Klikk OK.

  Områdene i kanalen som inneholder gråtoneverdier, konverteres til spotfarge.

 7. Velg Bilde > Justeringer > Inverter for å bruke fargen på det merkede området i kanalen.

Redigere en spotkanal for å legge til eller fjerne farge

 1. Velg spotkanalen i kanalpanelet.
 2. Bruk et male- eller redigeringsverktøy til å male i bildet. Mal med svart for å legge til mer spotfarge med 100 % tetthet. Mal med grått for å legge til spotfarge med lavere tetthet.

  Merk:

  I motsetning til alternativet Fargetetthet i dialogboksen Alternativer for spotkanal, bestemmer alternativet Tetthet i alternativene for male- eller redigeringsverktøyet den faktiske tettheten for trykkfargen som brukes i det trykte resultatet.

Endre farge eller tetthet for en spotkanal

 1. Dobbeltklikk spotkanalminiatyren i kanalpanelet.
 2. Klikk fargeboksen, og velg en farge. Klikk Fargebiblioteker for å velge fra et spesialfargesystem, som PANTONE eller TOYO.
 3. Skriv inn en fargetetthetsverdi mellom 0 og 100 % for å justere trykkfargetettheten for spotfargen.

  Merk:

  Alternativene for fargetetthet og farge påvirker kun forhåndsvisninger på skjermen samt sammensatte utskrifter. De har ingen innvirkning på trykte separasjoner.

Slå sammen spotkanaler

I fargemodusene RGB og CMYK kan du fjerne spotkanaler og slå dem sammen til standard fargekanaler. Når du slår sammen spotkanaler i CMYK-modus, samsvarer ofte ikke de resulterende fargene med de opprinnelige spotfargene. Dette er fordi CMYK-trykkfarger ikke kan produsere samme fargespekter som spotfargetrykkfarger.

 1. Velg spotkanalen i kanalpanelet.
 2. Velg Slå sammen spotkanal på panelmenyen.

  Spotfargen blir konvertert til og slått sammen med fargekanalene. Spotkanalen slettes fra panelet.

  Når du slår sammen spotkanaler, slås også lagvise bilder sammen. Sammensetningen gjenspeiler den forhåndsviste spotfargeinformasjonen, inkludert innstillingene for fargetetthet. En spotkanal med fargetetthet på 50 % gir for eksempel andre sammenslåtte resultater enn den samme kanalen med en fargetetthet på 100 %.

Justere overlappende spotfarger

Du kan hindre at overlappende spotfarger enten overtrykker eller fortrenger den underliggende spotfargen ved å fjerne en av spotfargene der de overlapper.

Bruk et prøvetrykk av de overtrykte trykkfargene til å justere skjermvisningen slik at du kan forutse hvordan fargene vil se ut på trykk.

Merk:

I enkelte tilfeller, for eksempel ved bruk av ferniss og ujevne plater, kan det være ønskelig å overtrykke farger.

 1. Velg spotkanalen med fargen du vil trykke, i kanalpanelet.
 2. Velg Marker > Hent markering.

  Merk:

  Hvis du vil merke et bilde i en kanal raskt, Ctrl-klikker (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) du kanalen i kanalpanelet.

 3. Under Kanal velger du spotkanalen fra trinn 1 og klikker OK.
 4. Hvis du vil lage en overlapping når den underliggende fargen fortrenges, velger du Marker > Tilpass > Utvid eller Trekk sammen, avhengig av om den overlappende spotfargen er mørkere eller lysere enn spotfargen under. I kanalpanelet velger du den underliggende spotkanalen som inneholder områdene du vil stanse ut. Trykk Tilbake (Windows) eller Rettetast (Mac OS).

  Merk:

  Du kan bruke denne metoden til å fortrenge områder fra alle kanaler under en spotfarge, for eksempel CMYK-kanalene.

 5. Hvis en spotfarge i én kanal overlapper mer enn én annen spotfarge, gjentar du denne prosessen for hver kanal som inneholder områder du vil fjerne.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet