I Photoshop kan du gjøre opptak av verktøy, for eksempel penselverktøyet, når du bruker dem. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, velger du Tillat opptak av verktøy på prosedyrepanelmenyen.

Er par ting å huske på:

  • Når du tar opp et verktøy, må du velge pensel som en del av prosedyren, hvis ikke vil Photoshop bruke den gjeldende penselen.
  • Hvis du tar opp en prosedyre og vil spille den av i en annen størrelse, må du angi målenhetene i Photoshop til prosent og ikke angi penselstørrelsen som en del av en forhåndsinnstilling for pensel.

From an expert: Tool recording

From an expert: Tool recording
Photoshop-lærer Howard Pinsky demonstrerer hvordan man bruker kommandoen Tillat opptak av verktøy når man oppretter prosedyrer.
Howard Pinsky

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om prosedyrer og Prosedyrer-panelet og Opprette prosedyrer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet