Punktgrafikkbilder

Punktgrafikkbilder, som teknisk sett kalles rasterbilder, bruker et rektangulært rutenett med bildeelementer (bildepunkter) til å danne bilder. Hvert bildepunkt er tilordnet til en bestemt plassering og fargeverdi. Når du arbeider med punktgrafikkbilder, redigerer du bildepunkter, ikke objekter eller former. Punktgrafikkbilder er det vanligste elektroniske mediet for bilder med kontinuerlige fargetoner, for eksempel fotografier eller digitale malerier, fordi de kan gjengi fine nyanser av skygger og farger på en mer effektiv måte.

Punktgrafikkbilder er oppløsningsavhengige. Det vil si at de har et fast antall bildepunkter. Dette kan føre til at de fremstår som ujevne, og at detaljer går tapt, hvis de forstørres mye på skjermen eller skrives ut med en lavere oppløsning enn den de var laget for.

Punktgrafikkbilde med ulike forstørrelser i Photoshop
Eksempel på et punktgrafikkbilde med ulike forstørrelser

Punktgrafikkbilder krever av og til store mengder lagringsplass, og de må ofte komprimeres for å holde filstørrelsen lav når de brukes i enkelte Creative Suite-komponenter. Du komprimerer for eksempel en bildefil i det opprinnelige programmet før du importerer den i et oppsett.

Merk:

I Adobe Illustrator kan du lage punktgrafikkeffekter i grafikk ved å bruke effekter og grafikkstiler.

Vektorgrafikk

Vektorgrafikk (av og til kalt vektorfigurer eller vektorobjekter) består av linjer og kurver som er definert av matematiske objekter kalt vektorer, som beskriver et bilde i henhold til bildets geometriske karakteristikker.

Du kan fritt flytte eller endre vektorgrafikk uten å miste detaljer eller klarhet, siden de er uavhengige av oppløsning – de beholder sine skarpe kanter når de skaleres, skrives ut på en PostScript-skriver, lagres i en PDF-fil eller importeres til et vektorbasert grafikkprogram. På grunn av dette er vektorgrafikk det beste valget for grafikk, for eksempel logoer, som vil bli brukt i ulike størrelser og med ulike utdatamedier.

Vektorobjektene du oppretter ved hjelp av tegne- og figurverktøy i Adobe Creative Suite, er eksempler på vektorgrafikk. Du kan bruke kommandoene Kopier (Copy) og Lim inn (Paste) til å duplisere vektorgrafikk mellom Creative Suite-komponenter.

Kombinere vektorgrafikk og punktgrafikkbilder

Når du kombinerer vektorgrafikk og punktgrafikkbilder i et dokument, er det viktig å huske at tegningen i sitt endelige medium (enten den skal trykkes kommersielt, skrives ut på en skriver eller vises på Internett) ikke alltid blir seende som på skjermen. Følgende faktorer påvirker kvaliteten på den endelige tegningen:

Gjennomsiktighet

Mange effekter legger til delvis gjennomsiktige bildepunkter i tegningen. Når tegningen inneholder gjennomsiktighet, utfører Photoshop en prosess som kalles sammenslåing før utskrift eller eksport. I de fleste tilfeller gir standard sammenslåingsprosess utmerket resultat. Hvis tegningen inneholder komplekse, overlappende områder og du krever utdata med høy oppløsning, ønsker du sikkert å forhåndsvise virkningene av sammenslåingen.

Bildeoppløsning

Antall bildepunkter per tomme (ppi) i et punktgrafikkbilde. Når du bruker for lav oppløsning for en bildeutskrift, fører det til oppbryting – utdata med store, grove bildepunkter. Når du bruker for høy oppløsning (bildepunkter som er mindre enn det som kan produseres av utdataenheten), økes filstørrelsen uten at kvaliteten på de utskrevne dataene økes. Dette gjør at det går saktere å skrive ut tegningen.

Skriveroppløsning og rasterfrekvens

Antallet fargepunkter som produseres per tomme (dpi) og antallet linjer per tomme (lpi) i et raster. Forholdet mellom bildeoppløsning, skriveroppløsning og rasterfrekvens avgjør kvaliteten i detaljene på det utskrevne bildet.

Fargekanaler

Alle Photoshop-bilder har en eller flere kanaler som lagrer informasjon om fargeelementer i bildet. Antallet standardfarger i et bilde avhenger av bildets fargemodus. Bilder i punktgrafikk-, gråtone- og dupleksmodus og bilder i modus med begrensede farger, har én kanal som standard. RGB- og Lab-bilder har tre kanaler, og CMYK-bilder har fire. Du kan legge til kanaler på alle typer bilder bortsett fra bilder i punktgrafikkmodus. Se Fargemoduser hvis du vil ha mer informasjon.

Kanaler i fargebilder er i realiteten gråtonebilder som representerer hver av fargekomponentene i et bilde. Et RGB-bilde har for eksempel separate kanaler for røde, grønne og blå fargeverdier.

I tillegg til fargekanaler kan alfakanaler legges til i et bilde for å lagre og redigere markeringer som masker, og spotfargekanaler kan legges til for å påføre spotfargeplater for utskrift. Se Grunnleggende om kanaler for mer informasjon.

Bitdybde

Bitdybde angir hvor mye tilgjengelig fargeinformasjon som finnes for hvert bildepunkt i et bilde. Jo flere biter med informasjon per bildepunkt, jo flere tilgjengelige farger, og jo mer nøyaktig fargegjengivelse. Et bilde med en bitdybde på 1 har for eksempel bildepunkter med to mulige verdier: svart og hvit. Et bilde med en bitdybde på 8 har 28, eller 256, mulige verdier. Bilder i gråtonemodus med en bitdybde på 8 har 256 mulige gråverdier.

RGB-bilder består av tre fargekanaler. Et RGB-bilde med 8 biter per piksel har 256 mulige verdier for hver kanal, som betyr at det har over 16 millioner mulige fargeverdier. RGB-bilder med 8 biter per kanal (bpc) kalles noen ganger 24-biters bilder (8 biter x 3 kanaler = 24 biter med data for hvert bildepunkt).

I tillegg til bilder med 8 bpc kan Photoshop også arbeide med bilder med 16 eller 32 bpc. Bilder med 32 bpc er også kjent som HDR-bilder (high dynamic range).

Photoshop-støtte for 16-biters bilder

Photoshop støtter følgende for arbeid med bilder med 16 biter per kanal:

 • Arbeide i modusene gråtonemodus, RGB-fargemodus, CMYK-fargemodus, Lab-fargemodus og multikanalmodus.

 • Alle verktøy i verktøykassen, bortsett fra kunsthistorikkpenselen, kan brukes med bilder med 16 bpc.

 • Farge- og tonejusteringskommandoer er tilgjengelige

 • Du kan arbeide med lag, inkludert justeringslag, i bilder med 16 bpc.

 • Mange Photoshop-filtre kan brukes med bilder med 16 bpc.

  For å få fullt utbytte av bestemte Photoshop-funksjoner, for eksempel enkelte filtre, kan du konvertere et bilde med 16 bpc til et bilde med 8 bpc. Det beste er å bruke kommandoen Lagre som og konvertere en kopi av bildefilen, slik at originalfilen beholder bildedata med 16 bpc.

Konvertere mellom bitdybder

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil konvertere mellom 8 og 16 bpc, velger du Bilde > Modus > 16 biter/kanal eller 8 biter/kanal.

  • Hvis du vil konvertere fra 8 eller 16 bpc til 32 bpc, velger du Bilde > Modus > 32 biter/kanal.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet