Du kan velge alle ikke-gjennomsiktige områder på et lag. Hvis det finnes en lagmaske, kan du også velge alle umaskerte områder. Dette er nyttig når du vil velge tekst- eller bildeinnhold som er omgitt av eller inneholder gjennomsiktige områder, eller når du vil opprette en markering som utelater maskerte områder på et lag.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du bare vil velge de ikke-gjennomsiktige områdene på et umaskert lag, Ctrl-klikker (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) du lagminiatyren i lagpanelet.
  • Hvis du vil velge de umaskerte områdene på et lag med lagmaske, Ctrl-klikker (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) du lagmaskeminiatyren i lagpanelet.
 2. Hvis det allerede finnes en markering, kan du gjøre ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til bildepunkter i en eksisterende markering, trykker du Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) og klikker lagminiatyren eller lagmaskeminiatyren i lagpanelet.
  • Hvis du vil trekke bildepunkter fra en eksisterende markering, trykker du Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Tilvalg (Mac OS) og klikker lagminiatyren eller lagmaskeminiatyren i lagpanelet.
  • Hvis du vil laste inn skjæringspunktet mellom bildepunktene og en eksisterende markering, trykker du Ctrl+Alt+Skift (Windows) eller Kommando+Tilvalg+Skift (Mac OS) og klikker lagminiatyren eller lagmaskeminiatyren i lagpanelet.

  Merk:

  Hvis du vil flytte alt innholdet på et lag, bruker du flytteverktøyet uten å laste inn en gjennomsiktighetsmaske.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet