Det er enkelt å omorganisere lagene til et bilde i lagpanelet eller direkte i dokumentvinduet. Du kan også låse lag for å beskytte dem.

Endre stablingsrekkefølgen for lag og grupper

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra laget eller gruppen opp eller ned i lagpanelet. Slipp museknappen når den uthevede linjen vises der du vil plassere laget eller gruppen.

  • Hvis du vil flytte et lag inn i en gruppe, drar du laget til gruppemappen . Hvis gruppen er lukket, plasseres laget nederst i gruppen.

  • Velg et lag eller en gruppe, velg Lag > Ordne, og velg en kommando på undermenyen. Hvis det valgte elementet er en del av en gruppe, gjelder kommandoen for stablingsrekkefølgen i gruppen. Hvis det valgte elementet ikke er en del av en gruppe, gjelder kommandoen for stablingsrekkefølgen i lagpanelet.

  • Hvis du vil snu rekkefølgen for valgte lag, velger du Lag > Ordne > Reverser. Disse alternativene vises nedtonet hvis du ikke har valgt minst to lag.

  Merk:

  Bakgrunnslaget er som standard alltid nederst i stablingsrekkefølgen. Derfor plasseres det valgte elementet rett over bakgrunnslaget når du velger kommandoen Plasser nederst.

Flytte innholdet i lag

 1. Velg de lagene i lagpanelet som inneholder objektene du vil flytte.
 2. Velg verktøyet for flytting .

  Merk:

  Du kan merke lagene du vil flytte direkte i dokumentvinduet. Merk av for Automatisk valg på alternativlinjen for flytteverktøyet, og velg deretter Lag på rullegardinmenyen. Skift-klikk hvis du vil merke flere lag. Merk av for Automatisk valg, og velg deretter Gruppe hvis du merke hele gruppen når du merker ett lag i gruppen.

 3. Gjør ett av følgende:
  • I dokumentvinduet drar du et hvilket som helst objekt til et av de valgte lagene. (Alle objekter på laget flytter sammen.)

  • Trykk en piltast på tastaturet for å flytte objektene ett bildepunkt.

  • Hold nede Skift-tasten, og trykk en piltast på tastaturet for å flytte objektene ti bildepunkter.

Rotere et lag

 1. I lagpanelet velger du laget du vil rotere.
 2. Hvis noe allerede er merket i bildet, velger du Velg > Fjern markering.
 3. Velg Rediger > Transformer > Roter. En boks (kalt markeringsramme) som angir rammene for laget, vises.
 4. Flytt pekeren utenfor markeringsrammen (pekeren endres til en buet, tosidig pil), og dra. Trykk Skift for å begrense roteringen til trinn på 15°.
 5. Når du er fornøyd med resultatet, trykker du på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS), eller klikker avmerkingsboksen på alternativlinjen. Hvis du vil avbryte roteringen, trykker du ESC eller klikker Avbryt transformering-ikonet på alternativlinjen.

Låse lag

Du kan låse lag fullstendig eller delvis for å beskytte laginnholdet. Du kan for eksempel låse et lag fullstendig når du er ferdig med det. Et annet lag har kanskje riktig gjennomsiktighet og riktige stiler, men du har ikke bestemt deg for plasseringen, så du vil la det aktuelle laget være delvis låst. Når et lag er låst, vises et låsikon  til høyre for lagnavnet. Låsikonet er fylt når laget er fullstendig låst, og hult når laget er delvis låst.

Låse alle egenskaper for et lag eller en gruppe

 1. Velg et lag eller en gruppe.
 2. Klikk Lås alle  i lagpanelet.

  Merk:

  Lag i en låst gruppe angis med et nedtonet låsikon .

Låse et lag delvis

 1. Velg et lag.
 2. Klikk ett eller flere låsealternativer i lagpanelet.

  Lås gjennomsiktige bildepunkter

  Begrenser redigering til de ugjennomsiktige delene av laget. Dette alternativet tilsvarer alternativet Behold gjennomsiktighet i tidligere versjoner av Photoshop.

  Lås bildepunkter i bilde

  Forhindrer endring av bildepunktene på laget ved hjelp av maleverktøyene.

  Lås posisjon

  Forhindrer at bildepunktene på laget flyttes.

  Merk:

  Standardvalg for type- og formlag er Lås gjennomsiktighet og Lås bilde, og disse kan ikke deaktiveres.

Bruke låsalternativer på valgte lag eller en gruppe

 1. Velg flere lag eller en gruppe.
 2. Velg Lås lag eller Lås alle lag i gruppe på Lag-menyen eller lagpanelmenyen.
 3. Velg låsalternativer, og klikk OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet