(Bare 32-biters CS6 og under) Sette inn flere bilder i en bildepakke

Merk:

Hvis du vil bruke den valgfrie plugin-modulen Bildepakke som beskrives nedenfor, må du første laste den ned for Windows eller Mac OS. Du kan også opprette bildepakker og tilpassede pakker i Photoshop Lightroom, hvis du har dette. Se Plassere bilder i en utskriftsmal i hjelpen for Lightroom.

Med den valgfrie plugin-modulen Bildepakke kan du sette inn flere kopier av et bilde på én side, litt på samme måte som portrettfotografer gjør med skolebilder. Du kan også sette inn ulike bilder på samme side. Du kan velge mellom flere størrelses- og plasseringsalternativer hvis du vil tilpasse pakkeoppsettet.

Oppsett for bildepakker i Photoshop
Et oppsett for bildepakker

 1. Bildepakke er en valgfri plugin-modul. Du kan laste ned og installere den for Windows eller Mac OS.
 2. Gjør ett av følgende:
  • (Photoshop) Velg Fil > Automatiser > Bildepakke. Hvis du har flere bilder åpne, bruker Bildepakke det fremste dokumentet.

  • (Bridge) Velg Verktøy > Photoshop > Bildepakke. Kommandoen Bildepakke bruker det første oppførte bildet i Bridge, med mindre du velger et bestemt bilde før du velger kommandoen Bildepakke.

  Hvis du bare bruker det fremste bildet eller et valgt bilde fra Bridge, går du til trinn 3.

 3. Legg til ett eller flere bilder i oppsettet ved å gjøre ett av følgende:
  • Velg Fil eller Mappe på Bruk-menyen under Kildebilder i dialogboksen Bildepakke, og klikk Bla gjennom (Windows) eller Velg (Mac OS). Hvis du velger Mappe, kan du merke av for Inkluder alle undermapper for å inkludere bildene i eventuelle undermapper.

  • Klikk en plassholder i forhåndsvisningsoppsettet, og bla for å velge et bilde.

  Dialogboksen Bildepakke i Photoshop
  Klikk en plassholder i forhåndsvisningsoppsettet i Bildepakke, og bla for å velge et bilde.

  • Dra et bilde fra skrivebordet eller en mappe til en plassholder.

  Dra et bilde til plassholderen i Photoshop
  Dra bildet fra skrivebordet til en plassholder for å legge til et bilde i en bildepakke.

  Du kan bytte ut et bilde i oppsettet ved å klikke en plassholder og bla for å velge et bilde.

 4. Under Dokument i dialogboksen Bildepakke velger du en sidestørrelse, et oppsett, en oppløsning og en fargemodus. En miniatyr av det valgte oppsettet vises på høyre side av dialogboksen.
 5. Merk av for Slå sammen alle lag hvis du vil opprette en bildepakke med alle bilder og all tekst på ett enkelt lag. Fjern merket for Slå sammen alle lag hvis du vil opprette en bildepakke med atskilte bilde- og tekstlag (for etiketter). Hvis du plasserer hvert bilde og hver etikett på atskilte lag, kan du oppdatere bildepakken etter at den er lagret. Lagene øker imidlertid filstørrelsen på bildepakken.
 6. I området Etikett velger du kilden for etikettekst på innholdsmenyen, eller velger Ingen. Hvis du velger Egendefinert tekst, skriver du inn teksten for etiketten i feltet Egendefinert tekst.
 7. Angi skrift, skriftstørrelse, farge, tetthet, plassering og rotasjon for etikettene.
 8. Klikk OK.

Tilpasse et oppsett for bildepakker

Du kan endre eksisterende oppsett eller opprette nye ved hjelp av funksjonen Rediger oppsett for bildepakke. Egendefinerte oppsett lagres som tekstfiler i mappen Oppsett i mappen Forhåndsinnstillinger. Senere kan du bruke de lagrede oppsettene på nytt. Funksjonen Rediger oppsett for bildepakke bruker et grafisk grensesnitt som fjerner behovet for å skrive tekstfiler for å opprette eller endre oppsett.

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Photoshop) Velg Fil > Automatiser > Bildepakke.

  • (Bridge) Velg Verktøy > Photoshop > Bildepakke.

 2. I dialogboksen Bildepakke velger du et oppsett på Oppsett-menyen hvis du skal opprette et oppsett eller tilpasse et eksisterende.
 3. Klikk Rediger oppsett.
 4. I dialogboksen Rediger oppsett for bildepakke skriver du inn et navn på det egendefinerte oppsettet i tekstboksen Navn.
 5. (Valgfritt) Under Oppsett i dialogboksen Rediger oppsett for bildepakke velger du en størrelse på menyen Sidestørrelse eller skriver inn verdier i tekstboksene Bredde og Høyde. Du kan bruke enhetsmenyen til å angi tommer, centimeter, bildepunkter eller millimeter.
  Dra plassholderen til det nye stedet i Photoshop
  Dra en plassholder til en ny plassering i bildepakkeoppsettet

 6. I området Rutenett i dialogboksen Rediger oppsett for bildepakke velger du alternativet Fest til for å vise et rutenett som hjelper til med å plassere elementene i det egendefinerte oppsettet. Skriv inn en verdi i tekstboksen Størrelse for å endre utseendet til rutenettet.
 7. Hvis du vil legge til eller slette en plassholder, gjør du ett av følgende:
  • Klikk Legg til sone for å legge til en plassholder i oppsettet.

  • Merk en plassholder, og klikk Slett sone for å slette den fra oppsettet.

 8. Hvis du vil endre en plassholder, merker du den og gjør ett av følgende:
  • Skriv inn verdier i tekstboksene Bredde og Høyde for å endre størrelsen på en plassholder.

  • Klikk og dra et håndtak for å endre størrelsen på en plassholder. Hvis du endrer en rektangelformet plassholder som inneholder et bilde, festes bildet i den loddrette eller vannrette plassholderen, avhengig av hvilken retning du endrer størrelsen i.

  • Skriv inn verdier i tekstboksene X og Y for å flytte en plassholder.

  • Klikk og dra en plassholder til ønsket plassering i oppsettet.

 9. Klikk Lagre.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet