Kunsthistorikkpenselen maler med stiliserte strøk og bruker kildedata fra en angitt historikkstatus eller en mellomkopi. Ved å eksperimentere med forskjellige alternativer for malestil, størrelse og toleranse kan du simulere maleteksturen med forskjellige farger og artistiske stiler.

Både historikkpenselverktøyet og kunsthistorikkpenselen bruker en angitt historikkstatus eller mellomkopi som kildedata. Historikkpenselverktøyet maler imidlertid ved å gjenopprette de angitte kildedataene, mens kunsthistorikkpenselen bruker disse dataene sammen med alternativene som angis, for å lage forskjellige farger og kunstneriske stiler.

Merk:

Du kan skape en rekke visuelle effekter ved å eksperimentere med å bruke filtre eller fylle et bilde med en heldekkende farge før du maler med kunsthistorikkpenselen. Du kan også prøve å øke størrelsen på bildet med en faktor på 4 for å gjøre detaljene mykere.

Kunsthistorikkpenselen i Photoshop
Eksempel på bruk av kunsthistorikkpenselen

A. Original B. Bruk av en liten pensel C. Bruk av en stor pensel 
  1. I historikkpanelet klikker du i den venstre kolonnen for statusen eller mellomkopien som skal brukes som kilde for kunsthistorikkpenselen. Et penselikon vises ved siden av kildehistorikkstatusen.
  2. Velg kunsthistorikkpenselen .
  3. Gjør følgende på alternativlinjen:
    • Velg et alternativ på Stil-menyen for å styre formen på malingsstrøket.
    • Angi en verdi for Område som angir området som dekkes av malingsstrøkene. Jo høyere størrelse, jo større blir det dekkede området og jo flere blir strøkene.
    • Skriv inn en verdi for Toleranse for å begrense områdene der malingsstrøk kan legges på. Med en lav toleranse kan du male ubegrensede strøk hvor som helst i bildet. En høy toleranse begrenser malingsstrøkene til områder som er svært forskjellige fra fargen i kildestatusen eller mellomkopien.
  4. Klikk og dra i bildet for å male.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet