Med Sett inn-kommandoen legger du til et bilde, en grafikk eller en hvilken som helst fil som støttes av Photoshop, til som et smart objekt i dokumentet. Smarte objekter kan skaleres, plasseres, skråstilles, roteres eller fordreies uten at bildet forringes.

Sette inn en fil i Photoshop

 1. Åpne Photoshop-dokumentet som er måldokumentet for grafikken eller fotografiet som settes inn.
 2. Gjør ett av følgende:
  • (Photoshop) Velg Fil > Sett inn, velg filtypen du vil sette inn, og klikk på Sett inn.

  Merk:

  Du kan også dra en fil fra Windows eller Mac inn i et åpent Photoshop-bilde.

  • (Bridge) Merk filen, og velg Fil > Sett inn > I Photoshop.
 3. Hvis du setter inn en PDF- eller Illustrator-fil (AI), vises dialogboksen Plasser PDF. Velg sidene eller bildene du vil sette inn, angi beskjæringsalternativer, og klikk OK. Se Sette inn PDF- eller Illustrator-filer i Photoshop hvis du vil ha mer informasjon om alternativene i dialogboksen Plasser PDF.

  Grafikken som settes inn, vises inni en markeringsramme midt i Photoshop-bildet. Grafikken beholder de opprinnelige proporsjonene. Hvis grafikken er større enn Photoshop-bildet, blir imidlertid størrelsen tilpasset.

  Merk:

  I tillegg til kommandoen Sett inn kan du også legge til Adobe Illustrator-grafikk som et smart objekt ved å kopiere og lime grafikken fra Illustrator inn i et Photoshop-dokument. Se Limer inn Adobe Illustrator-grafikk i Photoshop.

 4. (Valgfritt) Flytt eller transformer den innsatte grafikken ved å gjøre ett eller mer av følgende:
  • Hvis du vil flytte den innsatte grafikken, plasserer du pekeren innenfor markeringsrammen for grafikken og drar. Du kan også skrive inn en verdi for X på alternativlinjen for å angi avstanden mellom grafikkens midtpunkt og bildets venstre kant. Skriv inn en verdi for Y for å angi avstanden mellom grafikkens midtpunkt og bildets toppkant.

  • Hvis du vil skalere den innsatte grafikken, drar du et av hjørnehåndtakene på markeringsrammen eller skriver inn en verdi for B og H på alternativlinjen. Når du drar, holder du nede Skift for å beholde proporsjoner.

  • Hvis du vil rotere den innsatte grafikken, plasserer du pekeren utenfor markeringsrammen (pekeren endres til en buet pil) og drar. Du kan også skrive inn en verdi (i grader) for alternativet Roter på alternativlinjen. Grafikken roteres rundt senterpunktet til den plasserte grafikken. Hvis du vil justere senterpunktet, drar du det til en ny plassering eller klikker et håndtak på ikonet for senterpunktet på alternativlinjen.

  • Hvis du vil skråstille grafikken du har satt inn, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og drar et sidehåndtak på markeringsrammen.

  • Hvis du vil fordreie den innsatte grafikken, velger du Rediger > Transformer > Fordrei, og deretter velger du en fordreining på hurtigmenyen for fordreiningsstil på alternativlinjen.

   Hvis du velger Egendefinert på hurtigmenyen for fordreiningsstil, drar du kontrollpunktene, et segment i markeringsrammen eller nettet, eller et område innenfor nettet for å fordreie bildet.

 5. Hvis du skal sette inn en PDF-, EPS- eller Adobe Illustrator-fil, velger du ønsket innstilling for Utjevning på alternativlinjen. Hvis du vil lage overganger mellom bildepunkter under rastreringen, merker du av for Utjevnet. Hvis du vil lage en hard overgang for kantbildepunktene under rastreringen, fjerner du merket for Utjevnet.
 6. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Utfør på alternativlinjen, eller trykk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) for å plassere grafikken på et nytt lag.

  • Klikk på Avbryt på alternativlinjen, eller trykk ESC for å avbryte innsettingen.

Sette inn PDF- eller Illustrator-filer i Photoshop

Når du setter inn en PDF- eller Adobe Illustrator-fil, bruker du dialogboksen Plasser PDF til å angi innsettingsalternativer for grafikken.

 1. La måldokumentet i Photoshop være åpent, og sett inn PDF- eller Adobe Illustrator-filen.
 2. Under Velg i dialogboksen Plasser PDF velger du Side eller Bilde, avhengig av hvilke elementer i PDF-dokumentet du ønsker å importere. Hvis PDF-filen har flere sider eller bilder, klikker du miniatyrene for sidene eller filene du vil sette inn.

  Merk:

  Bruk Miniatyrstørrelse-menyen til å justere miniatyrvisningen i forhåndsvisningsvinduet. Alternativet Tilpass til side tilpasser en miniatyr slik at den får plass i forhåndsvisningsvinduet. Et rullefelt vises hvis du har valgt flere elementer.

 3. Under Alternativer velger du et alternativ på Beskjær til-menyen for å angi hvilken del av PDF- eller Illustrator-dokumentet (AI) du vil inkludere:

  Markeringsramme

  Beskjærer til det minste rektangulære området som kan inneholde all tekst og grafikk på siden. Dette alternativet fjerner unødvendige tomrom.

  Medieboks

  Beskjærer til sidens opprinnelige størrelse.

  Beskjæringsboks

  Beskjærer til utklippsområdet (beskjæringsmargene) i PDF-filen.

  Utfallsboks

  Beskjærer til det området i PDF-filen som er angitt for tilpassing til begrensninger i produksjonsprosesser, for eksempel utklipping, bretting og beskjæring.

  Tilskjæringsboks

  Beskjærer til det området som er angitt for endelig sidestørrelse.

  Tegningsboks

  Beskjærer til det området i PDF-filen som er angitt for plassering av PDF-dataene i et annet program.

 4. Klikk OK for å lukke dialogboksen Plasser PDF.
 5. Angi om nødvendig alternativer for plassering, skalering, skråstilling, rotering, fordreining eller utjevning på alternativlinjen.
 6. Klikk Utfør for å plassere grafikken som et smart objekt på et nytt lag i måldokumentet.

Lime inn Adobe Illustrator-grafikk i Photoshop

Du kan kopiere grafikk fra Adobe Illustrator og lime den inn i et Photoshop-dokument.

 1. I Adobe Illustrator angir du innstillinger for virkemåten for kopiering og innliming:
  • Hvis du vil at grafikken skal rastreres automatisk når du limer den inn i et Photoshop-dokument, deaktiverer du alternativene for PDF og AICB (ingen støtte for gjennomsiktighet) i innstillingene for filbehandling og utklippstavle.

  • Hvis du vil lime inn grafikken som et smart objekt, et rastrert bilde, en bane eller et formlag, aktiverer du alternativene for PDF og AICB (ingen støtte for gjennomsiktighet) i innstillingene for filbehandling og utklippstavle.

 2. Åpne en fil i Adobe Illustrator, velg grafikken du vil kopiere, og velg Rediger > Kopier.
 3. I Photoshop åpner du dokumentet du vil lime Adobe Illustrator-grafikken inn i, og deretter velger du Rediger > Lim inn.

  Merk:

  Hvis alternativene for PDF og AICB (ingen støtte for gjennomsiktighet) er deaktivert i innstillingene for filbehandling og utklippstavle i Adobe Illustrator, rastreres grafikken automatisk når den limes inn i Photoshop-dokumentet. Du kan da hoppe over resten av trinnene i denne prosedyren.

 4. I dialogboksen Lim inn velger du hvordan Adobe Illustrator-grafikken skal limes inn, og deretter klikker du OK:

  Smart objekt

  Limer inn grafikken som et smart vektorobjekt som kan skaleres, transformeres eller flyttes uten at bildet forringes. Når du setter inn grafikken, bygges fildataene inn i Photoshop-dokumentet på et atskilt lag.

  Bildepunkter

  Limer inn grafikken som bildepunkter som du kan skalere, transformere eller flytte før den rastreres og settes inn på et atskilt lag i Photoshop-dokumentet.

  Bane

  Limer inn grafikken som en bane som du kan redigere med pennverktøyene, banemerkingsverktøyet eller segmentmarkøren. Banen limes inn på laget som er valgt i lagpanelet.

  Formlag

  Limer inn grafikken som et nytt formlag (et lag som inneholder en bane fylt med forgrunnsfargen).

 5. Hvis du valgte Smart objekt eller Bildepunkter i dialogboksen Lim inn, kan du utføre så mange transformeringer du ønsker, og deretter klikke Enter eller Retur for å plassere grafikken.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet