Fargehåndtering i Adobe-programmer

Med Adobes fargehåndtering kan du bevare måten farger vises på, når du henter inn bilder fra eksterne kilder, redigerer dokumenter og overfører dem mellom Adobe-programmer og trykker eller publiserer det ferdige resultatet. Dette systemet er basert på regler som er utarbeidet av ICC (International Color Consortium), en gruppe som har ansvar for standardisering av profilformater og prosedyrer som sikrer homogene og nøyaktige farger i en arbeidsflyt.

Standard er at fargehåndtering er aktivert i Adobe-programmer med fargehåndtering. Hvis du har Adobe Creative Suite, synkroniseres fargeinnstillinger på tvers av programmene, slik at RGB- og CMYK-farger vises likt. Det betyr at fargene ser likedan ut, uansett hvilket program du viser dem i. 

Fargeinnstillingene i de enkelte Adobe Creative Suite-programmene synkroniseres et sentralt sted via Adobe Bridge.

Hvis du vil endre standardinnstillingene, kan du ved hjelp av lett anvendelige forhåndsinnstillinger konfigurere Adobes fargehåndtering slik at innstillingene er i samsvar med vanlige trykkeforhold. Du kan også tilpasse fargeinnstillinger til behovene i en bestemt fargearbeidsflyt.

Husk at bildetypen du arbeider med, og dine krav til trykkvalitet har betydning for hvordan du bruker fargehåndtering. Det er for eksempel ulike problemstillinger i forhold til fargekonsekvens i arbeidsflytene for RGB-fototrykking, kommersiell trykking av CMYK, digital trykking av blandet RGB/CMYK og publisering på Internett.  

Grunnleggende fremgangsmåte for å oppnå homogene farger

1. Kontakt eventuelle produksjonspartnere for å forsikre deg om at alle deler av fargehåndteringsarbeidsflyten er integrert med deres.

Diskuter med arbeidsgruppene og tjenesteleverandørene hvordan fargearbeidsflyten skal integreres, hvordan program- og maskinvare skal konfigureres slik at de integreres i fargehåndteringssystemet, og i hvilken grad fargehåndtering skal implementeres. (Se Trenger du fargehåndtering?.)

2. Kalibrer skjermen og tildel skjermprofil.

Den første profilen du oppretter, bør være en skjermprofil. Det er viktig at fargene vises nøyaktig hvis du tar kreative beslutninger om farger som angis i dokumentet. (Se Kalibrere skjermen og tildele skjermprofil.)

3. Legg til fargeprofiler i systemet for inn- og utenheter du har tenkt å bruke, for eksempel skannere og skrivere.

Fargehåndteringssystemet bruker profiler til å få kunnskap om hvordan en enhet lager farger, og hva som er de faktiske fargene i et dokument. Enhetsprofiler installeres ofte når en enhet legges til i systemet. Du kan også bruke tredjeparts program- og maskinvare til å opprette mer nøyaktige profiler for bestemte enheter og forhold. Hvis dokumentet skal trykkes kommersielt, kontakter du trykkeriet for å fastsette en profil for trykkenheten eller trykkpresseforholdene. (Se Om fargeprofilerog Installer en fargeprofil.)

4. Definere fargehåndtering i Adobe-programmer.

De fargeinnstillingene som er angitt som standard, er tilstrekkelig for de fleste brukere. Du kan imidlertid endre fargeinnstillingene ved å gjøre ett av følgende:

 • Hvis du bruker flere Adobe-programmer, bruker du Adobe® Bridge til å velge en standard fargehåndteringskonfigurasjon og synkronisere fargeinnstillinger på tvers av programmer før du tar fatt på dokumentarbeidet. (Se Synkronisere fargeinnstillinger på tvers av Adobe-programmer.)

 • Hvis du bare bruker ett Adobe-program eller vil tilpasse alternativer for avansert fargehåndtering, kan du endre fargeinnstillingene for bestemte programmer. (Se Definere fargehåndtering.)

5. (Valgfritt) Forhåndsvis farger ved hjelp av trykkfargesimulering.

Når du har opprettet et dokument, kan du bruke en trykkfargesimulering for å se hvordan farger blir seende ut når de trykkes eller vises på en bestemt enhet. (Se Trykkfargesimulering av farger.)

Merk:

Trykkfargesimulering alene er ikke nok til å se hvordan overtrykk blir seende ut ved trykk i en offsetpresse. Hvis du arbeider med dokumenter som inneholder overtrykk, aktiverer du Forhåndsvisning av overtrykk (InDesign) eller Overprint Preview (Illustrator) slik at du får en nøyaktig forhåndsvisning av overtrykk i en trykkfargesimulering. I Acrobat brukes alternativet Forhåndsvisning av overtrykk automatisk.

6. Bruke fargehåndtering når du skriver ut og arkiverer filer.

Målet med fargehåndtering er å vise fargene likt i de ulike enhetene i arbeidsflyten. La alternativer for fargehåndtering være aktivert når du skriver ut dokumenter, arkiverer filer og klargjør filer som skal vises elektronisk. (Se Skrive ut med fargehåndtering og Fargehåndtere dokumenter for elektronisk visning.)

Synkronisere fargeinnstillinger på tvers av Adobe-programmer

Hvis du bruker Adobe Creative Suite, kan du bruke Adobe Bridge til å automatisk synkronisere fargeinnstillingene på tvers av programmene. Denne synkroniseringen sørger for at farger ser likedan ut i alle Adobe-programmer med fargehåndtering.

Hvis fargeinnstillingene ikke synkroniseres, vises en advarsel øverst i dialogboksen Fargeinnstillinger for hvert program. Det anbefales at du synkroniserer fargeinnstillingene før du begynner å arbeide med nye eller eksisterende dokumenter.

 1. Åpne Bridge.
  Hvis du vil åpne Bridge fra et Creative Suite-program, velger du Fil > Bla gjennom. Hvis du vil åpne Bridge direkte, velger du Adobe Bridge på Start-menyen (Windows) eller dobbeltklikker ikonet for Adobe Bridge (Mac OS).
 2. Velg Rediger > Fargeinnstillinger for Creative Suite.
 3. Velg en fargeinnstilling fra listen, og klikk Bruk (Apply).
  Hvis du ikke kan bruke noen av standardinnstillingene og vil se flere innstillingsalternativer, velger du Vis utvidet liste over fargeinnstillingsfiler (Show Expanded List Of Color Setting Files). Hvis du vil installere en egendefinert innstillingsfil, for eksempel en fil du har mottatt fra et trykkeri, klikker du Vis lagrede fargefilinnstillinger (Show Saved Color Settings).

Definere fargehåndtering

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Illustrator, InDesign, Photoshop) Velg Rediger > Fargeinnstillinger.

  • (Acrobat) Velg kategorien Fargehåndtering i dialogboksen Innstillinger.

 2. Velg en fargeinnstilling fra listen Innstillinger (InDesign, Photoshop) eller Settings (Illustrator), og klikk OK.

  Den valgte innstillingen angir hvilke fargearbeidsområder som skal brukes i programmet, hva som skal skje når du åpner og importerer filer med innebygde profiler, og hvordan fargehåndteringssystemet skal konvertere farger. Hvis du vil se en beskrivelse av en innstilling, markerer du innstillingen og holder pekeren over innstillingsnavnet. Beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

Merk:

Acrobat fargeinnstillinger er delsett av de som brukes i InDesign, Illustrator og Photoshop.

I bestemte situasjoner, for eksempel hvis tjenesteleverandøren leverer en egendefinert utdataprofil, må du kanskje tilpasse bestemte alternativer i dialogboksen Fargeinnstillinger (InDesign, Photoshop) eller Color Settings (Illustrator). Dette anbefales imidlertid bare for erfarne brukere.

Merk:

Hvis du arbeider med flere Adobe-programmer, anbefales det på det sterkeste at du synkroniserer fargeinnstillingene på tvers av programmene. (Se Synkronisere fargeinnstillinger på tvers av Adobe-programmer.)

Endre utseende til CMYK-svart (Illustrator, InDesign)

Ren CMYK-svart (K=100) vises som kullsvart (eller dyp svart) på skjermen, i utskrifter fra andre skrivere enn PostScript-skrivebordsskrivere eller ved eksport til et RGB-filformat. Hvis du vil se forskjellen mellom ren svart og dyp svart slik den blir seende ut etter trykking hos et trykkeri, kan du endre innstillingene for Utseende til svart (Appearance Of Black). Disse innstillingene endrer ikke fargeverdiene i et dokument.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Utseende til svart (Windows) eller [programnavn] > Innstillinger > Utseende til svart (Mac OS).
 2. Velg et visningsalternativ:
  Vis alle svarte farger nøyaktig        Viser ren CMYK-svart som mørkegrå. Med denne innstillingen ser du forskjellen mellom ren svart og dyp svart.
  Vis alle svarte farger som dyp svart        Viser ren CMYK-svart som kullsvart (RGB= 000). Med denne innstillingen blir ren svart og kullsvart seende like ut på skjermen.
 3. Velg et alternativ for utskrift/eksport:
  Skriv ut alle svarte farger nøyaktig        Når du skal skrive det ut på andre skrivere enn PostScript-skrivebordsskrivere eller eksportere til et RGB-filformat, skrives det ut ren CMYK-svart ved hjelp av fargenumrene i dokumentet. Med denne innstillingen ser du forskjellen mellom ren svart og dyp svart.
  Skriv ut alle svarte farger som dyp svart        Når du skriver ut på en skriver som ikke er en PostScript-skrivebordsskriver, eller eksporterer til et RGB-filformat, skrives ren CMYK-svart ut som kullsvart (RGB=000). Med denne innstillingen blir ren svart og kullsvart seende like ut.

Behandle prosess- og spotfarger

Når du bruker fargehåndtering, vil alle farger du bruker eller lager i et Adobe-program med fargehåndtering, automatisk bruke en fargeprofil som er tilpasset dokumentet. Hvis du bytter mellom ulike fargemodi, bruker fargehåndteringssystemet korrekte profiler til å oversette fargen til den nye fargemodellen du velger.

Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med prosess- og spotfarger:

 • Velg et CMYK-arbeidsområde som er tilpasset CMYK-trykkeforholdene slik at du på nøyaktig vis kan definere og vise prosessfarger.
 • Velg farger fra et fargebibliotek. Adobe-programmer inneholder flere standard fargebiblioteker som du kan laste inn via menyen i fargekartpanelet.
 • (Illustrator og InDesign) Aktiver Forhåndsvisning av overtrykk (Overprint Preview) for å få en nøyaktig og homogen forhåndsvisning av spotfarger.
 • (Acrobat, Illustrator og InDesign) Bruk Lab-verdier (standardverdien) til å vise forhåndsdefinerte spotfarger (for eksempel farger fra bibliotekene TOYO, PANTONE, DIC og HKS), og konverter disse fargene til prosessfarger. Bruk Lab-verdier hvis du vil ha en mest mulig nøyaktig visning og vise farger på samme måte i alle Creative Suite-programmer. Hvis du vil at fargene skal vises eller trykkes i samsvar med tidligere versjoner av Illustrator eller InDesign, bruker du de tilsvarende CMYK-verdiene i stedet. Søk i hjelpen for Illustrator eller InDesign hvis du vil lære mer om hvordan du bytter mellom Lab-verdier og CMYK-verdier for spotfarger.

Merk:

Ved å bruke fargehåndtering på spotfarger får du et godt inntrykk av hvordan en spotfarge ser ut i prøvetrykkenheten og på skjermen. Det er imidlertid vanskelig å gjengi en spotfarge nøyaktig på en skjerm eller prøvetrykkenhet fordi mange spotfarger ligger utenfor fargeområdet til disse enhetene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet