Linjaler

Linjaler hjelper deg med å plassere bilder eller elementer nøyaktig. Når linjalene er synlige, vises de langs øvre og venstre side i det aktive vinduet. Markører på linjalen viser pekerens posisjon når du flytter den. Når du endrer linjalnullpunktet (merket (0, 0) på øvre og venstre linjal), kan du måle fra et bestemt punkt i bildet. Linjalnullpunktet bestemmer også rutenettets nullpunkt.

Velg Vis > Linjaler for å vise eller skjule linjaler.

Endre nullpunktet for en linjal

 1. (Valgfritt) Velg Vis > Fest til, og velg deretter en kombinasjon av alternativer på undermenyen. Dette fester linjalnullpunktet til hjelpelinjer, stykker eller dokumentgrenser. Du kan også feste til rutenettet.
 2. Plasser pekeren over skjæringspunktet mellom linjalene øverst til venstre i vinduet, og dra diagonalt nedover bildet. Et sett med trådkors vises. Disse markerer det nye nullpunktet for linjalene.

  Merk:

  Du kan holde nede Skift mens du drar, for å feste linjalnullpunktet til linjalmerkene.

  Hvis du vil tilbakestille nullpunktet for en linjal til standardverdien, dobbeltklikker du i øverste venstre hjørne av linjalen.

  Dra linjaler i Photoshop
  Dra for å opprette et nytt linjalnullpunkt

Endre målenhet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk en linjal.

  • (Windows) Velg Rediger > Innstillinger > Målenheter og linjaler, eller høyreklikk linjalen og velg en ny enhet på hurtigmenyen.

  • (Mac OS) Velg Photoshop > Innstillinger > Målenheter og linjaler, eller Ctrl-klikk linjalen og velg en ny enhet på hurtigmenyen.

 2. Velg en målenhet for Linjaler.

  Merk:

  Når du endrer enhetene i infopanelet, endres enhetene automatisk på linjalene.

 3. Velg mellom følgende alternativer for Punkt/pica-størrelse:

  PostScript (72 punkter per tomme)

  Angir en enhetsstørrelse som er kompatibel for utskrift til en PostScript-enhet.

  Vanlig

  Bruker 72,27 punkter per tomme, som vanligvis brukes ved utskrift.

 4. Klikk OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet