Forstå former og baner

Du tegner i Adobe Photoshop ved å lage vektorformer og baner. I Photoshop kan du tegne med hvilket som helst av formverktøyene, pennverktøyet eller frihåndspennverktøyet. Du finner alternativer for hvert verktøy på alternativlinjen.

Før du begynner å tegne i Photoshop, må du velge en tegnemodus på alternativlinjen. Modusen du velger å tegne i, avgjør om du lager en vektorform på et eget lag, en midlertidig bane på et eksisterende lag eller en rastrert form på et eksisterende lag.

Vektorformer er linjer og kurver som du tegner med form- eller pennverktøyene. (Se Tegne former og Tegne med pennverktøyene.) Vektorformer er uavhengige av oppløsningen. De beholder skarpe kanter selv om størrelsen endres eller de blir skrevet ut på en PostScript-skriver, lagret i en PDF-fil eller importert til et vektorbasert grafikkprogram. Du kan lage biblioteker av egendefinerte former og redigere omrisset til en form (en såkalt bane) og attributter (som strøk, fyllfarge og stil).

Baner er omriss du kan gjøre om til markeringer, eller legge til fyll og strøk med farger. Det er enkelt å endre formen på en bane ved å redigere ankerpunktene.

En midlertidig bane er en bane som vises i banepanelet og definerer omrisset av en form.

Du kan bruke baner på flere måter:

Tegnemoduser

Når du arbeider med form- eller pennverktøyet, kan du tegne i tre ulike moduser. Du velger en modus ved å velge et ikon på alternativlinjen når du har valgt et form- eller pennverktøy.

Formlag

Oppretter en form på et separat lag. Du kan bruke formverktøyet eller pennverktøyet til å opprette formlag. Siden de er enkle å flytte, endre størrelse på, justere og distribuere, er formlag ideelle til å lage grafikk for nettsider. Du kan velge å tegne flere former på et lag. Et formlag består av et fyllag som definerer formfargen og en koblet vektormaske som definerer formomrisset. En forms omriss er en bane og vises i banepanelet.

Baner

Tegner en midlertidig bane på gjeldende lag som du kan bruke til å lage en markering, opprette en vektormaske eller legge til fyll og strøk med farge for å lage rastergrafikk (nesten slik du ville brukt et maleverktøy). En midlertidig bane er midlertidig til du lagrer den. Baner vises i banepanelet.

Fyll bildepunkter

Maler direkte på et lag, nesten slik et maleverktøy gjør. Når du arbeider i denne modusen, lager du rasterbilder – ikke vektorgrafikk. Du arbeider med formene du maler, på samme måte som med andre rasterbilder. Det er bare formverktøyene som virker i denne modusen.

Tegnealternativer i Photoshop
Tegnealternativer

A. Formlag B. Baner C. Fyll bildepunkter 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet