Bruke Fargebalanse-justeringen

Kommandoen Fargebalanse endrer den generelle blandingen av farger i et bilde for integrert fargekorrigering.

 1. Kontroller at den sammensatte kanalen er valgt i kanalpanelet. Denne kommandoen er bare tilgjengelig når du viser den sammensatte kanalen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Fargebalanse-ikonet  i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Fargebalanse. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer > Fargebalanse. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.

 3. Velg Skygger, Mellomtoner eller Høylys i egenskapspanelet for å angi toneområdet der du vil fokusere endringene.

 4. (Valgfritt) Merk av for Bevar lysstyrke for å unngå å endre lysstyrkeverdiene i bildet når du endrer fargen. Dette alternativet bevarer tonebalansen i bildet.
 5. Dra en skyvekontroll mot en farge du vil øke i bildet. Dra en skyvekontroll bort fra en farge du vil redusere i bildet.

  Verdiene over fargefeltene viser fargeendringene for de røde, grønne og blå kanalene. For Lab-bilder er verdiene for A- og B-kanalene.) Verdiene kan være fra -100 til +100.

Endre fargebalansen ved hjelp av kommandoen Fotofiler

Fotofilter-justeringen imiterer teknikken med å plassere et fargefilter foran kameralinsen for å justere fargebalansen og fargetemperaturen for lyset som overføres gjennom linsen og treffer filmen. Med Fotofilter kan du også velge en fargeforhåndsinnstilling for å bruke en kulørjustering på et bilde. Hvis du vil bruke en egendefinert fargejustering, kan du bruke Fotofilter-justeringen til å angi en farge ved hjelp av Adobes fargevelger.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Fotofilter-ikonet  i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Fotofilter. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer > Fotofilter. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.

 2. Velg filterfargen, enten et egendefinert filter eller en forhåndsinnstilling, i egenskapspanelet. Hvis du vil bruke et egendefinert filter, velger du Farge, klikker fargeruten og bruker fargevelgeren til å angi en farge for et egendefinert fargefilter. For et forhåndsdefinert filter, velger du Filter og en av følgende forhåndsinnstillinger på Filter-menyen:

  Varmefilter (85 og LBA) og kjølefilter (80 og LBB)

  Fargekonverteringsfiltre som justerer hvitbalansen i et bilde. Hvis et bilde ble tatt med en lav fargetemperatur for lys (gulaktig), gjør Kjølefilter (80) bildefargene blåere for å kompensere for den lave kjøletemperaturen i lyset fra omgivelsene. Varmefilter (85) gjør bildefargene varmere for å kompensere for høyere fargetemperatur i lyset fra omgivelsene, hvis bildet ble tatt med en høyere fargetemperatur for lys (blåaktig).

  Varmefilter (81) og kjølefilter (82)

  Bruker lysbalanseringsfiltre for mindre justeringer i fargekvaliteten til et bilde. Varmefilter (81) gjør bildet varmere (gulere), og Kjølefilter (82) gjør bildet kjøligere (blåere).

  Individuelle farger

  Bruk en kulørjustering på bildet avhengig av den forhåndsinnstilte fargen du velger. Fargevalget avhenger av hvordan du bruker Fotofilter-justeringen. Hvis bildet har et fargeskjær, kan du velge en komplementeringsfarge for å nøytralisere fargeskjæret. Du kan også bruke farger for spesielle fargeeffekter eller -forbedringer. Under vann-fargen simulerer for eksempel det grønnblå fargeskjæret i undervannsbilder.

  Kontroller at Forhåndsvisning er valgt for å vise resultatene av å bruke fargefilter. Hvis du ikke vil at bildet skal bli mørkere ved å legge til fargefiltret, kontrollerer du at Bevar lysstyrke er valgt.

 3. Hvis du vil justere mengden farge som brukes på bildet, bruker du skyvekontrollen for tetthet eller angir en prosent i Tetthet-boksen. En høyere tetthet gir en sterkere fargejustering.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet