Få en pangstart på kreative prosjekter med en rekke maler fra Adobe Stock og forhåndsinnstillinger for tomme prosjekter.

Introdusert i Adobe Photoshop , 2017-utgaven

hero-image_new-file-document

Når du oppretter et dokument i Photoshop, kan du i stedet for å begynne med et tomt lerret velge mellom en rekke ulike maler fra Adobe Stock. Malene inneholder innholdselementer og illustrasjoner du kan bygge videre på for å fullføre prosjektet. Når du åpner en mal i Photoshop, kan du arbeide med den på samme måte som med alle andre Photoshop-dokumenter (PSD).

I tillegg til bruk av maler kan du også opprette et dokument ved å velge én av de mange forhåndsinnstillingene som er tilgjengelige i Photoshop, eller du kan opprette egendefinerte størrelser. Du kan også lagre egne forhåndsinnstillinger for gjenbruk.

Maler og forhåndsinnstillinger

Maler

gir inspirasjon og gjenbrukbare elementer for dokumentene. Du kan laste ned maler fra Adobe Stock som inneholder kvalitetsgrafikk og illustrasjoner, direkte i Photoshop. Deretter kan du bygge videre på disse malene og enkelt opprette dokumenter som har de samme innstillingene og designelementene. Maler åpnes som PSD-filer i Photoshop og inneholder som regel flere tegnebrett.

Tomme dokumentforhåndsinnstillinger

er tomme dokumenter med forhåndsdefinerte dimensjoner og innstillinger. Forhåndsinnstillinger gjør det enklere å utforme formfaktorer for spesifikke enheter eller bruke eksempler. Du kan for eksempel bruke en forhåndsinnstilling til raskt å starte utforming for iPad Pro. Tomme dokumentforhåndsinnstillinger har forhåndsdefinerte innstillinger for størrelse, fargemodus, enhet, retning, plassering og oppløsning. Du kan endre disse innstillingene før du oppretter et dokument ved hjelp av forhåndsinnstillingen.

Maler og forhåndsinnstillinger kategoriseres i disse settene:

 • Foto
 • Skriv ut
 • Kunst og illustrasjon
 • Web
 • Mobile
 • Film og video

Åpne dialogboksen Nytt dokument

 1. Start Photoshop.
 2. Gjør ett av følgende:

  • Bruk følgende hurtigtast:
   • (Mac) Cmd+N
   • (Windows) Ctrl+N
  • Velg Fil > Ny.
  • Klikk Ny eller Start ny i arbeidsområdet Start.
  • Høyreklikk på fanen for et åpent dokument, og velg Nytt dokument på hurtigmenyen.
  tabbed_document_Ps

Oversikt: Dialogboksen Nytt dokument

I vinduet Nytt dokument kan du:

 • Opprette dokumenter ved hjelp av utvalgte maler fra Adobe Stock på tvers av flere kategorier: Foto, Skriv ut, Kunst og illustrasjon, Web, Mobil og Film og video.
 • Finne flere maler og opprette dokumenter med dem. Se Søke etter flere maler på Adobe Stock.
 • Få rask tilgang til filer, maler og elementer du nylig har åpnet ( Sist brukte-fanen).
 • Lagre dine egne egendefinerte forhåndsinnstillinger for gjenbruk og raskt få tilgang til dem senere ( Lagret-fanen).
 • Opprette dokumenter ved hjelp av tomme dokumentforhåndsinnstillinger for flere kategorier og enhetsformfaktorer. Du kan endre innstillingene før du åpner forhåndsinnstillinger.
New_document_dialog_box
Foto-fanen | Dialogboksen Nytt dokument

Opprette dokumenter ved hjelp av forhåndsinnstillinger

 1. I dialogboksen Nytt dokument klikker du en kategorifane: Foto, Skriv ut, Kunst og illustrasjon, Web, Mobil og Film og video.

 2. Velg en forhåndsinnstilling.

 3. Du kan også endre innstillingene for den valgte forhåndsinnstillingen i ruten med forhåndsinnstillingsdetaljer til høyre. Se Endre forhåndsinnstillinger for å lære hvordan du gjør det.

 4. Klikk Opprett. Photoshop åpner et nytt dokument basert på forhåndsinnstillingen.

Endre forhåndsinnstillinger

Du kan endre innstillingene for en forhåndsinnstilling i ruten til høyre før du åpner et dokument ved hjelp av forhåndsinnstillingen.

 1. Angi et filnavn for det nye dokumentet.

  Preset details
  Ruten med forhåndsinnstillingsdetaljer

 2. Angi følgende alternativer for den valgte forhåndsinnstillingen:

  Bredde og Høyde: Angi størrelsen på dokumentet. Velg enheten fra hurtigmenyen.

  Retning: Angi en sideretning for dokumentet: Liggende eller Stående.

  Tegnebrett: Velg dette alternativet hvis du vil at dokumentet skal ha tegnebrett. Photoshop legger til et tegnebrett under oppretting av dokumentet.

  Fargemodus: Angi en fargemodus for dokumentet. Hvis du endrer fargemodus, konverteres standardinnholdet i den valgte nye dokumentprofilen til en ny farge.

  Oppløsning: Angi finhetsgraden for detaljer i et punktgrafikkbilde, målt i bildepunkter/tomme eller bildepunkter/centimeter.

  Bakgrunnsinnhold: Angi en bakgrunnsfarge for dokumentet.

 3. Klikk på Avanserte alternativer for å angi følgende ekstra alternativer:

  advanced options

  Fargeprofil: Angi fargeprofilen for dokumentet fra et stort utvalg alternativer.

  Bildepunktproporsjoner: Angi forholdet mellom bredden og høyden i ett enkelt bildepunkt i et delbilde.

 4. Klikk Opprett for å åpne et dokument med forhåndsinnstillingene.

Lagre dine egne forhåndsinnstillinger

I ruten med forhåndsinnstillingsdetaljer kan du endre en eksisterende forhåndsinnstilling eller angi nye innstillinger for en ny. Følg disse trinnene for å lagre de egendefinerte innstillingene som en ny forhåndsinnstilling:

 1. Når du er ferdig med å angi innstillingene, klikker du -ikonet i ruten med forhåndsinnstillingsdetaljer.

 2. Angi et navn for den nye forhåndsinnstillingen.

 3. Klikk Lagre forhåndsinnstilling.

Senere kan du få tilgang til den nye forhåndsinnstillingen fra Lagret-fanen i dialogboksen Nytt dokument.

Opprette dokumenter ved hjelp av maler fra Stock

Photoshop leveres med ulike maler fra Adobe Stock. Maler med skriftlag bruker enkle skrifter eller skrifter som kan synkroniseres fra Adobe Typekit. Hvis du vil opprette et dokument ved hjelp av en mal, gjør du ett av følgende:

 1. I dialogboksen Nytt dokument klikker du en kategorifane: Foto, Skriv ut, Kunst og illustrasjon, Web, Mobil og Film og video.

 2. Velg en mal.

 3. Klikk Se forhåndsvisning for å vise en forhåndsvisning av malen. En forhåndsvisning er en bildefremstilling av en mal som du kan se gjennom og velge om du vil lisensiere malen.

  Templates
  Template_preview
  Forhåndsvise malen før du lisensierer den

 4. Klikk Last ned.

  Photoshop spør om du vil lisensiere malen fra Adobe Stock. Se Hjelp for Adobe Stock hvis du vil ha mer informasjon om lisensiering og tilknyttede vurderinger. Når malen er lisensiert med innholdselementrettigheter eller kreditt på kontoen din, kan du åpne den som et Photoshop-dokument som du kan arbeide med.

  Template_license
  Mallisensiering pågår

 5. Når malen er lastet ned, klikker du Åpne. Hvis du under åpning av malen blir spurt om å synkronisere noen skrifter fra Typekit, klikker du OK.

  Nå kan du arbeide med det åpne dokumentet i Photoshop på sammen måte som med alle andre PSD-dokumenter.

  Merknader:

  • Nedlastede maler legges til i et Creative Cloud-bibliotek som heter Stock-maler. Du får tilgang til dette biblioteket i Biblioteker-panelet.
  • Photoshop-maler har filtypen PSDT. Når du åpner en mal, åpnes imidlertid en forekomst av den som et PSD-dokument. Endringer som gjøres i PSD-dokumentet, har ingen innvirkning på den opprinnelige PSDT-malen.

Søke etter flere maler fra Adobe Stock

I tillegg til de forhåndsvalgte malene fra Adobe Stock, kan du søke etter og laste ned mange andre slike maler direkte fra dialogboksen Nytt dokument.

 • Når du arbeider i dialogboksen Nytt dokument, angir du en søkestreng i boksen Søk etter flere maler på Adobe Stock. Alternativt kan du klikke for å bla gjennom hele utvalget av tilgjengelige maler.

Photoshop åpner Adobe Stock-nettstedet i et nytt leservindu som du kan utforske. Søk etter flere maler, og last ned den som best oppfyller prosjektkravene.

Stock_license
Utforske og lisensiere maler på nettstedet til Adobe Stock

Bruk den eldre Fil ny-opplevelsen

Selv om det ikke anbefales, kan du deaktivere den nyeste Nytt dokument-opplevelsen og gå tilbake til Fil ny-opplevelsen som Photoshop som standard inneholdt i versjon 2015.5 og tidligere.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt.

 2. Velg Bruk gammelt Fil ny-grensesnitt. Klikk OK.

  Preferences
  Aktivere den eldre Fil ny-opplevelsen (anbefales ikke)

Merk:

Du kan bruke hurtigtastene for åpning av filer (Ctrl/Cmd+O) eller start av nye dokumenter (Ctrl/Cmd+N) til å åpne denne dialogboksen.

VANLIGE SPØRSMÅL

Maler i Photoshop finnes i PSDT-formatet. Når du åpner en mal, oppretter Photoshop en forekomst av den som et dokument. Du kan arbeide på det og lagre det akkurat som når du arbeider med andre Photoshop-dokumenter.

Du kan tilpasse en lagret forhåndsinnstilling ytterligere i ruten med forhåndsinnstillingsdetaljer. Den nye forhåndsinnstillingen må imidlertid lagres med et annet navn.

Nei. Eventuelle endringer du gjør i malforekomsten etter nedlastingen, brukes ikke i den opprinnelige malen.

Malene du laster ned i Photoshop og Illustrator, ligger i Biblioteker. Du kan bare åpne PSDT-maler i Photoshop og bare AIT-maler i Illustrator.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet