Hvis du ønsker informasjon om alternativet Rediger > Innholdstilpasset fyll, som ble innført i Photoshop CC 20.0 (oktober 2018-utgaven), kan du se Innholdstilpasset fyll.

Innholdstilpasset lapping

Lappeverktøyet brukes for å fjerne uønskede bildeelementer. Det innholdstilpassede valget i Lappeverktøyet syntetiserer nærtliggende innhold for sømløs overgang med det omgivende innholdet.

Eldre: Hvis du vil lese mer om bruk av Lappeverktøyet i eldre versjoner enn Photoshop CS6, kan du se Lappe et område.

Video | Løs problemer i bilder med innholdstilpasning

Video | Løs problemer i bilder med innholdstilpasning
Adobe

 1. Hold nede Flekkreparasjonspensel på verktøylinjen, og velg Lappeverktøy .

 2. Gjør følgende på alternativlinjen:

  Alternativer for innholdstilpasset lapping
  Alternativer for innholdstilpasset lapping

  Lapping

  Velg innholdstilpasset for å velge alternativet Innholdstilpasset.

  Struktur

  Angi en verdi mellom 1 og 7 for å spesifisere hvor nært lappingen skal gjenspeile eksisterende bildemønstre. Hvis du angir 7, holder lappingen seg meget sterkt til eksisterende bildemønstre. Hvis du angir 1, holder lappingen seg meget løst til eksisterende bildemønstre.

  Farge

  Angi en verdi mellom 0 og 10 for å spesifisere i hvilken grad du vil at Photoshop skal bruke algoritmisk fargeblanding på lappingen. Hvis du angir 0, deaktiveres fargeblanding. En Farge-verdi på 10 bruker maksimal fargeblanding.

  Fargeprøve av alle lag

  Aktiver dette alternativet for å opprette resultatet av flyttingen i et annet lag ved bruk av informasjon fra alle lagene. Velg mållaget i Lag-panelet.

 3. Velg et område du vil erstatte på bildet. Du kan bruke lappeverktøyet for å tegne en markering, eller bruke alle de andre markeringsverktøyene også.

 4. Dra markeringen over området du ønsker å generere en fylling fra. 

Innholdstilpasset flytting

Bruk verktøyet Innholdstilpasset flytting for å velge og flytte en del av et bilde. Bildet settes sammen igjen, og hullet som blir igjen, fylles ved bruk av matchende elementer fra bildet. Du trenger ikke å utføre omfattende redigeringer med lag og kompliserte markeringer.

Du kan bruke Innholdstilpasset flytteverktøy i to moduser:

 • Bruk flyttemodus til å plassere objekter på et helt annet sted (mest effektivt når bakgrunnen er lik).
 • Bruk Utvid-modus for å utvide eller trekke sammen objekter som hår, trær eller bygninger. Den beste måten å utvide arkitektoniske objekter på, er å bruke bilder tatt på et parallelt plan i stedet for i vinkel.

Fra en ekspert: Bruke innholdstilpasset flytting og fylling

Fra en ekspert: Bruke innholdstilpasset flytting og fylling
Lær hvordan du velger en del av et bilde og flytter det. Se deretter hvordan Photoshop automatisk fyller i hullet med matchende elementer fra den eksisterende bakgrunnen.
Deke McClelland

 1. Hold nede Flekkreparasjonspensel på verktøylinjen, og velg Innholdstilpasset flytteverktøy .

 2. Gjør følgende på alternativlinjen:

  Alternativer for Innholdstilpasset flytting
  Alternativer for Innholdstilpasset flytting

  Modus

  Bruk Flytt-modus for å plassere valgte objekter på et annet sted. Bruk Utvid-modus for å utvide eller trekke sammen objekter.

  Struktur

  Angi en verdi mellom 1 og 7 for å spesifisere hvor nært lappingen skal gjenspeile eksisterende bildemønstre. Hvis du angir 7, holder lappingen seg meget sterkt til eksisterende bildemønstre. Hvis du angir 1, holder lappingen seg meget løst til eksisterende bildemønstre.

  Farge

  Angi en verdi mellom 0 og 10 for å spesifisere i hvilken grad du vil at Photoshop skal bruke algoritmisk fargeblanding på lappingen. Hvis du angir 0, deaktiveres fargeblanding. En Farge-verdi på 10 bruker maksimal fargeblanding.

  Innholdstilpasset flytting i Photoshop
  A. Uten fargeblanding B. Med fargeblanding 

  Fargeprøve av alle lag

  Aktiver dette alternativet for å bruke informasjon fra alle lagene til å opprette resultatet av flyttingen i det merkede laget. Velg mållaget i Lag-panelet.

  Transformer ved slipp

  Når dette alternativet er aktivert, kan du skalere den delen av bildet som du nettopp har flyttet til den nye plasseringen. Du trenger bare å justere håndtakene for endring av størrelse for delen av bildet som er flyttet.

 3. Velg et område for å flytte eller utvide. Du kan bruke flytteverktøyet for å tegne en markering eller bruke alle de andre markeringsverktøyene også.

 4. Dra markeringen til området der du ønsker å plassere objektet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet