Video tutorial: Improved layer comps

Video tutorial: Improved layer comps
Infinite Skills

Designere lager ofte flere sammensetninger av et sideoppsett for å vise frem til kunden. Ved hjelp av lagsammensetninger kan du opprette, håndtere og vise flere versjoner av et oppsett i én enkelt -fil.

En lagsammensetning er en mellomkopi av en status i lagpanelet. Lagsammensetninger registrerer tre typer lagalternativer:

 • Lagsynlighet – angir om et lag vises eller er skjult.

 • Lagposisjon i dokumentet.

 • Lagutseende – angir om en lagstil brukes på laget, og lagets overgangsmodus.

Merk:

I motsetning til lageffekter kan ikke smartfilterinnstillinger endres på tvers av lagsammensetninger. Så snart et smartfilter brukes på et lag, vises det i alle lagsammensetningene for bildet.

Lagsammensetningspanelet i Photoshop
Lagsammensetningspanelet

A. Ikonet Bruk lagsammensetning B. Siste dokumentstatus C. Valgte sammensetninger 

Opprette en lagsammensetning

 1. Velg Vindu > Lagsammensetninger for å vise lagsammensetningspanelet.
 2. Klikk knappen Opprett ny lagsammensetning nederst i lagsammensetningspanelet. Den nye sammensetningen gjenspeiler gjeldende status for lagene i lagpanelet.
 3. I dialogboksen Ny lagsammensetning gir du sammensetningen et navn, legger til beskrivende kommentarer og velger alternativer som skal brukes på lagene: Synlighet, Posisjon og Utseende.
 4. Klikk OK. Alternativene du velger, lagres som standardinnstillinger for neste sammensetning.

  Merk:

  Hvis du vil duplisere en sammensetning, velger du sammensetningen i lagsammensetningspanelet og drar den til knappen Ny lagsammensetning.

Bruke og vise lagsammensetninger

 1. Gjør et av følgende i panelet Lagsammensetning:

  • Hvis du vil vise en lagsammensetning, må du først ta den i bruk. Klikk på ikonet Bruk lagsammensetning  ved siden av en markert sammensetning.

  • Hvis du vil bla gjennom en visning av alle lagsammensetningene, bruker du knappene Forrige  og Neste  nederst i panelet. (Hvis du vil bla gjennom et bestemt sett sammensetninger, markerer du dem først.)

  • Hvis du vil gjenopprette dokumentet til tilstanden det var i før du valgte en lagsammensetning, klikker du ikonet Bruk lagsammensetning  ved siden av Siste dokumentstatus øverst i panelet.

Endre og oppdatere en lagsammensetning

Hvis du endrer konfigurasjonen for en lagsammensetning, må du oppdatere den.

 1. Velg lagsammensetningen i lagsammensetningspanelet.

 2. Endre lagets synlighet, posisjon eller stil. Du må kanskje endre alternativene for lagsammensetningen for at disse endringene skal registreres.

 3. Hvis du vil endre alternativene for sammensetningen, velger du Alternativer for lagsammensetning på panelmenyen og velger ytterligere alternativer for å registrere lagposisjon og -stil.

 4. Klikk knappen Oppdater lagsammensetning  nederst i panelet.

Lagsammensetning i smarte objekter

Vurder et dokument med lagsammensetning plassert som et smart objekt innen et annet dokument. Når du velger det smarte objektet i dokumentet det befinner seg i, gir Egenskaper-panelet deg tilgang til lagsammensetningene som ble definert i kildefilen.

Med denne egenskapen kan du endre status på det smarte objektet på et lag, uten å redigere det. 

Lagsammensetninger i smarte objekter i Photoshop
Lagsammensetning i et smart objekt

Fjerne advarsler for lagsammensetning

Enkelte handlinger oppretter en status der lagsammensetningen ikke lenger kan gjenopprettes helt. Dette skjer når du sletter et lag, slår sammen et lag eller konverterer et lag til en bakgrunn. I slike tilfeller vises et advarselsikon ved siden av lagsammensetningsnavnet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Ignorer advarselen, som kan føre til tap av ett eller flere lag. Andre lagrede parametere kan beholdes.

  • Oppdater sammensetningen. Dette resulterer i at tidligere lagrede parametere går tapt, men sammensetningen oppdateres.

  • Klikk advarselsikonet for å se meldingen som forklarer at lagsammensetningen ikke kan gjenopprettes helt. Velg Fjern for å fjerne advarselsikonet og beholde de gjenstående lagene uendret.

  • Høyreklikk (Windows) eller Control-klikk (Mac OS) på advarselsikonet for å få frem hurtigmenyen, der du kan velge Fjern advarsel for lagsammensetning eller Fjern alle advarsler for lagsammensetning.

Slette en lagsammensetning

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg lagsammensetningen i lagsammensetningspanelet og klikk sletteikonet  i panelet, eller velg Sett lagsammensetning på panelmenyen.

  • Dra sammensetningen til slett-ikonet i panelet.

Eksportere lagsammensetninger

Lagsammensetninger kan eksporteres til separate filer.

 1. Velg Fil > Skript > Lagsammensetning til filer, og velg deretter filtype og angi mål.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet